Netrukus bus pradėti eksploatuoti naujieji Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginiai

2011 11 29

Jau netrukus Švenčionių rajone veiks nauji dumblo apdorojimo įrenginiai – moderniomis technologijomis įrengta dumblo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė apdoros ne tik Švenčionyse, Švenčionėliuose, bet ir Ignalinoje esančiuose nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį dumblą.

Šių metų lapkričio 23 d. konkurso būdu išrinktas ir sutarties darbus vykdęs rangovas UAB „Statva“ informavo apie baigiamus darbus. Artimiausiu metu Rangovas prašys išduoti statybos užbaigimo aktą. Komisijai įvertinus, naujuosius įrenginius bus galima pradėti eksploatuoti.

Statybos metu įrengta dumblo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, komposto brandinimo ir saugojimo aikštelė, struktūrinės medžiagos laikymo zona, bendro naudojimo teritorija. Taip pat įsigyta būtiniausia įranga: smulkintuvas, krautuvas, vartytuvas bei sijotuvas.

Dumblo apdorojimo įrenginiuose dumblas bus maišomas su „žaliosiomis“ atliekomis, per 2-4 mėnesius ši medžiaga bus perdirbama į kompostą. Be to, taip bus sunaudojamos ir žaliosios atliekos – nugenėtos medžių šakos, lapai, nupjauta žolė. Kadangi pagamintas produktas neturės nemalonaus kvapo, jis bus naudojamas žemės ūkyje nemaistinėms kultūroms auginti, taip pat uždarant sąvartynus, atstatant pažeistas teritorijas, auginant energetinį mišką, atstatant žaliuosius plotus, kelių statyboje ir kitose srityse.

Projektą „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba” iniciavo, o šiuo metu sklandžiai ir nuosekliai įgyvendina UAB „Vilniaus vandenys“ kartu su partneriu – Švenčionių rajono savivaldybe. Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 3 378 800,00 Lt, Europos Sąjungos indėlis – 2 720 823,16 Lt, Iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirta 320 096,84 Lt, Švenčionių rajono savivaldybės lėšos sudaro 337 880,00 Lt. Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m. rugsėjo 15 d., baigtas bus 2013 m. sausio 25 d.

Šis projektas prisidės prie ekonominių ir socialinių skirtumų tarp ES regionų mažinimo.