Informuojame, jog nuo 2023 m. liepos 1 d. keitėsi bendrovės „Vilniaus vandenys“ klientams taikomi mėnesiniai mokesčiai. Apie jų pasikeitimus kviečiame skaityti ČIA.

Paslaugos
Paslauga
Butai
Kaina (su PVM)
Individualūs namai
Kaina (su PVM)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas*

Atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas**

2,02 Eur / m³ (0,00202 Eur/l)

2,00 Eur / m³ (0,002 Eur/l)

Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)

1,05 Eur / m³

(0,00105 Eur/l)

1,04 Eur / m³

(0,00104 Eur/l)

Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)

0,97 Eur / m³

(0,00097 Eur/l)

0,96 Eur / m³

(0,00096 Eur/l)

Mėnesinis mokestis
Butai
Kaina (su PVM)
Individualūs namai
Kaina (su PVM)

Kai apskaitos prietaisas priklauso bendrovei „Vilniaus vandenys“

0,80 Eur / mėn.

0,66 Eur / mėn.

?
Taikoma kiekvienam apskaitos prietaisui (skaitikliui).

Kai apskaitos prietaisas, priklausantis bendrovei „Vilniaus vandenys“, įrengtas vandens ėmimo kolonėlei (apskaitos prietaisui)

1,20 Eur / mėn.

* Paslaugos kaina susideda iš geriamojo vandens tiekimo paslaugos ir nuotekų tvarkymo paslaugos kainų.

* * Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį. 

Teisės aktų nustatyta TVARKA, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2023 m. vasario 1 dienos „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,42 m³ .

Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokestis už šį vandenį netaikomas.

Informaciją apie „Vilniaus vandenų“ suteikiamas papildomas paslaugas ir jų kainas rasite ČIA.     

Bendrovės „Vilniaus vandenys“ paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

Aukščiau pateiktos paslaugų kainos galioja nuo 2023 m. sausio 1 dienos, taikomas mėnesinis mokestis nuo 2023 m. liepos 1 dienos. Anksčiau galiojusias kainas rasite archyve.