Informacija dėl įmokų už vandenį ir nuotekų tvarkymą perskaičiavimo

www. flickr.com nuotrauka
2013 01 15

2013 m. sausio mėnesį daliai UAB „Vilniaus vandenys“ vartotojų, kurie už paslaugas atsiskaito pagal savivaldybės nustatytas vandens suvartojimo normas, išsiųsta informacija apie atliktus perskaičiavimus. Perskaičiuotos mokėtinos sumos nurodytos išsiųstuose mokėjimo pranešimuose.

Perskaičiavimai atliekami tik tiems vartotojams, kuriems suvartoto geriamojo vandens kiekis, jiems priklausančiuose būstuose, yra nustatomas pagal vidutines suvartojimo normas kiekvienam gyventojui (LR Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507 1.4 punktas). Pagal galiojančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykles (2006-12-29 LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“), vartotojai, kurie už sunaudotą geriamąjį vandenį atsiskaito pagal savivaldybės nustatytas vandens sunaudojimo normas, pasikeitus patalpose gyvenančių asmenų skaičiui, apie šį pasikeitimą privalo raštu informuoti vandens tiekėją per 10 kalendorinių dienų.

Nuo 2012 m. atsiradus galimybei vandens tiekėjui gauti oficialius LR  Gyventojų registro duomenis apie būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių, atliekama palyginamoji analizė su UAB „Vilniaus vandenys“ turimais duomenimis. Radus neatitikimų, mokėtinos sumos už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą atitinkamai sutarties sąlygoms perskaičiuotos ir siunčiamos kartu su mokėjimo pranešimais.

Jeigu vartotojai per mokėjimo pranešime nurodytą laikotarpį visos perskaičiuotos sumos sumokėti negalės, bus sudaryta galimybė skolą sumokėti dalimis.

UAB „Vilniaus vandenys“ praneša, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. mokesčiai  už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, kuriems suvartoto geriamojo vandens kiekis, jiems priklausančiuose būstuose, yra nustatomas pagal vidutines suvartojimo normas kiekvienam gyventojui, bus skaičiuojami pagal normą tiek asmenų, kiek nurodyta Gyventojų registro tarnybos pateiktoje informacijoje apie būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių.