Informacija projektų rengimui

Šalto vandens skaitiklių įrengimas bendro naudojimo patalpoje

Šalto vandens skaitiklio įrengimas bute

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimas

Kombinuoti vandens skaitikliai

Antžeminio priešgaisrinio hidranto schema

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas statytojui greičiau įgyvendinti suderintame projekte numatytus sprendinius, įvykdyti savo įsipareigojimus, 2013 m. lapkričio 8 d., bendrovėje išleistas potvarkis Nr. 1-25 (1.3-04) „Dėl projektų derinimo ir laikinų sutarčių koregavimo“. Jame nurodyta: techninių sąlygų skyriaus darbuotojams derinant projektus, kur numatoma statyti inžinerinius tinklus bei blokuotus individualius namus ar namų grupes, numatyti projekte pasijungimo vietoje ar prie jos, šulinį su vienu vandens apskaitos prietaisu D15 mm, pagal kurį projekto vystytojas atsiskaitytų už suteiktas paslaugas iki pažymos gavimo (pažymos, kad statinys prijungtas prie miesto vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų pagal projektą ir prisijungimo sąlygų reikalavimus). Jau suderintiems projektams rasti galimybę juos koreguoti, numatant vienos apskaitos D15 mm įrengimą pajungimo vietoje visam objektui jo statybos laikotarpiu iki (pažymos, kad statinys prijungtas prie miesto vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų pagal projektą ir prisijungimo sąlygų reikalavimus).