Pristatytos hidrogeologinės ataskaitos

2012 04 30

Šių metų balandžio 27 d. pristatytos hidrogeologinės ataskaitos. Pristatyme aptarti UAB „Vilniaus vandenys“ vandenviečių poveikio požeminiam vandeniui monitoringo rezultatai už 2010 - 2011 metus, pristatyta Kalnėnų vandenvietės išteklių vertinimo ataskaita, Vilniaus miesto Nuotekų valyklos poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2012 – 2016 metais programa, bei dar kartą pažvelgta į Lietuvos pasienyje statomos Astravo AE (Baltarusija) keliamą grėsmę Vilnaus požeminio vandens ištekliams ir vandenvietėms.

UAB „Vilniaus hidrogeologija“ vyriaus. hidrogeologas, habil. dr. Algirdas Klimas pristatė Vilniaus miesto 9-ių pagrindinių vandens tiekimo sistemų vandenviečių (Antavilių, Vingio parko, Ž. Panerių, Bukčių-Jankiškių, Tuputiškių-Pukčiorių, Trakų Vokės-A. Panerių, N. Vilnios, Sereikiškių, Kirtimų) monitoringo rezultatus. Pagrindinė išvada - vandens kokybė Vilniaus
vandenvietėse gerėja, diegiamos ir puikiai funkcionuoja modernios Fe, Mn ir su jais susijusios technologijos.

Kitas pranešėjas – UAB „Vilniaus hidrogeologija“ dir. pavad., dipl. hidrogeologas Algirdas Bendoraitis, apžvelgė Švenčionėlių, Švenčionių, Šalčininkų, Eišiškių, Nemenčinės m., N. Verkių, Grigiškių, Trakų Vokės-2, Daniliškių, Salininkų vandenviečių monitoringo rezultatus 2010-2012 m. Buvo pristatyti pagrindiniai monitoringo uždaviniai, kontroliuojami parametrai (vandenviečių debetai, vandens lygio žymėjimas, požeminio vandens kokybė).

Taip pat buvo pristatytas Vilniaus miesto Kalnėnų vandenvietės požeminio vandens išteklių įvertinimas. Aktualų Vilniaus miesto Nuotekų valyklos teritorijoje požeminio vandens monitoringo klausimą pristatė UAB „Vilniaus hidrogeologijos“ vyriaus. hidrogeologas, habil. dr. Algirdas Mališauskas. Apibūdinant požeminio vandens kokybę, pranešėjęs teigė, kad ypatingų blogybių nestebima ir, lyginant su kitomis nuotekų valyklomis Lietuvoje, Vilniaus miesto Nuotekų valykla labai gerai prižiūrima, tvarkoma ir didelių bėdų nėra.

Paskutinis hidrogeologinių ataskaitų pristatymo akcentas buvo Baltarusijoje planuojama statyti Astravo atominė elektrinė (AE) ir jos poveikis. Šio klausimo svarbą pabrėžė UAB „Vilniaus hidrogeologija“ vyriaus. hidrogeologas, habil. dr. Algirdas Klimas. Jo teigimu, Astravo AE yra reali grėsmė Vilniaus ir kai kurių Lietuvos miestų požeminio vandens ištekliams ir vandenvietėms. Kadangi reaktoriai bus aušinami Neries upės vandeniu, kuris gali būti užterštas radionuklidais. Pagrindinė užduotis – būti pasiruošusiems galimoms avarijoms Astravo AE. Tai yra išplėsti požeminio vandens monitoringą, įsteigti radionuklidinės kontrolės postą, būti pasiruošus laiku išjungti požeminio vandens gręžinius ir svarbiausia – pasiruošti naują Vilniaus miesto aprūpinimo geriamuoju vandeniu strategiją, jei dabartinių gręžinių vanduo taptų nesaugus vartoti.