PASLAUGOS APRAŠYMAS
Vandentiekio/nuotekų tinklų, projekto parengimas bei suderinimas su reikalingomis institucijomis (esant poreikiui gaunamas statybos leidimas).  

KADA TEIKIAMA?
Kai klientai nori prisijungti prie centralizuotų vandentiekio / nuotekų tinklų. Projektai rengiami esamiems pastatams („Vilniaus vandenys“ rengia tik vandentiekio ir nuotekų tinklų projektus, o ne namo projektus).

KAM TEIKIAMA?
Naujai prie vandentiekio / nuotekų tinklų besijungiantiems klientams.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Paslauga gali būti užsakoma el. paštu  info@vv.lt, per SAVITARNĄ, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius užklausą.

Reikalinga pateikti informacija / dokumentai:

 • Vardas, pavardė
 • Korespondencijos adresas
 • Asmens kodas arba gimimo data
 • Objekto adresas (kuriam bus rengiamas projektas)
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Kokiai komunikacijai užsakomas projektas (tik vandentiekio tinklui, tik nuotekų tinklui, vandentiekio ir nuotekų tinklams)
 • Kita informacija
 • VĮ „Registrų centras” nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas (ne senesnis nei 1 metų) apie nuosavybės teisę į žemę ir pastatą

PASLAUGOS EIGA

 1. Klientui pateikus užsakymą, per 5 d. d.  įvertinama paslaugos kaina (pagal reikalingo parengti projekto tipą).
 2. Su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu/el. paštu ir suderinama projekto atlikimo kaina.
 3. Jei kaina tinkama,  klientui  paruošiama užsakymo forma,  kurią klientas turi pasirašyti.
 4. Pasirašytą užsakymo formą klientas gali atsiųsti el. paštu info@vv.lt arba atvykti į klientų aptarnavimo skyrių.
 5. Apie projekto parengimą klientas informuojamas telefonu, o parengtas projektas išsiunčiamas el. paštu.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Paslauga teikiama tik esamam nesudėtingos/neypatingos paskirties pastatui, vandentiekio/nuotekų tinklų projektavimui. „Vilniaus vandenys“ rengia tik vandentiekio ir nuotekų tinklų projektus, o ne namo projektus.
 • Jei norima projektuoti tik vieną komunikaciją (tik vandentiekį arba tik nuotakyną), klientas kitą komunikaciją jau turi turėti (būti prisijungęs prie centralizuotų tinklų arba turėti vietinį vandens gręžinį arba nuotekų valymo įrenginį). „Vilniaus vandenys” neprojektuoja naujų vietinių vandens tiekimo/nuotekų šalinimo įrenginių (vandens gręžinių, šulinių, nuotekų duobių ar valymo įrenginių).
 • Klientas yra atsakingas už sutikimų, kurie gali būti reikalingi paslaugai tinkamai suteikti, pateikimą bendrovei šiai pareikalavus (pvz. žemės, nekilnojamojo turto bendrasavininkų ar kiti dokumentai. Nepateikus reikalingų sutikimų paslauga negalės būti suteikta).
 • Jei Kliento tinklų projektavimo darbai atliekami, kai Vandens tiekėjo užsakymu tiesiamos Infrastruktūros statybos darbai dar nepabaigti, po darbų užbaigimo gali būti reikalinga Kliento parengto projekto korektūra. Korektūra nemokamai atliekama tik tais atvejais, kai Vandens tiekėjo užsakymu tiesiamos Infrastruktūros statybos įgyvendinimo metu pasikeičia numatyta pirminė tinklų vieta, gylis ar kiti parametrai, dėl kurių neįmanoma įgyvendinti Kliento projekto (pvz. kai dėl tinklų gylių pasikeitimo reikalinga projektuoti vietinę siurblinę, o ne prisijungimą savitaka).
 • Rengiant projektus, gali būti reikalinga pasirašyti šias sutartis: Trišalę tinklų statybos, Servituto, Darbų vykdymo tinklų apsaugos zonose sutartis.
 • Projektai nerengiami tinklų rekonstrukcijai, pastato vidaus tinklams (pvz. jei reikės suprojektuoti siurblinę/gaisrinius čiaupus pastato viduje, prie vidaus tinklų prijungiant pastogę/naują butą daugiabutyje).
 • Projektai nerengiami pastatams kurie yra įtraukti į kultūros paveldo saugomų objektų sąrašą, (informacija ar pastatas yra įtrauktas į kultūros paveldą, pateikta RC išraše).
 • Statybos leidimas reikalingas, naujai statomiems pastatams, vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų projektams, kai vandentiekio tinklo skersmuo – DN63 ir daugiau, nuotekų tinklo skersmuo – DN160 ir daugiau ir kai objektas patenka į Kultūros paveldo  teritoriją (ar objektas patenka į Kultūros paveldo  teritoriją galite pasitikrinti čia HTTPS://WWW.REGIA.LT/LT/ZEMELAPIS/).
 • Jeigu atliekamo vandentiekio/nuotekų tinklų projektų ribos patenka į Kultūros paveldo vertybių registrą, projekto statybos leidimo gavimo eigoje gali būti reikalaujama sutartis su archeologu dėl archeologinių darbų atlikimo. Šią sutartį turėtų sudaryti projekto užsakovas. UAB „Vilniaus vandenys“ šios paslaugos neteikia.
 • Projektui gali reikėti ekspertizės. Ekspertizė reikalinga tuomet, kai atliekamo projekto ribos patenka į Kultūros paveldo vertybių registrą.
 • Projektavimo paslauga teikiama, jeigu kliento užsakymas atitinka paslaugos aprašyme nurodytus kriterijus.
 • Jei Klientas neturi Bendrovės išduotų Prisijungimo sąlygų, arba jų galiojimo terminas (5 metai) jau baigėsi (arba liko mažiau nei 6 mėnesiai) reikalinga užpildyti prašymą Prisijungimo sąlygoms gauti: PRAŠYMAS PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI. Dėl projektavimo paslaugos galima kreiptis, kai Prisijungimo sąlygos yra parengtos.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ

Po paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus. Sąskaita siunčiama kliento nurodytu el. paštu arba paštu. Paslaugą galite apmokėti dalimis pasinaudodami VARTOJIMO KREDITU .

