• Vykdomi tinklų rekonstravimo projektai
  • Vandentiekio tinklų Vasario 16-osios g., Filaretų g., Saulės g., Kauno g., Bistryčios g. ir Maldininkų g. (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.), Beržų g. (Vilniaus raj. sav., Pagirių k.) projektavimo ir kapitalinio remonto darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – pagerinti tiekiamo vandens kokybę vartotojams, užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir sumažinti vandens netektis.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – esamų geriamojo vandens tiekimo tinklų kapitalinis remontas.

   Projekto vieta –Vasario 16-osios g., Filaretų g., Saulės g., Kauno g., Bistryčios g. ir Maldininkų g. (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.), Beržų g. (Vilniaus raj. sav., Pagirių k.).

   Projekto įgyvendinimas pagerins tiekiamo vandens kokybę vartotojams, užtikrins nepertraukiamą vandens tiekimą, atitinkantį higienos normas ir sumažins vandens netektis.

   Projekto vertė – 334.400,00 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2022-01-17

   Projekto pabaiga – 2023-04-17

  • Vandentiekio magistralinių tinklų Kirtimų g., Blindžių g., Pramonės g., Fabijoniškių g., Linksmoji g., Vytenio g., Vito Lingio g., Liepkalnio g. (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.), projektavimo ir rekonstravimo darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – pagerinti tiekiamo vandens kokybę vartotojams, užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir sumažinti vandens netektis.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – esamų geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstravimas.

   Projekto vieta – Kirtimų g., Blindžių g., Pramonės g., Fabijoniškių g., Linksmoji g., Vytenio g., Vito Lingio g., Liepkalnio g., Vilniaus miestas.

   Projekto įgyvendinimas pagerins tiekiamo vandens kokybę vartotojams, užtikrins nepertraukiamą vandens tiekimą, atitinkantį higienos normas ir sumažins vandens netektis.

   Projekto vertė – 582.500,00 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2022-03-10

   Projekto pabaiga – 2023-10-01

  • Buitinių nuotekų siurblinės ir esamų slėginių nuotekų tinklų Eigulių g. ir Giraitės g., Vilniuje, rekonstravimas
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus gyventojams ir užtikrinti atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams bei efektyvesnį centralizuotą nuotekų tvarkymą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – esamų slėginių buitinių nuotekų tinklų ir esamos buitinių nuotekų siurblinės rekonstravimo darbai.

   Projekto vieta –Giraitės g., Vilniaus m.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

   Įgyvendinus projektą bus užtikrintas atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams bei efektyvesnis centralizuotas nuotekų tvarkymas.

   Projekto vertė – 400 000 Eur.

   Finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2023-03-30

   Projekto pabaiga – 2024-07-30

 • Užbaigti tinklų rekonstravimo projektai
  • Vandentiekio tinklų Vydūno g., Kanto al. (Įsrutės g.), Erfurto g. (Architektų g.), Taikos g. Vilniaus m. projektavimo ir kapitalinio remonto darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – pagerinti tiekiamo vandens kokybę vartotojams, užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir sumažinti vandens netektis.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – esamų geriamojo vandens tiekimo tinklų kapitalinis remontas.

   Projekto vieta –Vydūno g., Kanto al. (Įsrutės g.), Erfurto g. (Architektų g.), Taikos g. Vilniaus m.

   Projekto įgyvendinimas pagerins tiekiamo vandens kokybę vartotojams, užtikrins nepertraukiamą vandens tiekimą ir sumažins vandens netektis.

   Projekto vertė – 421.893,00 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2022-03-22

   Projekto pabaiga – 2023-01-22

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2016 m. gruodžio 27 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimo ir plėtros Vilniaus mieste“ finansavimo sutartį. 

   Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Vilniaus mieste. 

   Projekte numatomi vykdyti darbai – nuotekų diukerio rekonstrukcija, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (tiesimas), Kalnėnų bei Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba, Vilniaus miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modeliavimo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas apie 700 km geriamojo vandens tiekimo tinklų. 

   Projekto vieta – Antakalnio, Grigiškių, Šnipiškių, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Rasų, Salininkų, Senamiesčio, Verkių, Žvėryno seniūnijos, Vilnius. 

   Projekto numeris 05.3.2-APVA-R-014-01-0001

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Taip pat bus padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 3 432 gyventojams prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 3 560 gyventojams prisijungti prie nuotekų tinklų. Pastatyti Kalnėnų bei Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginiai iš viso aptarnaus 22 117 gyventojų.

