Žemėlapyje pateikiama informacija, kokiose vietovėse ir kokiomis kainomis teikiama nuotekų išvežimo paslauga. Užsisakant paslaugą, papildomai mokama už surinktų nuotekų (m³) tvarkymą pagal galiojančius tarifus NAMAMS ir ĮMONĖMS.
Paspaudę žemėlapio viršutiniame kairiajame kampe esančias rodykles, pamatysite detalesnę informaciją apie nuotekų išvežimo kainas. Norėdami pasitikrinti, ar teikiame paslaugą Jūsų norimu adresu, ir, jei taip – kokia paslaugos kaina, galite pasinaudoti žemėlapio viršutiniame dešiniajame šone esančia paieškos sistema. Jos laukelyje suvedus konkretų adresą, jis atsivaizduos žemėlapyje ir matysite, kokioje zonoje (raudonoje, žalioje ar geltonoje) yra Jūsų adresas. Paspaudus ant spalvos, atsiras visa tos zonos informacija. Adresais, kurie nepatenka į pažymėtas zonas, nuotekų išvežimo paslauga nėra teikiama.
Nuotekų išvežimą galite užsakyti  telefonu 19118, el. paštu info@vv.lt , atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius užsakymo formą.