KAINA

Projektas be statybos leidimo
Kaina Eur / vnt. su PVM
Terminas

Vienbučio / Dvibučio pastato vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų prisijungimo projektas

?
Vienbutis – vienbutis gyvenamasis paskirties pastatas, kai į jį  projektuojamas vienas vandentiekio įvadas ir/ar vienas nuotekų išvadas. Dvibutis – dvibutis gyvenamasis paskirties pastatas, kai į jį  projektuojami du vandentiekio įvadai ir/ar du nuotekų išvadai.

890,00

iki 3,5 mėn.

Daugiabučio pastato vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų prijungimo projektas

?
Daugiabučio pastato vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų prijungimo projektas

1450,00

iki 5 mėn.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas, kai projektuojami bendro naudojimo tinklai (vandentiekio įvadas/nuotekų išvadas su bendro naudojimo tinklu iki 100 metrų)

?

1550,00

iki 5 mėn.

Supaprastinta vandentiekio įvado / nuotekų išvado prijungimo schema*

290,00

iki 2,5 mėn.

Projektas su statybos leidimu
Kaina Eur / vnt. su PVM
Terminas

Vienbučio / Dvibučio pastato vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų prisijungimo projektas

?
Vienbutis – vienbutis gyvenamasis paskirties pastatas, kai į jį  projektuojamas vienas vandentiekio įvadas ir/ar vienas nuotekų išvadas. Dvibutis – dvibutis gyvenamasis paskirties pastatas, kai į jį  projektuojami du vandentiekio įvadai ir/ar du nuotekų išvadai.

970,00

iki 4,5 mėn.

Daugiabučio pastato vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų prijungimo projektas / nuotekų išvadų prijungimo projektas

?
Daugiabučio pastato vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų prijungimo projektas

1600,00

iki 5 mėn.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas, kai projektuojami bendro naudojimo tinklai (vandentiekio įvadas / nuotekų išvadas su bendro naudojimo tinklu iki 100 metrų)

1700,00

iki 5 mėn.

Kaina Eur / vnt. su PVM
Terminas

Nesudėtingo techninio projekto ekspertizė

?
Ekspertizė reikalinga tuomet, kai Jums rengiamo projekto ribos patenka į Kultūros paveldo vertybių registrą. Projekto ekspertizę galite atlikti pas nepriklausomą ekspertą ir mums pristatyti projekto ekspertizės aktą.

590,00

iki 1 mėn.

Projekto korektūra

?
Korektūra – jei parengtam projektui reikalingi pakeitimai.

280,00

iki 1 mėn.

Projekto rengimo nutraukimo mokestis

?
Mokestis taikomas, jei klientas nutraukia paslaugos užsakymą arba jei dėl kliento kaltės Vandens tiekėjas negali pilnai atlikti paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant dėl nepateiktų dokumentų, sutikimų ir pan.).

360,00

Supaprastintos schemos korektūra

?
Korektūra – jei parengtam projektui reikalingi pakeitimai.

270,00

Iki 1 mėn.

Supaprastintos schemos rengimo nutraukimo mokestis

?
Mokestis taikomas, jei klientas nutraukia paslaugos užsakymą arba jei dėl kliento kaltės Vandens tiekėjas negali pilnai atlikti paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant dėl nepateiktų dokumentų, sutikimų ir pan.).

250,00

*Supaprastinta schema – rengiama, jei planuojami projektuoti tinklai atitinka šias sąlygas, žiūrėkite ČIA. Supaprastinta schema tinkama tik esamiems pastatams. Planuojant atlikti pastato paskirties keitimą ar pastato rekonstrukciją, būtina išsiimti UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygas ir atlikti LVN techninės dalies prisijungimo projektą.

Dėl projektavimo paslaugos Jūs galite kreiptis ir į bet kurią Jums priimtiną projektavimo įmonę ar laisvai samdomą projektuotoją. Tokiu atveju vadovaukitės prisijungimo žingsniais NAMAMS / KAIP TAPTI KLIENTU?

  Vandentiekio įvado / nuotekų išvado projektavimas

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite kokiai komunikacijai užsakomas projektas: vandentiekio tinklui; nuotekų tinklui; vandentiekio ir nuotekų tinklams.


  Paslaugų suteikimui bendrovė gali samdyti paslaugų teikėjus (rangovus ir subrangovus). Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys dėl paslaugos suteikimo, yra perduodami rangovams ar subrangovams – duomenų tvarkytojams, visais atvejais yra pasirašomi Susitarimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kuriuose yra nustatyti asmens duomenų saugumo ir tvarkymo reikalavimai, kurių paslaugų teikėjas turi laikytis. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų tvarkytojų pasitelkimą yra skelbiama bendrovės Asmens duomenų tvarkymo ir saugumo politika, su kuria galima susipažinti bendrovės interneto svetainės skiltyje ASMENS DUOMENŲ APSAUGA.