Nutiesus po 70 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, prie jų galės prisijungti beveik 9000 sostinės gyventojų

2011 12 07

Įgyvendinus iš dalies ES finansuojamą projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ prie naujai nutiestų centralizuotų vandentiekio tinklų planuojama prijungti beveik 9000 Bajorų, Tarandės ir Balsių rajonų gyventojų, dar beveik tiek pat - prie nuotekų tinklų.

Neries upės baseinas apima rytinę Lietuvos dalį ir sudaro apie 20 % visos šalies teritorijos. Rytinė Neries baseino dalis yra Baltarusijos teritorijoje, o vakarinė dalis, kurioje ir vykdomi projektai - užima beveik 14 000 km² plotą šalies teritorijos. Šioje Lietuvos dalyje gyvena kone trečdalis šalies - 980 000 gyventojų, iš kurių daugiau nei pusė susitelkę Vilniaus savivaldybės teritorijoje.

Įgyvendinant projektą, Bajoruose nutiesta 12,18 km vandentiekio ir 9,13 km nuotekų tinklų. Šių darbų įgyvendinimas kainavo daugiau kaip 17 mln. Lt. Šiuo metu Bajoruose prie nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų yra prisijungę beveik 4000 gyventojų.

Tarandėje nutiesta 27,34 km vandentiekio ir 28,39 km nuotekų tinklų, pastatyta 11 nuotekų ir 1 vandens kėlimo siurblinė. Čia prie nutiestų nuotekų tinklų prisijungė daugiau nei pustrečio tūkstančio, prie vandentiekio - daugiau nei 2300 gyventojų. Darbų Tarandėje vertė - beveik 41,5 mln. Lt. Darbai šiame rajone baigti 2010 m. gruodį, tačiau dar iki šiandien tęsiasi vadinamasis "defektinis laikotarpis", per kurį privaloma ištaisyti jau užfiksuotus arba naujai atsiradusius defektus.

Balsiuose nutiesta 30,77 km vandentiekio ir 32,49 km nuotekų tinklų, pastatyta 10 nuotekų siurblinių. Šie darbai kainavo daugiau nei 44,5 mln. Lt. Čia taip pat šiuo metu dar tęsiasi darbų "defektinis laikotarpis", per kurį taisomi jau užfiksuoti arba naujai atsiradę defektai. Balsiuose prie nutiestų nuotekų tinklų prisijungė beveik tūkstantis, prie vandentiekio tinklų – daugiau nei 400 gyventojų.

UAB „Vilniaus vandenys“ siekdami palengvinti naujų vartotojų prisijungimą prie Balsių ir Tarandės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, patvirtino supaprastintą prisijungimo prie centralizuotos vandentvarkos sistemos tvarką. Vadovaujantis ja, prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungiantiems gyventojams bus taikoma lengvatinė namo vandens įvado ir nuotekų išvado projektavimo kaina (vietoje 1000 Lt (be PVM), reikės mokėti tik 450 Lt (be PVM). Be to, gyventojams, prisijungusiems per sutartyje nustatytą terminą, nemokamai suteikiamas individualaus namo vandentiekio įvado bei nuotekų išvado prijungimo, vandens apskaitos mazgo įrengimo, mikrobiologinio vandens tyrimo ir kitos paslaugos. Supaprastinta prijungimo tvarka bus taikoma iki šių metų pabaigos.

Sanglaudos fondo projekto pagrindinis tikslas – užkirsti kelią gruntinio ir paviršinio vandens taršai, įrengiant centralizuotas vandentiekio ir nuotekų sistemas. Projektą įgyvendina UAB „Vilniaus vandenys“, kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, o projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektas pradėtas įgyvendinti 2005-09-28, o galutinai bus užbaigtas 2011-12-31. Bendra projekto vertė – beveik 88 mln. Lt (be PVM). 78 proc. sumos finansavo ES, likusi dalis (22 proc.) sumokėta iš valstybės biudžeto. Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.