„Vilniaus vandenys“ ėmėsi žingsnių siekiant apsaugoti savo vandenvietes

2016 12 19
Nors „Vilniaus vandenų“ vandenvietės yra aptvertos, jose įrengtos įvairios kitos saugos priemonės, istoriškai susiklostė, jog trys penktadaliai šių teritorijų nebuvo tinkamai įteisintos. Vandenvietėms tinkamai apsaugoti nebuvo parengti ir atitinkamų institucijų patvirtinti detalieji planai, jos nėra tinkamai pažymėtos žemės panaudojimo planuose. Nesant tokių patvirtintų planų, jau pasitaikė atvejų, jog faktinėse vandenviečių teritorijose buvo suformuoti gyvenamosios paskirties sklypai ir keliai į gretimus sklypus.

Šis klausimas yra itin aktualus vaizdingose Neries paupyje esančiose Pečiukų, Virių bei Nemenčinės vandenvietėse. Šalia jų buvo suformuoti sklypai, jau pastatyti ir šiuo metu tebestatomi namai neatsižvelgus į kaimynystėje esančius vandens gręžinius, nenumačius reikiamo atstumo nuo jų ir neįrengus tinkamų privažiavimų prie šių sklypų.

„Vilniaus vandenys“ nuo 2004 iki 2009 metų keletą kartų kreipėsi į NŽT dėl tinkamo vandenviečių sklypų suformavimo, tačiau reikiami dokumentai iki galo taip ir nebuvo sutvarkyti.

„Vilniaus vandenų“ vandens tiekimo sistemą sudaro 34 vandenvietės, kuriose veikia daugiau nei 300 vandens gręžinių. Dalis vandenviečių yra įrengta Vilniaus mieste, kitos – už jo ribų. Visi bendrovės naudojami gręžiniai yra 40-180 metrų gylio. Požeminis vanduo yra apsaugotas nuo natūralios išorinės taršos, tačiau svarbu šias teritorijas apsaugoti ir nuo taršos, kurią sukeltų intensyvi žmogaus veikla – pramonė, žemės ūkis ar transportas.