Mokėtiną sumą už „Vilniaus vandenų“ suteiktas paslaugas sudaro:

  • geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina, skaičiuojama už sunaudotą geriamąjį (šaltą) vandenį kubiniais metrais;
  • mėnesinis mokestis.

Naujos paslaugų kainos įsigaliojo nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. Anksčiau galiojusias kainas rasite archyve.

PaslaugaDAUGIABUČIAI NAMAI KAINA (SU PVM)INDIVIDUALŪS NAMAI KAINA (SU PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas 
(atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas*)
1,32 
Eur/m³
1,29
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)0,61 
Eur/m³
0,59 
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)0,71 
Eur/m³
0,70 
Eur/m³
Mėnesinis mokestisDAUGIABUČIAI NAMAI KAINA (SU PVM)INDIVIDUALŪS NAMAI KAINA (SU PVM)
Kai apskaitos prietaisas priklauso bendrovei „Vilniaus vandenys“0,79
Eur/mėn.
0,64**
Eur/mėn.
Kai apskaitos prietaisas, priklausantis bendrovei „Vilniaus vandenys“, įrengtas daugiabučių gyvenamųjų namų arba gyvenamųjų namų bendrijos įvade (apskaitos prietaisui) 2,15
Eur/mėn.
2,15
Eur/mėn.

* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2021 m. vasario 1 dienos „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,44 m³.

Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokestis už šį vandenį netaikomas.

** Taikoma kiekvienam apskaitos prietaisui (skaitikliui).

Informaciją apie „Vilniaus vandenų“ suteikiamas papildomas paslaugas ir jų kainas rasite čia.     

Bendrovės „Vilniaus vandenys“ paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Pateiktos kainos galioja nuo 2021 m. rugpjūčio 1 dienos.