UAB „Vilniaus vandenys“ - Jungtinių Tautų Pasaulinio Susitarimo Tinklo narė

2011 05 16

UAB „Vilniaus vandenys“, būdama didžiausia vandentvarkos įmonė Lietuvoje, supranta, kad iš verslininkų, kaip ir kitų visuomenės grupių, tikimasi socialiai atsakingo elgesio. Dėl to bendrovė plėtoja atsakingo verslo bei darnaus vystymosi idėjas, kurios skatina pagarbą žmogaus teisėms bei pilietinės visuomenės vystymuisi.

2011 m. gegužės 13 dieną UAB „Vilniaus vandenys“ priėmė sprendimą prisijungti prie Jungtinių Tautų Pasaulinio Susitarimo vystymo programos įgyvendinimo Lietuvoje ir tapti Jungtinių Tautų Pasaulinio Susitarimo Tinklo nare. Priimdama šį sprendimą, bendrovė siekia plėtoti įmonės socialinę atsakomybę, kurti saugią ir ekologiškai švarią aplinką, socialinę sanglaudą, skaidrią ir etišką verslo aplinką.

Geriausias bendrovės socialinės atsakomybės pavyzdys yra vienas svarbiausių bendrovės vykdomų projektų „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Šio strategiškai svarbaus objekto pastatymas leis maksimaliai tausoti gamtą ir mažinti aplinkos taršą, pagerins miestiečių gyvenimo kokybę. Negana to, pažangių technologijų dėka, proceso metu bus gaunama „žalioji energija“, kuri iš dalies leis naudoti atsinaujinančius energijos išteklius.

UAB „Vilniaus vandenys“ – didžiausia vandentiekio bendrovė Lietuvoje, eksploatuojanti ne tik Vilniaus miesto, bet ir Šalčininkų, Švenčionių bei Vilniaus rajonų vandentiekio ir nuotekų tinklus. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį ir surenka bei išvalo nuotekas apie 589,9 tūkst. vartotojų.