Kodėl už vandenį mokame skirtingai?

www.flickr.com nuotrauka
2013 10 10
Kiekvieną mėnesį dažnas mūsų žvilgtelime į vandens skaitiklį ir kruopščiai užsirašome jo rodmenis, kad vėliau galėtume sumokėti mokesčius. Tačiau yra nemažai gyventojų, kurie už iš centrinio vandentiekio gautą vandenį kas mėnesį moka fiksuotą mokestį. Kodėl už tą pačią paslaugą atsiskaitome skirtingai? Ogi todėl, kad minėtoji žmonių grupė vandens skaitiklių net neturi.

Gyvenamuosiuose būstuose, sudariusiuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Vilniaus vandenys“, vandens apskaitos prietaisai gali būti neįrengti dėl kelių priežasčių. Visų pirma, gali būti, kad to padaryti techniškai neįmanoma. Taip nutinka, pavyzdžiui, bendrabučių tipo daugiabučiuose namuose, kur gyventojai naudojasi bendromis virtuvėmis. Kartais skaitiklius įrengti trukdo blogas vamzdynų techninis stovis – tokiu atveju pirmiausia būtina pakeisti vamzdžius. Kai kuriais atvejais patys gyventojai nenori įsirengti vandens apskaitos prietaisų.

Šiuo metu vien Vilniaus mieste vandens apskaitos prietaisų neturi apie 13 tūkst. butų daugiabučiuose namuose ir apie 2 tūkst. butų vieno ar dviejų butų namuose (individualiuose namuose).

Kaip skaičiuojamas apmokėjimas


UAB „Vilniaus vandenys“ klientų aptarnavimo skyriaus vadovas Gintautas Maniušis sako, kad vartotojai, neturintys vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą moka pagal savivaldybės patvirtintas vandens suvartojimo normas. Vilniaus mieste ir rajone šiuo metu vandens sunaudojimo norma daugumai vartotojų yra 4,2 kubiniai metrai per mėnesį vienam žmogui.

Mokesčio už vandenį dydis kiekvieną mėnesį apskaičiuojamas būstui pagal nustatytą vandens suvartojimo normą, priklausančią nuo santechninių patogumų lygio, dauginant iš asmenų skaičiaus ir 1 kub. m vandens ir nuotekų tvarkymo kainos. Kubinio metro šalto vandens kaina tiek butuose, tiek individualiuose būstuose yra 4,37 Lt už kubinį metrą. Tarkime, kad namų ūkyje gyvena 3 žmonės. Tai reiškia, kad per mėnesį jie sumoka 55,06 Lt už geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymą ir 2,37 Lt pardavimo kainą (individualių namų savininkams pardavimo kaina – 1,63 Lt). Turint vandens skaitiklį mokėtina suma dažniausiai yra beveik perpus mažesnė.

Nepamirškite pranešti apie pasikeitimus


Jei žmonių namų ūkyje padaugėja ar sumažėja, gyventojai valstybinių teisės aktų ir pasirašytų sutarčių yra įpareigoti per 10 dienų informuoti vandens tiekėją apie pasikeitusį registruotų ar deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų skaičių namų ūkyje. Tačiau ne visada viskas vyksta, kaip turėtų.

„Kaip rodo praktika, savininkai šios prievolės dažnai nevykdo, ypač tuo atveju, kai asmenų skaičius padidėja, – neretai susidarančią situaciją aiškino G. Maniušis. – Todėl UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašė sutartį su Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir iš šios tarnybos gauname duomenis apie asmenų skaičių bute. Taip galime nuolat kontroliuoti registruotų ar deklaravusių gyvenamąją vietą bute asmenų skaičių.“

Nuomojami būstai kartais irgi gali virsti tam tikru iššūkiu Jei nuomojamame būste, kuriame nėra įrengto vandens apskaitos prietaiso, deklaruotas vienas gyvenančių asmenų skaičius, o iš tiesų nuomininkų yra daugiau – mokesčių už vandenį apskaičiavimas nebeatitinka realios situacijos. Dažnai pasikliaujama pačių žmonių sąmoningumu – neretai būsto savininkai apie pasikeitusią situaciją patys praneša UAB „Vilniaus vandenys“. Taip pat yra pasitelkiami ir bendrovės inspektoriai-kontrolieriai, kurie tikrina butus ir bando nustatyti gyvenančių asmenų skaičių.

Jei gyventojai nori įsirengti skaitiklį ten, kur jo dar nebuvo, dėl vandens apskaitos prietaiso įrengimo reikia kreiptis į bendrovės „Vilniaus vandenys“ Klientų aptarnavimo centrą Vilniaus miesto gyventojams arba bendrovės rajoninį skyrių gyvenantiems Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose.

Prižiūri tik šalto vandens skaitiklius


Pastaruoju metu pasitaikė nemažai nesusipratimų dėl sostinės namuose įrengtų karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų. Kur kreiptis norint pakeisti pasenusį vandens skaitiklį ar įsirengti skaitiklį ten, kur jo dar nebuvo? Ar yra skirtumas tarp karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų?

Į Vilniaus miesto, Šalčininkų, Švenčionių bei Vilniaus rajonų vandentiekio ir nuotekų tinklus eksploatuojančią bendrovę „Vilniaus vandenys“ neretai kreipiasi gyventojai, norintys pasikeisti karšto vandens skaitiklius. Tačiau UAB „Vilniaus vandenys“ karšto vandens skaitikliųnekeičia.

Kaip teigė G. Maniušis, karšto vandens skaitiklių butuose įrengimu ir priežiūra rūpinasi arba UAB „Vilniaus energija“ (jeigu namui karštą vandenį tiekia ji), arba karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai yra pasirinkę karšto vandens apsirūpinimo būdą, kai geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš UAB „Vilniaus vandenys“, o šiluma vandens pašildymui – iš šilumos tiekėjo).

„UAB „Vilniaus vandenys“ įrengia, prižiūri ir aptarnauja tik įvadinius geriamojo vandens, skirto karštam vandeniui ruošti, apskaitos prietaisus, – komentavo bendrovės atstovas. – Į mus vartotojai gali kreiptis dėl geriamojo vandens skaitiklių arba įvadinių geriamojo vandens ir geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti apskaitos prietaisų įrengimo, remonto ir aptarnavimo.“

Atidumas išgelbės nuo bėdos


Vandentiekio bendrovės specialistai taip pat įspėja, kad pasitaiko atvejų, kai žmonės įsigydami būstą kartu įsigyja ir skolas už vandenį. Norint to išvengti, prieš pasirašant pirkimo dokumentus būtina įsitikinti, kad būsto savininkai nėra įsiskolinę už suteiktas paslaugas.

Prieš įsigyjant būstą, rekomenduojama būsto pardavėjo prašyti pateikti oficialią informaciją, kad būsto savininkas nėra skolingas vandens tiekėjui (ar bendrijai) už suteiktas paslaugas. Informaciją iš vandens tiekėjo gali gauti tik būsto savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Įsigiję būstą iš karto informuokite vandens tiekėją apie pasikeitusį būsto savininką, pasirūpinkite, kad būtų sudaryta nauja sutartis. Rekomenduojama į namus išsikviesti vandens tiekėjo atstovą, kad būtų patikrinti vandens skaitikliai ir užfiksuoti naujausi jų rodmenys.