Informuojame, jog žemiau pateikti paslaugų įkainiai galioja nuo 2023 m. sausio 1 d. Anksčiau galiojusius paslaugų įkainius rasite ČIA.

Paslaugos
Paslauga
Butai
Kaina (su PVM)
Individualūs namai
Kaina (su PVM)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas*

2,02 Eur / m³

2,00 Eur / m³

Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)

1,05 Eur / m³

1,04 Eur / m³

Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)

0,97 Eur / m³

0,96 Eur / m³

Mėnesinis mokestis
Paslauga
Butai
Kaina (su PVM)
Individualūs namai
Kaina (su PVM)

Kai apskaitos prietaisas priklauso bendrovei „Vilniaus vandenys“

0,79 Eur / mėn.

0,64 Eur / mėn.

?
Taikoma kiekvienam apskaitos prietaisui (skaitikliui).

Kai apskaitos prietaisas, priklausantis bendrovei „Vilniaus vandenys“, įrengtas vandens ėmimo kolonėlei (apskaitos prietaisui)

2,15 Eur / mėn.

* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį. 

Teisės aktų nustatyta TVARKA, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2022 m. vasario 1 dienos „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,48 m³.

Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokestis už šį vandenį netaikomas.

Informaciją apie „Vilniaus vandenų“ suteikiamas papildomas paslaugas ir jų kainas rasite ČIA.     

Bendrovės „Vilniaus vandenys“ paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Aukščiau pateiktos kainos galioja nuo 2023 m. sausio 1 dienos. Anksčiau galiojusias kainas rasite archyve.