Atvirų durų diena Vilniaus nuotekų valykloje

2015 05 28
Apie vandentvarką ir jos problemas Lietuvoje buvo pradėta kalbėti tik atgavus nepriklausomybę. Tarp problemų dažnai buvo minima geriamo vandens kokybė ir netinkamas nuotekų tvarkymas. Efektyviai problemos buvo pradėtos spręsti pasitelkus 2007–2013 m. Sanglaudos fondo lėšas. Vandentvarkos projektams jos buvo skiriamos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.

2015 gegužės 23 d. Vilniaus miesto gyventojai buvo pakviesti iš arčiau apžiūrėti Vilniaus nuotekų valyklą ir susipažinti su buvusiomis ir esamomis nuotekų tvarkymo technologijomis.

Vilnius prieš dvejus metus tapo miestu, kuris šiuolaikiškai pradėjo tvarkyti nuotekas. Vilniečiai pirmiausiai pastebėjo, kad dingo nemalonus kvapas, kuris iš valyklos sklisdavo papūtus stipresniam vėjui, tačiau, pasak UAB „Vilniaus vandenys“ Vilniaus nuotekų valyklos vadovo Vidmanto Puodžiūno, pradėjus nuotekų valyklos modernizavimo darbus kvapų problema nebuvo pati svarbiausia. Daug svarbiau buvo sumažinti dumblo kiekį, kuris susidarydavo nutekėjus gyventojų panaudotam vandeniui.

Per parą susidarydavo apie 200 tonų dumblo, o tokio kiekio neįmanoma teisingai sutvarkyti. Taip pat reikėjo dumblą stabilizuoti, kad žūtų visi patogeniniai virusai ir bakterijos, o dumblą būtų galima naudoti žemės ūkyje. Be to, buvo svarbu pastatyti ir pūdymo įrenginius, kurie vėliau leidžia išgauti biodujas ir pagaminti elektros energijos. Šiems darbams atlikti buvo skirta apie 23 mln. Sanglaudos fondo lėšų.