PASLAUGOS APRAŠYMAS
Kliento patalpose įrengiama stacionari vidaus vandens kolonėlė-gertuvė, skirta gerti vandenį vietoje arba pripildyti savo turimą talpą geriamuoju vandeniu.

KADA TEIKIAMA?
Esamiems klientams (fiziniams ar juridiniams asmenims), norintiems įsirengti stacionarią vidaus vandens kolonėlę-gertuvę.  

KAM TEIKIAMA?
Visiems fiziniams ir juridiniams „Vilniaus vandenų“ esamiems klientams.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Paslauga užsakoma per SAVITARNĄ, el. paštu info@vv.lt, telefonu 19118, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius užklausą.


Pateikiant užsakymą, klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė
 • Asmens kodas arba gimimo data
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El.pašto adresas
 • Pageidaujamas vandens kolonėlių-gertuvių kiekis
 • Preliminari įrengimo vieta
 • Preliminari pageidaujama įrengimo data
 • Pageidaujamas vandens kolonėlių-gertuvių modelis

PASLAUGOS EIGA
Klientui pateikus poreikį, su juo susisiekiama per 7  d. d. patikslinti užsakymą ir suderinti tolimesnius veiksmus.
Su klientu suderinus paslaugos užsakymą, suderinamas paslaugos įrengimo laikas ir pasirašoma vandens kolonėlių-gertuvių nuomos sutartis.
Darbai, kuriuos atliks paslaugos teikėjas:
•  atves vidaus tinklą nuo esamo lauko tinklo iki pajungimo vietos;
•  paruoš prijungimo vietą;
•  prijungs įrenginį (vidaus vandens kolonėlę-gertuvę) prie vidaus tinklo;
•  įrengs nutekėjimą;
•  atliks vandens mikrobiologinį tyrimą;
•  atstatys gerbūvį;
•  atliks įrenginio profilaktinę patikrą, garantinį aptarnavimą.
Paslaugos įrengimo terminas gali užtrukti iki 30 d. d. Jei įrenginių užsakoma daugiau nei vienas,  įrengimų grafikas derinamas individualiai.
Atlikus vidaus vandens kolonėlės-gertuvės įrengimo darbus, pasirašomas turto perdavimo-priėmimo aktas

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA
•  Sutartis sudaroma su klientu, kuris yra teisėtas objekto, kuriame įrengta kolonėlė-gertuvė, valdytojas (nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais) ir pateikia tai įrodančius dokumentus. Sutartis taip pat gali būti pasirašoma su teisėtu atstovu pagal įstatymą arba įgaliojimą, jam pateikus tai įrodančius dokumentus.
•  Jei kolonėlę-gertuvę norima įrengti kultūros paveldo objekte, galimybės vertinamos konkrečiu atveju, tačiau paslaugos suteikimas neužtikrinamas.
•  Paslauga suteikiama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės suteikti paslaugos. 
•  Kasdienę vandens kolonėlės-gertuvės priežiūrą atlieka paslaugos naudotojas.
•  Komunikacijų nurodymą privačioje valdoje atlieka klientas. Už komunikacijų sugadinimą, vykdant darbus, atsako klientas.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
•  Už vidaus vandens kolonėlės-gertuvės nuomos paslaugą atsiskaitoma pagal nuomos sutartį.  
•  Suvartoto vandens kiekis apmokestinamas pagal galiojančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, klientui išrašant mokėjimo pranešimą arba sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas (išsiunčiama po paslaugos suteikimo kitą mėnesį iki 10 dienos).

KAINA
Galutinę kainą sudaro nuomos mokestis mėnesiui ir kaina už sunaudotą vandenį (m3).

Paslauga
Kaina
Eur/vnt. su PVM (mėnesiui)

Vidaus vandens kolonėlės-gertuvės nuoma – 1 tipas

75,00

Vidaus vandens kolonėlės-gertuvės nuoma – 2 tipas

99,00

  Vidaus vandens kolonėlių-gertuvių nuoma

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite pageidaujamą kolonėlių-gertuvių kiekį, sumontavimo vietą (adresą) ir datą.