UAB ,,Vilniaus vandenys" apdovanojo ilgamečius darbuotojus

2015 12 22
Kaip ir kiekvienais metais prieš Šv. Kalėdas bendrovėje pasveikinti ilgamečiai įmonės darbuotojai. Šiais metais padėkos dovanos įteiktos dvidešimt penkiems darbuotojams, kurie UAB „Vilniaus vandenyse“ dirba jau trisdešimt ir daugiau metų. Įmonės vadovas, sveikindamas darbuotojus dėkojo už jų nuoširdų ir sąžiningą darbą, atsidavimą ir lojalumą.

Net dvylika bendrovės darbuotojų šiemet peržengė 30-ies metų karjeros įmonėje slenkstį.
· Snieguolė Bruzdeilinienė, Informacinių sistemų skyriaus apskaitininkė
· Algirdas Znuta, Elektros įrenginių bandymų ir matavimų poskyrio vadovas
· Michail Savel, Metrologijos laboratorija, KP ir automatikos šaltkalvis
· Daiva Petraitytė, Techninių sąlygų skyriaus techninės dokumentacijos inžinierė
· Danutė Vaičikauskienė, Geriamojo vandens laboratorijos inžinierė-mikrobiologė
· Larisa Šliachtič, Vilniaus miesto nuotekų valyklos pamainos vadovė
· Stefanija Panavienė, Nuotekų laboratorijos inžinierė-chemikė
· Rima Svirušytė, Nuotekų laboratorijos laborantė
· Rimantas Stasiūnas, Transporto skyriaus vadovas
· Zofija Tupikovska, II vandentiekio stočių skyriaus technikė-apskaitininkė
· Jurij Jurkin, Transporto skyriaus vairuotojas
· Danuta Gricevič, Vilniaus rajono skyriaus vandenvalos įrenginių operatorė
Dešimt darbuotojų bendrovėje skaičiuoja 35-tus metus.
· Vitalija Narbutienė, Kanceliarijos vyriausioji dokumentų valdymo specialistė
· Gražina Rabazauskienė, Klientų aptarnavimo skyriaus vyresnioji juridinių asmenų apskaitos specialistė
· Valerija Urbanovič, Viešųjų pirkimų ir tiekimo skyriaus sandėlio vedėja
· Algirdas Kasputis, Vilniaus miesto nuotekų valyklos pamainos vadovas
· Igor Panasiuk, Apskaitos prietaisų ir kontrolės skyriaus šaltkalvis-remontininkas
· Algirdas Ivanovas, Apskaitos prietaisų ir kontrolės skyriaus inspektorius-kontrolierius
· Lilija Gražul, II vandentiekio stočių skyriaus siurblinės mašinistė
· Rimantas Sabaliauskas, Elektros įrenginių remonto ir aptarnavimo poskyrio vadovas
· Rita Trinkūnienė, Ekonomikos ir planavimo skyriaus vyresnioji ekonomistė
· Francišek Počinskij, Mechanikos skyriaus suvirintojas
Du darbuotojai šiemet mini 40 metų darbo jubiliejų.
· Zenona Veličko, Geriamojo vandens laboratorijos laborantė
· Vidmantas Puodžiūnas, Vilniaus miesto nuotekų valyklos vadovas
45 metus įmonėje skaičiuoja Vytautas Kazimieras Žižys I vandentiekio stočių skyriaus vadovas.

Dar kartą nuoširdžiai sveikiname kolegas!