Specialistų patarimai kaip per šalčius apsaugoti namo vamzdynus

www.flickr.com nuotrauka
2012 02 03
Tinkamai ir laiku nesutvarkyti ir neprižiūrėti inžineriniai tinklai ir būstas gali sukelti daugybę rūpesčių ir nemalonumų žiemos metu. UAB „Vilniaus vandenys“ centrinės dispečerinė šaltuoju periodu gauna nemažai skundų dėl užšalusių vandentiekio tinklų, įvadų ar apskaitos mazgų. Dauguma atvejų vanduo užšąla vartotojo eksploatuojame vamzdyne. Dažniausia to priežastis – per sekliai pakloti vandentiekio vamzdžiai, minusinė patalpų, kur yra vamzdynai, apskaitos mazgai ir uždaromoji armatūra, temperatūra.

Pagal Lietuvos statybos techninį reglamentą, patalpų, kuriose yra inžineriniai įrengimai, temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5 ºC. Tačiau, kaip rodo statistika, vartotojai laiku nepasirūpina, kad jų nuosavybėje ar teritorijoje esantys vandentiekio tinklai būtų tinkamai įrengti, o patalpos apsaugotos nuo šalčio.

Daugiabučio namo administratorius turi organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, šalinti smulkius defektus, užtikrinti inžinerinių sistemų saugų naudojimą bei profilaktiką, o vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka privalo prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ar naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas.

Tuo tarpu individualių namų savininkai, jungdamiesi prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turėtų atkreipti dėmesį į STR keliamus reikalavimus tinklus dėl vandentiekio tinklų gylio.

Kad žiemos metu būtų išvengta nepatogumų ir nuostolių, UAB „Vilniaus vandenys“ rekomenduoja:
  • užsandarinti patalpų, kuriose yra vandentiekio vamzdžiai, uždaromoji armatūra ir apskaitos mazgai, duris, langus bei kitas kiaurymes, kad patalpų temperatūra nenukristų žemiau +5 ºC,
  • papildomai termoizoliacinėmis medžiagomis apšiltinti nešildomose patalpose esančius vandentiekio įrengimus ir vamzdynus,
  • užtikrinti, jog vartotojų teritorijoje esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai nebūtų užstatyti, neprieinami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų tinklų šulinių dangčiai, neužlietų paviršinis vanduo. Vandentiekio ir nuotekų tinklų šuliniai turi būti sandariai uždengti dangčiais.
  • jei užšalo vandentiekio įrenginiai ar vamzdynai, patariama juos šildyti karštu vandeniu, elektriniais šildytuvais. Jokiu būdu negalima šildyti atvira ugnimi, nes gali sugesti skaitiklis ar išsilydyti įrengimų medžiagos.
  • jei oro temperatūra atšąla iki 30 ar net 40 laipsnių šalčio, rekomenduojama leisti vandeniui tekėti iš čiaupo bent silpna srovele.

Įvykus avarijai prašome kreiptis į UAB „Vilniaus vandenys“ centrinę dispečerinę (dirba visą parą) tel. (8 5) 266 4371.