„Vilniaus vandenys” sėkmingai įgyvendino struktūrinius pokyčius bei parengė finansinės veiklos ataskaitas

2016 06 06
Nepriklausomą auditą atlikusios bendrovės „Deloitte Lietuva“ nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi „Vilniaus vandenų“ 2015 metų gruodžio 31 dienos finansinę būklę, veiklos finansinius rezultatus ir pinigų srautus. Auditorių nuomone, ankstesnių įmonės vadovų parengtoje 2014 metų finansinėje ataskaitoje nebuvo tinkamai įvertinta įmonės turimų skolų įtaka veiklos rezultatams, dalis įmonės turto nebuvo apskaitoma tikrąja jo verte, neįgyvendinti kiti būtini finansinės apskaitos veiksmai. Todėl auditas buvo atsisakęs pareikšti nuomonę apie bendrovės 2014 metų finansinius veiklos rezultatus.

„Vilniaus vandenys“ 2015 metais pasiekė 39,8 mln. Eurų apyvartą, kuri buvo 11 proc. didesnė nei 2014 metais. Įmonės EBITDA pernai pasiekė 11,2 mln. Eurų, tačiau dėl ilgalaikės ir nuolat augančios „Vilniaus energijos“ skolos bendrovės grynasis veiklos nuostolis siekė 7,3 mln. Eurų.

„Vilniaus energijos“ skola už suteiktas paslaugas karštam vandeniui ruošti nuolat auga dar nuo 2009 metų ir 2015 metų pabaigoje sudarė 19,6 mln. Eurų. Finansinėje ataskaitoje dėl šios skolos 2015 metų rezultatuose buvo suformuoti 9 mln. Eurų atidėjimai, lėmę neigiamus įmonės finansinius veiklos rezultatus. Analogiškai buvo koreguotas ir 2014 metų įmonės veiklos rezultatas suformuojant 8,7 mln. Eurų atidėjimus. Todėl vietoje anksčiau skelbto 2014 metų 60 tūkst. Eurų grynojo pelno, buvo apskaitytas 8,4 mln. Eurų nuostolis.

Šiemet suformuota naujoji „Vilniaus vandenų“ vadovų komanda ėmėsi priemonių užtikrinant bendrovės veiklos tęstinumą – įmonė užsitikrino reikiamą veiklos finansavimą bei reikšmingai pagerino iš bankų gautų paskolų sąlygas. Įgyvendinus numatytas veiklos efektyvinimo priemones, „Vilniaus vandenys“ galės tinkamai įgyvendinti numatytas investicijas į infrastruktūros atnaujinimą ir vandentiekio tinklo plėtrą.

Pokyčiai lems efektyvesnę veiklą ir geresnius finansinius rodiklius

Siekiant efektyvesnės bei skaidresnės veiklos, „Vilniaus vandenys“ šiemet su dauguma pagrindinių tiekėjų susitarė dėl palankesnių kainų bei iš esmės atnaujino viešųjų pirkimų praktiką. Įmonės skelbiamuose pirkimų konkursuose šiemet pradėjo dalyvauti daugiau tiekėjų, galinčių pasiūlyti palankesnes prekių ir paslaugų kainas.

„Vilniaus vandenys“ nuo birželio 1 dienos pradėjo dirbti pagal naują įmonės struktūrą, kuri tapo paprastesne ir efektyvesne. Bendrovėje atsisakyta visų lygmenų vadovų pavaduotojų, vadovaujančiųjų ir vyriausiųjų specialistų pareigybių. Įmonėje pavasarį suformuota naujoji vadovų komanda, kurią sudaro ilgametę patirtį infrastruktūros, energetikos, telekomunikacijų, finansų ir kitose srityse turintys profesionalai.

Įgyvendinus struktūrinius pokyčius bendrovės darbuotojų etatų skaičius buvo sumažintas daugiau nei penktadaliu – nuo 945 iki 745. Įmonėje reikšmingai sumažėjo vidurinio lygmens vadovų ir pagalbinėje veikloje dirbusių darbininkų - valytojų, apskaitininkų, sargų.

Preliminariais skaičiavimais, dėl įgyvendintų pokyčių vien metinis sutaupymas atlyginimams sudarys maždaug 3 mln. Eurų.

Pagrindinis visų šiuo metu „Vilniaus vandenyse” įgyvendinamų pokyčių tikslas – efektyvesnis ir skaidresnis bendrovės valdymas, geresnė paslaugų kokybė Vilniaus gyventojams bei finansinis skaidrumas.