„Vilniaus vandenys“ apskaitos prietaisų neturintiems klientams įrengs skaitiklius be papildomų mokesčių

2016 05 18
Didžiausia Lietuvoje vandentiekio bendrovė „Vilniaus vandenys” savo klientams, kurie šiuo metu neturi įrengtų vandens skaitiklių ir neturi galimybės atsiskaityti pagal jo rodmenis, ketina juos įrengti be papildomų mokesčių. Tokiu būdu ištaisoma daugelį metų egzistavusi spraga, jog klientai už suteiktas paslaugas atsiskaitydavo ne pagal jų sunaudojimą.

Šiuo metu Vilniuje yra maždaug 8 tūkst. vandens apskaitos prietaisų neturinčių klientų, o iš viso Vilniaus rajone “Vilniaus vandenys” turi maždaug 236 tūkst. klientų. Taigi, tai darys įtaką maždaug 3 proc. bendrovės klientų. Visiems kitiems klientams jokių pokyčių nebus.

Šiuo metu individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį toje savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį. Jiems taip pat taikomas 0,63 euro abonentinis mėnesio mokestis – toks pats, kaip ir savo skaitiklius įsirengusiems klientams.

Kitaip tariant, dalis klientų už vandenį permoka, jei sunaudoja mažiau. O dalis klientų moka mažiau nei suvartojo, o šį skirtumą tenka apmokėti visiems kitiems klientams. Taigi, skaitiklių įrengimas leis klientams mokėti būtent tiek, kiek jie naudoja vandens.

Įsirengti skaitiklius bendrovė skatina nuolatos. Tokiu būdu siekiama klientus paskatinti racionaliai naudoti vandenį. Be to, apmokėjimo pagal skaitiklius tvarką numato ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.

Bendrovės klientams skaitiklių įrengimas papildomai nieko nekainuos. Juos įrengus klientai atsiskaitinės pagal jau galiojančius tarifus – taikant kainą už suvartotą vandenį skaičiuojant kubiniais metrais bei 0,94 euro pardavimo kainą (mėnesinį abonentinį mokestį).

Tikimės, kad visi klientai bus geranoriški ir sutiks įsirengti skaitiklius bei mokėti pagal jų rodmenis, kaip ir absoliuti dauguma kitų klientų.

Tačiau tiems klientams, kurie nesutiks įsirengti skaitiklių, remiantis teisės aktų nustatyta tvarka, jiems bus taikomas dvigubas savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekio vidurkis. Tikimės, kad tokių klientų bus absoliuti mažuma arba nebus visai.

Jei galimybių įrengti vandens skaitiklių nebus ne dėl kliento kaltės, kainodara jiems keičiama nebus. Todėl šiuos klientus raginame susisiekti su „Vilniaus vandenų“ specialistais ir aptarti galimybes įsirengti skaitiklius.

Pagal šiuo metu galiojančius tarifus, daugiabučių namų savininkams yra taikomas 0,63 euro abonentinis mokestis, kai skaitiklis priklauso klientui ir 0,94 euro, jei skaitiklis priklauso “Vilniaus vandenims”. Antruoju atveju klientui nereikia rūpintis skaitiklio įsigijimu ir patirti papildomų išlaidų.