Mokesčiai už vandenį apskaičiuojami skirtingai

D.Kaliatkaitės nuotrauka
2013 02 14

Dažnas vilnietis, naudojantis geriamąjį vandenį iš centrinio vandentiekio, kiekvieną mėnesį pasilenkia prie vandens skaitiklio, užsirašo jo rodmenis ir vėliau pagal juos sumoka mokesčius. Bet yra ir žmonių, kurie už sunaudotą vandenį kas mėnesį moka fiksuotą mokestį, taigi prie centrinio vandentiekio prisijungusiems vartotojams mokesčiai už vandenį apskaičiuojami nevienodai. Kai vieni atidžiai seka skaitiklio rodmenis, kitiems nuolat vienodos sąskaitos už sunaudotą vandenį niekada nesukelia nė menkiausios nuostabos. Taip yra todėl,
kad pastarajai grupei priklausantys žmonės namuose skaitiklių net neturi.

Gyvenamuosiuose būstuose, sudariusiuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Vilniaus vandenys“, vandens apskaitos prietaisai gali būti neįrengti dėl kelių priežasčių: to padaryti techniškai neįmanoma (pvz., bendrabučių tipo daugiabučiuose namuose, kur gyventojai naudojasi bendromis virtuvėmis), kartais tam trukdo blogas vamzdynų techninis stovis (tokiu atveju pirmiausia būtina pakeisti vamzdžius), o kai kuriais atvejais patys gyventojai nenori įsirengti vandens apskaitos prietaisų. Šiuo metu vien Vilniaus mieste vandens apskaitos prietaisų neturi apie 13 tūkst. butų daugiabučiuose namuose ir apie 2 tūkst. butų vieno ar dviejų butų namuose (individualiuose namuose).

Už vandenį mokama ne tik pagal skaitiklio parodymus

Kaip ir kiek už vandenį moka UAB „Vilniaus vandenų“ paslaugų vartotojai, neturintys skaitiklių? UAB „Vilniaus vandenys“ klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis klientų aptarnavimo specialistas Gintautas Maniušis sako, kad vartotojai, neturintys vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą moka pagal savivaldybės patvirtintas vandens suvartojimo normas. Vilniaus
mieste ir rajone šiuo metu vandens sunaudojimo norma daugumai vartotojų yra 4,2 kubiniai metrai per mėnesį vienam žmogui.

Mokesčio už vandenį dydis kiekvieną mėnesį apskaičiuojamas būstui nustatytą vandens suvartojimo normą, priklausančią nuo santechninių patogumų lygio, dauginant iš asmenų skaičiaus ir 1 kub. m vandens ir nuotekų tvarkymo kainos. Kubinio metro šalto vandens kaina tiek butuose, tiek individualiuose būstuose yra 4,37 Lt už kubinį metrą. Tarkime, kad namų ūkyje gyvena 3 žmonės. Tai reiškia, kad per mėnesį jie sumoka 55,06 Lt už geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymą ir 2,37 Lt pardavimo kainą (individualių namų savininkams pardavimo kaina – 1,63 Lt).

Jei žmonių skaičius namų ūkyje kinta, tiek LR teisės aktai, reglamentuojantys geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, tiek ir su vartotojais pasirašytos sutartys juos įpareigoja per 10 dienų informuoti vandens tiekėją apie pasikeitusį registruotų ar deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų skaičių namų ūkyje. „Kaip rodo praktika, savininkai šios prievolės dažnai nevykdo, ypač tuo atveju, kai asmenų skaičius padidėja, – neretai susidarančią situaciją aiškino G. Maniušis. – Todėl UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašė sutartį su Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir iš šios tarnybos gauname duomenis apie asmenų skaičių bute. Tai mums leidžia nuolat kontroliuoti registruotų ar deklaravusių gyvenamąją vietą bute asmenų skaičių.“

Nelengva sureguliuoti mokėjimus nuomojamuose būstuose. Jei nuomojamame būste, kuriame nėra įrengto vandens apskaitos prietaiso, deklaruotas vienas gyvenančių asmenų skaičius, o iš tiesų gyvenančių nuomininkų yra daugiau – mokesčių už vandenį apskaičiavimas nebeatitinka realios situacijos. Dažnai pasikliaujama pačių žmonių sąmoningumu – neretai būsto savininkai apie pasikeitusią situaciją patys praneša UAB „Vilniaus vandenys“. Taip pat yra pasitelkiami ir bendrovės inspektoriai-kontrolieriai, kurie tikrina butus ir bando nustatyti gyvenančių asmenų skaičių.

Skaitiklių įrengimą įpareigoja įstatymai

Siekiant objektyviai įvertinti gyventojų suvartoto geriamojo vandens kiekį, geriamojo vandens tiekėjo Vilniuje UAB „Vilniaus vandenys“ planuose – tolesnis vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir keitimas būstuose, su kurių savininkais yra pasirašyta ar pasirašoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis. Tai, pasak įmonės atstovo, yra privaloma užduotis, kurią numato net keletas dokumentų. „Prievolė įrengti vandens apskaitos prietaisus mūsų bendrovei yra numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse, kituose poįstatyminiuose teisės aktuose, – pasakojo G. Maniušis. – UAB „Vilniaus vandenys“ turi patvirtintą vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir keitimo planą. Šiame plane yra numatyta įrengti vandens apskaitos prietaisus visuose butuose, kur tai techniškai įmanoma. Todėl pastatų administratorių pareiga yra renovuoti geriamojo vandens vamzdynus. Būstai, kuriuose techniškai neįmanoma įrengti vandens apskaitos prietaisų,  dažniausiai yra bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose.“ Jei gyventojai nori įsirengti skaitiklį ten, kur jo dar nebuvo, dėl vandens apskaitos prietaiso įrengimo reikia kreiptis į bendrovės „Vilniaus vandenys“ Klientų aptarnavimo centrą Vilniaus miesto gyventojams arba rajoninį skyrių gyvenantiems Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose.