UAB „Vilniaus vandenys“ viešo konkurso būdu parduoda Reikalavimo teisę į Vilniaus miesto savivaldybės skolą

2015 11 03

UAB “Vilniaus vandenys“ (toliau - Bendrovė) skelbia Reikalavimo teisės į Vilniaus miesto savivaldybės 4.025.009,74 EUR (keturių milijonų dvidešimt penkių tūkstančių devynių eurų, 74 centų) dydžio skolą pardavimo viešą konkursą (toliau – Konkursas).

Skolos grąžinimo garantija – Mokėjimo atidėjimo ir išdėstymo sutartis tarp Bendrovės ir Savivaldybės.

Savo pasiūlymus dalyviai gali teikti iki 2015 m. lapkričio 11 dienos. Pasiūlymus Konkurso dalyviai teikia viešo konkurso vykdytojams Advokatų E. Budvyčio, J. Čivilio ir partnerių kontorai adresu: Advokatų E. Budvyčio, J. Čivilio ir partnerių kontora, Rožių al. 4, Vilnius. Dalyvių pasiūlymų vokų atplėšimas vyks 2015 m. lapkričio 12 dieną 10:00 val. adresu Dominikonų g. 11, Vilnius, 204 kabinete. Konkurso sąlygas dalyviai gali rasti Bendrovės internetinėje svetainėje adresu www.vv.lt, išskyrus priedą Nr. 2, kuris (jo kopija), siekiant apsaugoti Bendrovės konfidencialią informaciją, bus perduotas pateikus prašymą Bendrovės generaliniam direktoriui, el. paštu gintautas.maniusis@vv.lt arba atvykus į Bendrovės buveinę adresu Dominikonų g. 11, Vilnius, ir užpildžius atitinkamą prašymą.

Kontaktinis asmuo – UAB „Vilniaus vandenys“ vyriausioji finansininkė Vanda Kalpokienė, tel. (8 5) 266 4312, fax. (8 5) 261 3920, el. paštas vanda.kalpokiene@vv.lt. Atsiskaitymo sąlygos: laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo privalės pervesti pasiūlyme nurodytą sumą į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą.

Konkurso sąlygos čia: