Šuliniai ir nuotekų duobės vejamos iš Vilniaus

2013 10 25

Per pastaruosius 10 metų Vilniaus vandentiekio ir nuotekų vamzdžių tinklas gerokai prasiplėtė – vamzdynai atkeliavo tiek į naujus gyvenamųjų namų, tiek senesnius, bet nuo miesto centro kiek nutolusius rajonus. Sostinės gyventojai pagaliau gali naudotis tokiais, rodos, elementariais patogumais ir nesukti sau galvos dėl nuotekų išvežimo ar geriamojo vandens kokybės – tuo už juos pasirūpina vandentiekio bendrovė.

Prijungė 25 tūkstančius gyventojų

UAB „Vilniaus vandenys“, vykdydama plėtrą projektus įgyvendino ar šiuo metu įgyvendina projektus daugybėje miesto teritorijų: Bajoruose, Balsiuose, Tarandėje, Grigiškėse, Kairėnuose-Galgiuose, Pavilnyje, Salininkuose, Trakų Vokėje, sodų bendrijose „Šeškinė“ bei „Jurginas“ ir kitur. Statistika išraiškinga: nuo projektų įgyvendinimo pradžios 2000 m. prie centrinio vandentiekio ir nuotekų tinklų jau prijungta apie 25 tūkstančius gyventojų, maždaug tiek kiek gyvena Telšiuose. Per tą laikotarpį nutiesta daugiau kaip 700 km kilometrų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

2015 – 2020 metais numatyta tolimesnė vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra atskiruose miesto rajonuose ir gatvėse pagal patvirtintą Vilniaus miesto specialųjį planą, tačiau jos įgyvendinimas labai priklausys nuo plėtrai skiriamo finansavimo.

Permainos – reikšmingos

Pasak UAB „Vilniaus vandenys“ Plėtros ir pardavimų skyriaus direktoriaus pavaduotojo Lino Didriko, gyventojai prieš jungdamiesi pasvarsto gaunamą naudą. Tačiau specialisto teigimu, reikėtų nepamiršti, kad prisijungus prie centrinio vandentiekio gaunami ne tik patogumai, bet ir vandens kokybė, o nuotekos sutvarkomos laikantis visų aplinkos apsaugos reikalavimų.

„Kai laimėjusi rangos darbų konkursą įmonė nutiesia nuotekų ir vandentiekio tinklus gatvėse, jie taip įrengia ir tinklo atšakas iki gyventojo sklypo ribos. Tačiau gyventojai, norintys prisijungti prie centralizuotų miesto tinklų turi patys pasikloti vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą nuo namo vidaus tinklų iki mūsų tinklų. Su didžiausiomis problemomis susiduria gyventojai besinaudojantys lauko tualetais ir neturintys vidaus tinklų, nes jiems dar papildomai reikia išsivedžioti vamzdyną namo viduje, o tai dar labiau padidina prisijungimo kainą. Kiti gyventojai turi vidaus tinklus, bet nuotekomis atsikrato jas nuleisdami į nuotekų duobę. Kas mėnesį ar keletą iškviečiama įmonė, kuri nuotekas išsiurbia ir išveža. Todėl pastarajai grupei priklausantys žmonės skaičiuoja, kas jiems apsimoka labiau – nuotekas išvežinėti ar prisijungti prie centralizuotų tinklų. Dar vien grupė – naujakuriai, kurie noriai jungiasi prie tinklų“, – problematiką komentavo L. Didrikas.

Prievolės jungtis prie nutiestų tinklų nėra, tačiau atitinkamoms tarnyboms išsiaiškinus, kad nuotekomis atsikratoma nesilaikant aplinkosauginių normų (tai yra, nuotekų duobės nesutvarkytos ir nuotekomis teršiamas gruntas), gyventojams numatytos sankcijos ir baudos. Tokiais atvejais svarstymo, ar jungtis prie centralizuotos sistemos, net neturėtų būti, nes prisijungimas – reali galimybė neteršti aplinkos, išvengti baudų ir, žinoma, gyventi patogiai.

„Kaip matote, potencialių klientų grupės skiriasi, todėl negalima suplanuoti, kad nutiesus tinklus gatvėje, kurioje yra 20 namų, visi jie iš karto prisijungs. Visgi ateityje tokia perspektyva išlieka, nes gyventojų turimi vietiniai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginiai nusidėvi, genda, o prisijungus prie centralizuotos sistemos išvengiama gausybės problemų ir rūpesčių, nes viskuo pasirūpiname mes“, – kalbėjo „Vilniaus vandenų“ atstovas.

Kaip prisijungti?

Norinčių prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų individualių namų savininkų laukia keli žingsniai. Pirmiausia reikia kreiptis į UAB „Vilniaus vandenys“ Klientų aptarnavimo centrą Vilniuje adresu Dominikonų g. 11  arba el. pašto adresu info@vv.lt  ir pateikti prašymą gauti prisijungimo sąlygas.

Gavus prisijungimo sąlygas, reikia kreiptis į atestuotą projektavimo įmonę, kuri parengtų projektą pagal prisijungimo sąlygas. Parengtą projektą suderinus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 a., 23-a vieta. Čia būtina išankstinė registracija svetainėje www.vilnius.lt), gaunamas statybos leidimas. Tada jau galima kreiptis į statybos įmonę, kuri pagal prisijungimo sąlygas ir projektą įrengs vandens įvadą ir nuotekų išvadą.

Vėliau reikia pateikti prašymą dėl jų prijungimo prie miesto tinklų ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo. Dėl to reikėtų kreiptis jau anksčiau minėtais kontaktais. Užbaigus darbus, kviečiamas bendrovės atstovas (tel. (8 5) 266 4373, mob. tel. 8 687 74937), kuris patikrins, ar pastatas prijungtas prie miesto tinklų pagal prisijungimo sąlygas ir projektą. Jei viskas atlikta teisingai, UAB „Vilniaus vandenys“ išduoda pažymą. Tada belieka pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Prie naujų tinklų jungtis dar lengviau

Miesto teritorijose, kur tinklai tiesiami ar jau nutiesti iš dalies finansuojant ES lėšomis , gyventojams galioja lengvatinė prisijungimo tvarka.

„Vilniaus vandenų“ specialistai suprojektuoja įvadą ir išvadą, suderina projektą, tad gyventojams tereikia susirasti rangovą, kuris atliks fizinius darbus. Taip pat galioja lengvatos prijungimui, praplovimui, dezinfekcijai ir kitiems darbams. Pasak L. Didriko, žmonių pageidavimu jiems padedama susirasti net ir rangovus: „Žmonės kartais teiraujasi rekomendacijų dėl rangovų, nes tiesiog neturi tokios patirties ir nežino, kur reikėtų jų ieškoti. Mes patariame, parekomenduojame rangovus, su kuriais patys esame sėkmingai dirbę, bet tai tėra rekomendacijos, kurių laikytis tikrai nebūtina.“

Daugiau informacijos apie lengvatinę ir įprastą prisijungimo tvarką rasite čia.