Informacija apie KAINAS

2011 10 27

UAB „Vilniaus vandenys“ informuoja, kad nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. keitėsi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Jūs turite mokėti:

- už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą

- pardavimo kainą (abonementinį mokestį)

Paslaugų kainos BUTŲ savininkams:

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas pagal vandens skaitiklių rodmenis arba pagal vandens suvartojimo normą (mokama 7-oje atsiskaitymo knygelės eilutėje)*

4,37 Lt/m³

Pardavimo kaina (abonementinis mokestis) (mokama 3-ioje atsiskaitymo knygelės eilutėje)*

2,37 Lt/mėn. (jei vandens skaitiklis priklauso vartotojui)**

3,92 Lt/mėn. (jei vandens skaitiklis priklauso UAB „Vilniaus vandenys“)**

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 266 4455, darbo dienomis 7.30 – 16.00 val., arba elektroniniu paštu abonentinis@vv.lt

Paslaugų kainos INDIVIDUALIŲ NAMŲ savininkams:

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas pagal vandens skaitiklių rodmenis  arba pagal vandens suvartojimo normą (mokama 7-oje atsiskaitymo knygelės eilutėje)*

4,37 Lt/m³

Pardavimo kaina (abonementinis mokestis) (mokama 3-ioje atsiskaitymo knygelės eilutėje)*

2,95 Lt/mėn. (jei vandens skaitiklis priklauso UAB „Vilniaus vandenys“)**

2,31 Lt/mėn. (jei vandens skaitiklis priklauso UAB „Vilniaus vandenys“, bet nėra centralizuoto nuotekų surinkimo)**

1,63 Lt/mėn. (jei vandens skaitiklis priklauso vartotojui)**

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 266 4357, 266 4359 darbo dienomis 7.30 – 16.00 val., arba elektroniniu paštu abonentinis@vv.lt

* Mokėdami už suteiktas paslaugas AB Lietuvos paštas, AB DnB NORD bankas, AB Ūkio bankas, UAB Medicinos bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filiale, AB „Citadele“ bankas, AB Šiaulių banko Vilniaus filiale, Nordea Bank Lietuva, UAB „Perlo paslaugos“ pardavimo kainą įrašykite atsiskaitymo knygelės 3-oje eilutėje, o mokestį už suvartotą geriamąjį vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymą įrašykite atsiskaitymo knygelės 7-oje eilutėje.

Jei mokate „Swedbank“, AB skyriuose/elektroninėje erdvėje už UAB „Vilniaus vandenys“ paslaugas turite atsiskaityti atskiru pavedimu, t. y. daryti įmoką, nurodant įmokos kodą 1879.

AB SEB bankas skyriuose taip pat galite atsiskaityti tik darant įmoką, tačiau AB SEB bankas elektroninėje erdvėje už UAB „Vilniaus vandenys“ paslaugas galima atsiskaityti abiem aukščiau nurodytais būdais – pagal atsiskaitymo knygelę arba įmokos kodą 1879.

** Vandens skaitikliai priklauso vartotojui, išskyrus atvejus, kai: 1) UAB „Vilniaus vandenys“ įrengė skaitiklius savo lėšomis pagal Jūsų prašymą; 2) UAB „Vilniaus vandenys“ keitė skaitiklius, pasibaigus jų metrologinei patikrai; 3) UAB „Vilniaus vandenys“ įrengė skaitiklius savo lėšomis, vykdant 2004-01-14 Vilniaus miesto tarybos sprendimą Nr. 1-209 ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-06-22 sprendimą Nr. 1-837

INFROMACIJĄ APIE GERIAMĄJĮ VANDENĮ KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI RASITE ČIA

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE PASLAUGŲ KAINAS

GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINODARA