Padažnėjo nesusipratimų dėl skaitiklių keitimo ir vandens filtrų

www.flickr.com nuotrauka
2013 03 28

Pastaruoju metu padaugėjo nesusipratimų dėl sostinės namuose įrengtų karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų. Kur kreiptis norint pakeisti pasenusį vandens skaitiklį ar įsirengti skaitiklį ten, kur jo dar nebuvo? Ar yra skirtumas tarp karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų? UAB „Vilniaus vandenys“ vyriausiasis klientų aptarnavimo specialistas Gintautas Maniušis išsklaido abejones ir perspėja vartotojus dėl pasitaikančių bandymų prisidengus bendrovės „Vilniaus vandenys“ vardu iš gyventojų išvilioti pinigus.

Vandens skaitikliai: karštas šaltam nelygu

Į Vilniaus miesto, Šalčininkų, Švenčionių bei Vilniaus rajonų vandentiekio ir nuotekų tinklus eksploatuojančią bendrovę „Vilniaus vandenys“ neretai kreipiasi gyventojai, norintys pasikeisti karšto vandens skaitiklius. Tačiau UAB „Vilniaus vandenys“ su karšto vandens skaitikliais, įrengtais butuose, nėra susijusi (kaip numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose šilumos ir karšto vandens tiekimą), todėl negali šių skaitiklių keisti ar prižiūrėti.

Kaip teigė G. Maniušis, karšto vandens skaitiklių butuose įrengimu ir priežiūra rūpinasi arba UAB „Vilniaus energija“ (jeigu namui karštą vandenį tiekia ji), arba karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai yra pasirinkę karšto vandens apsirūpinimo būdą, kai geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš UAB „Vilniaus vandenys“, o šiluma vandens pašildymui – iš šilumos tiekėjo).

„UAB „Vilniaus vandenys“ įrengia, prižiūri ir aptarnauja tik įvadinius geriamojo vandens, skirto karštam vandeniui ruošti, apskaitos prietaisus, – komentavo bendrovės atstovas. – Į UAB „Vilniaus vandenys“ vartotojai gali kreiptis dėl geriamojo vandens skaitiklių arba įvadinių geriamojo vandens ir geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti apskaitos prietaisų įrengimo, remonto ir aptarnavimo.“

Rūpinasi šalto vandens skaitikliais

„Vilniaus vandenys“ rūpinasi šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimu bei keitimu gyvenamuosiuose būstuose, sudariusiuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Vilniaus vandenys“ – tai daryti bendrovę įpareigoja įstatymai. Vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir keitimas būstuose, su kurių savininkais yra pasirašyta ar pasirašoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis, pasak G. Maniušio, yra privaloma vandens tiekėjo „Vilniaus vandenys“ užduotis, kurią numato net keletas dokumentų.

„Prievolė įrengti vandens apskaitos prietaisus mūsų bendrovei yra numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse, kituose įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, – pasakojo G. Maniušis. – UAB „Vilniaus vandenys“ turi patvirtintą vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir keitimo planą. Šiame plane yra numatyta įrengti vandens apskaitos prietaisus visuose butuose, kur tai techniškai įmanoma. Todėl pastatų administratorių pareiga yra renovuoti geriamojo vandens vamzdynus.“

Jei gyventojai nori įsirengti šalto vandens skaitiklį ten, kur jo dar nebuvo, dėl prietaiso įrengimo reikia kreiptis į bendrovės „Vilniaus vandenys“ Klientų aptarnavimo centrą Vilniaus miesto gyventojams arba rajoninį skyrių gyvenantiems Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose.

Sukčiai naudojasi bendrovės vardu

Pastebima, kad padažnėjo atvejų, kai UAB „Vilniaus vandenys“ vardu prisidengę asmenys vaikšto po namus ir prisistatę bendrovės darbuotojais atlieka lokalinius vandens tyrimus, kurie parodo neva itin prastą vandens iš čiaupo kokybę. Apsišaukėliai paslaugiai pasiūlo ir problemos sprendimą – vandens gerinimo filtrus, kuriuos galima iškart įsigyti. „Norime perspėti gyventojus, kad bendrovės „Vilniaus vandenys“ specialistai jokių vandens kokybės tikrinimo akcijų gyventojų namuose nevykdo ir jokios papildomos įrangos įsigyti nesiūlo“, – G. Maniušis.

Bendrovės tiekiamas vanduo yra geros kokybės, atitinka visus geriamajam vandeniui keliamus reikalavimus, todėl joks papildomas filtravimas nėra būtinas. Vanduo mūsų namus pasiekia iš giluminių gręžinių, kurie yra gerai apsaugoti nuo paviršiaus teršalų. Vartotojams centralizuotai tiekiamas vanduo yra nuolat tikrinamas: atliekami cheminiai, fizikiniai, radiologiniai bei mikrobiologiniai tyrimai, o jo kokybę apibrėžia Lietuvos higienos normos ir Europos Sąjungos direktyvos. Todėl Lietuvoje vandentiekio vandenį galima drąsiai gerti tiesiai iš čiaupo. Svarbu jo ilgai nelaikyti stovinčio, nes vanduo, kaip ir bet kuris kitas maisto produktas, genda.