PASLAUGOS APRAŠYMAS
Vandentiekio vamzdynas, geriamojo vandens rezervuaras praplaunamas vandeniu ir dezinfekuojančiu tirpalu, taip užtikrinant mikrobiologinio užterštumo pašalinimą bei užtikrinant vandens kokybės atitikimą reikalavimams.

KADA TEIKIAMA?

 • Vandentiekio vamzdynų dezinfekavimas ir praplovimas privalomas naujai įrengiant ir priduodant infrastruktūrą. Dezinfekavimas ir praplovimas atliekamas tik atlikus infrastruktūros įrengimo darbus ir prijungus ją prie centralizuoto vandentiekio tinklo. Daugiau informacijos NAMAMS / KAIP TAPTI KLIENTU?
 • Esant poreikiui atlikti geriamojo vandens rezervuaro plovimo darbus, atliekamas rezervuaro dezinfekavimas, praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu. 

KAM TEIKIAMA?
Naujai prie vandentiekio tinklų besijungiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie vykdo darbus tinkluose.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Tai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma užpildžius UŽSAKYMO FORMĄ ir pateikus ją el. paštu info@vv.lt, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius žemiau esančią formą. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118.
Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El.pašto adresas
 • Vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / rezervuaro tūrį

Jei paslauga užsakoma ne pilnai projekte numatytai trasai, tuomet projektiniame brėžinyje reikalinga nurodyti vandentiekio atkarpos vietą, kuriai užsakoma paslauga.

PASLAUGOS EIGA
Klientui pateikus užsakymą, per 7 d. d. nuo užsakymo gavimo su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. Atlikus plovimą ir dezinfekavimą surašomas darbų atlikimo aktas bei paimamas vandens mėginys nustatyti, ar vanduo atitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Jei tyrimai atitinka reikalavimus, klientui pateikiamas Geriamojo vandens mikrobiologinio tyrimo protokolas. Jei vandens tyrimo mėginys neatitinka reikalavimų, tuomet pakartojamas vamzdyno plovimas ir dezinfekavimas bei pakartotinai paimamas vandens mėginys tyrimui. Už pakartotiną plovimą, dezinfekavimą bei mikrobiologinį tyrimą klientas neapmokestinamas.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA
Paslauga atliekama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės suteikti paslaugą, ir klientas už paslaugą nemoka.
Paslauga teikiama tik „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamose zonose.
Paslaugą užsakęs klientas privalo užtikrinti patekimą į patalpas ar teritoriją ir paruošti darbo vietą (vanduo turi būti uždarytoje padėtyje; bandoma atkarpa turi būti atjungta nuo namo vidaus sistemos).

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS
Po paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra* apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus kliento nurodytu el. paštu arba paštu.
*Įvykdžius geriamojo vandens rezervuaro dezinfekavimo, praplovimo su mikrobiologiniu vandens tyrimu darbus, klientui papildomai pateikiama atskira sąskaita už sunaudotą vandens kiekį. Sąskaita klientui pateikiama po paslaugos suteikimo kitą mėnesį iki 10 dienos.

KAINA
Jeigu atliekamas vandentiekio vamzdyno dezinfekavimas, praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu , tuomet kainą sudaro paslaugos kaina (vnt.) ir kaina, skaičiuojama pagal vamzdžio diametrą ir ilgį (m).

Paslaugaeur/vnt. su PVMeur/m su PVM
Dezinfekavimas ir praplovimas kai vamzdžio diametras nuo D32 iki D50220,001,05
Dezinfekavimas ir praplovimas kai vamzdžio diametras nuo D60 iki D90 220,00 1,05
Dezinfekavimas ir praplovimas kai vamzdžio diametras nuo D100 iki D110 220,00 1,25
Dezinfekavimas ir praplovimas kai vamzdžio diametras nuo D125 iki D160 220,00 1,25
Dezinfekavimas ir praplovimas kai vamzdžio diametras nuo D190 iki D250 220,00 1,25
Dezinfekavimas ir praplovimas kai vamzdžio diametras nuo D300 iki D755 220,00 2,30
Rezervuaro dezinfekavimas ir praplovimas285,0075,00

Jeigu atliekamas geriamojo vandens rezervuaro dezinfekavimas, praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu , tuomet kainą sudaro paslaugos kaina (vnt.), valandinis darbų įkainis ir sunaudoto vandens kaina (m3).

Paslauga eur/vnt. su PVM eur/val. su PVM
Rezervuaro dezinfekavimas ir praplovimas 195,0050,10


Jeigu reikalinga atlikti daugiau negu vieną mikrobiologinį vandens tyrimą (esant keletui atskirų įvadų, ar kai vamzdynas plaunamas ir dezinfekuojamas ruožais), už kiekvieną papildomą mikrobiologinį tyrimą apmokestinama papildomai.
Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.


Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  UŽKLAUSA


  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  El.pašto adresas
  Kontaktinis tel.nr:
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga:
  Papildoma informacija:
  Nurodykite vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / geriamojo vandens rezervuaro tūrį,
  kuriam užsakoma paslauga.