Švenčionėliuose baigta naujų dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Laikraščio "Švenčionių kraštas" nuotrauka)
2012 02 01
Šių metų sausį baigti Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbai. Jau netrukus Pliaukšių I kaime įrengti naujieji įrenginiai bus pradėti eksploatuoti – dumblas į juos bus vežamas ne tik iš Švenčionėlių, bet ir Švenčionių, Ignalinos rajonų nuotekų valymo įrenginių.

Rangovas UAB „Statva“ statybos darbus pradėjo 2011 m. liepos mėnesį. Praėjus pusmečiui, pastatyta visa reikiama infrastruktūra, įrengta ir netrukus bus pradėta eksploatuoti naujoji kompostavimo aikštelė. Projekto vykdytojas UAB „Vilniaus vandenys“ sklandžiam kompostavimo darbui užtikrinti įsigijo visą įrangos komplektą – komposto vartytuvą, būgninį sijotuvą, žaliųjų atliekų smulkintuvą ir krautuvą.

Įrengtoje aikštelėje iš dumblo ir struktūrinės medžiagos bus formuojami kaupai, kuriuos periodiškai vartant, palaikant optimalią temperatūrą ir drėgmę, kaupuose besiveisiančių mikroorganizmų dėka per 3-4 mėnesius susidarys į juodžemį panašus mišinys – kompostas. Šis produktas bus saugiai naudojamas tręšimui, aplinkos darbams ir dirvožemio struktūrai pagerinti. Komposto kokybė, jame esančių elementų kiekis bus nuolatos kontroliuojami.

Į šią Švenčionėliuose, Pliauškių I kaime, įkurtą dumblo kompostavimo aikštelę gyventojai ir įmonės kviečiami atvežti gamybai ir kurui netinkamą medieną ir jos perdirbimo metu susidarančias atliekas (pjuvenas, skiedras, žievę), miesto tvarkymo metu surinktas šakas, krūmus, lapus, žolę, o taip pat nereikalingus šiaudus. Visos šios žaliosios atliekos reikalingos norint nuotekų dumblą paversti į juodžemį panašų mišinį – kompostą.

Projektą „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba” iniciavo, o šiuo metu sklandžiai ir nuosekliai įgyvendina UAB „Vilniaus vandenys“ kartu su partneriu – Švenčionių rajono savivaldybe. Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 3 378 800,00 Lt, Europos Sąjungos indėlis – 2 720 823,16 Lt, Iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirta 320 096,84 Lt, Švenčionių rajono savivaldybės lėšos sudaro  337 880,00 Lt.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m. rugsėjo 15 d., baigtas bus 2013 m. sausio 25 d. Šis projektas prisidės prie ekonominių ir socialinių skirtumų tarp ES regionų mažinimo.

ES parama – žingsnis į mūsų gerovę!


Laikraščio "Švenčionių kraštas" nuotrauka

Laikraščio "Švenčionių kraštas" nuotrauka

Laikraščio "Švenčionių kraštas" nuotrauka

Laikraščio "Švenčionių kraštas" nuotrauka