UAB „Vilniaus vandenys“ informuoja Vilniaus gyventojus

2015 12 29

UAB „Vilniaus vandenys“ informuoja, kad 2013-12-18 įsigaliojus Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2A-1273/2013, nustojo galioti Bendradarbiavimo sutartis dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-06-17 nutarimo Nr. O3-146 vykdymo, kuriuo vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ pagal UAB „Vilniaus energija“ pateiktus duomenis skaičiavo mokesčius už geriamąjį vandenį karštam ruošti. Svarbu paminėti, kad tik minėtos Bendradarbiavimo sutarties galiojimo laikotarpiu buvo numatyta pareiga UAB „Vilniaus vandenys“ pagal UAB „Vilniaus energija“ pateiktus duomenis skaičiuoti mokesčius buto savininkui už geriamąjį vandenį karštam ruošti, o jai nustojus galioti - UAB „Vilniaus vandenys“ tokių skaičiavimų atlikti negali, nes tokia pareiga yra nustatyta šilumos (karšto vandens) tiekėjui.

Nuo 2013-12-18 UAB „Vilniaus vandenys“ geriamąjį vandenį, patiektą karštam ruošti, apskaito pagal namo įvadinį apskaitos prietaisą, kuris įrengtas prieš šilumokaitį. Visos iš UAB „Vilniaus energijos“ gautos įmokos užskaitomos kaip UAB „Vilniaus energija“ mokėjimai UAB „Vilniaus vandenys“ už geriamąjį vandenį karštam ruošti, UAB „Vilniaus vandenys“ patiektą iki įvadinio vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš šilumokaitį. Dėl nurodytos priežasties UAB „Vilniaus vandenys“ neskirsto gyventojų įmokų pagal name esančius butus, todėl gyventojų prašymų dėl skolos dydžio ar atliktų mokėjimų už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti nagrinėjimas nėra UAB „Vilniaus vandenys“ kompetencija, tai yra UAB „Vilniaus energija“ pareiga, nustatyta teisės aktais.

Dėl mokėjimų už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti vartotojus prašome kreiptis į UAB „Vilniaus energija“