UAB "Vilniaus vandenys" tapo Jungtinių Tautų Pasaulinio Tinklo nare

2011 08 01

UAB „Vilniaus vandenys“ 2011 m. liepos 25 d. prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio Susitarimo Tinklo ir Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo. Priimdama šį sprendimą, bendrovė siekia plėtoti įmonės socialinę atsakomybę, kurti saugią ir ekologiškai švarią aplinką, socialinę sanglaudą, skaidrią ir etišką verslo aplinką.

Pasaulinio susitarimo tikslas – skatinti įmones veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su JT, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. JTVP veikia 166 pasaulio valstybėse ir, bendradarbiaudama su šalių vyriausybėmis bei pilietine visuomene, padeda kiekvienai iš jų kurti geresnį gyvenimą savo piliečiams

Pasaulinis susitarimas grindžiamas žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija principais:

Žmogaus teisės

  • 1 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje;
  • 2 principas: Užtikrintų, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų

Darbuotojų teisės

  • 3 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas bendras derybas;
  • 4 principas: Siekiama panaikinti bet kokį privalomąjį ar priverstinį darbą;
  • 5 principas: Siekiama panaikinti vaikų darbą;
  • 6 principas: Siekiama panaikinti diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ir profesija.

Aplinkos apsauga

  • 7 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą;
  • 8 principas: Imtųsi iniciatyvų aplinkosauginei atsakomybei didinti;
  • 9 principas: Skatintų aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir paplitimą

Kova su korupcija

  • 10 principas: Verslo organizacijos turi kovoti prieš visas korupcijos formas (tame tarpe papirkinėjimą ir kyšininkavimą

Geriausias bendrovės socialinės atsakomybės pavyzdys yra vienas svarbiausių bendrovės vykdomų projektų „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Šio strategiškai svarbaus objekto pastatymas leis maksimaliai tausoti gamtą ir mažinti aplinkos taršą, pagerins miestiečių gyvenimo kokybę. Negana to, pažangių technologijų dėka, proceso metu bus gaunama „žalioji energija“, kuri iš dalies leis naudoti atsinaujinančius energijos išteklius.