   Projekto vertė – 15 546 245,82 Eur. 

   Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-906 buvo skirta negrąžinamoji subsidija (po 2020 m. vasario 28 d. Projekto sutarties pakeitimo) yra 7 773 122,91 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kita projekto dalis finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis.

   Projekto pradžia – 2015-02-26 

   Projekto pabaiga – 2021-12-31

  • Savitakinių buitinių nuotekų tinklų Pramonės g. (Šalčininkų raj. sav., Šalčininkų m.) projektavimo ir rekonstravimo darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – pagerinti nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę vartotojams, užtikrinti jų atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – savitakinių nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas.

   Projekto vieta – Pramonės g., Šalčininkų miestas.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę vartotojams gauti patikimesnes ir efektyvesnes centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

   Projekto vertė – 37.500,00 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2022-01-18

   Projekto pabaiga – 2022-09-30

  • Vandentiekio magistralinių tinklų Vytauto g. (Šalčininkų raj. sav., Šalčininkų m.) projektavimo ir rekonstravimo darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – pagerinti tiekiamo vandens kokybę vartotojams, užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir sumažinti vandens netektis.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – esamų geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstravimas.

   Projekto vieta – Vytauto g. (Šalčininkų raj. sav., Šalčininkų m.).

   Projekto įgyvendinimas pagerins tiekiamo vandens kokybę vartotojams, užtikrins nepertraukiamą vandens tiekimą, atitinkantį higienos normas ir sumažins vandens netektis.

   Projekto vertė – 58.736,00 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2022-02-03

   Projekto pabaiga – 2022-10-13

  • Nuotekų diukerio 2xd350 mm per Vilnios upę tarp Malūnų g. ir Maironio g. projektavimo ir remonto darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – pagerinti nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę vartotojams, užtikrinti jų atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – savitakinių nuotekų surinkimo tinklų kapitalinis remontas.

   Projekto vieta – Malūnų g., Maironio g., Vilniaus m.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę vartotojams gauti patikimesnes ir efektyvesnes centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

   Projekto vertė – 175.000,00 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2021-10-05

   Projekto pabaiga – 2022-11-30

  • Nuotekų diukerio 2xd400 mm per Vilnios upę tarp Zarasų g. ir Paupio g. projektavimo ir remonto darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – pagerinti nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę vartotojams, užtikrinti jų atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – savitakinių nuotekų surinkimo tinklų kapitalinis remontas.

   Projekto vieta – Zarasų g., Vilniaus m.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę vartotojams gauti patikimesnes ir efektyvesnes centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

   Projekto vertė – 135.000,00 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2021-10-05

   Projekto pabaiga – 2022-11-30

  • Magistralinio vandentiekio tinklo Žirmūnų g.- Vileišio g. projektavimo ir rekonstravimo darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems vartotojams ir sumažinti vandens netektis.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – esamų geriamojo vandens tiekimo tinklų (diukeriai) rekonstravimas.

   Projekto vieta – Žirmūnų g., Vileišio g., Vilniaus m.

   Projekto įgyvendinimas užtikrins nepertraukiamą vandens tiekimą, atitinkantį higienos normas ir sumažins vandens netektis.

   Projekto vertė – 116.278,00 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2021-02-08

   Projekto pabaiga – 2022-12-31

  • Savitakinių buitinių nuotekų tinklų Krokuvos g. ir Viršuliškių g. (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.), Šiltnamių g. (Vilniaus raj. sav., Pagirių k.) projektavimo ir kapitalinio remonto rangos darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – pagerinti nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę vartotojams, užtikrinti jų atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – savitakinių nuotekų surinkimo tinklų kapitalinis remontas.

   Projekto vieta – Krokuvos g. ir Viršuliškių g. (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.), Šiltnamių g. (Vilniaus raj. sav., Pagirių k.)

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę vartotojams gauti patikimesnes ir efektyvesnes centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

   Projekto vertė – 235.5000,00 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2022-01-13

   Projekto pabaiga – 2023-01-13 

  • Nuotekų diukerio 2xd700 mm per Vilnios upę tarp Kosciuškos g. ir Trispalvės al. projektavimo ir rekonstravimo darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – pagerinti nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę vartotojams, užtikrinti jų atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – savitakinių nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas.

   Projekto vieta – T. Kosciuškos g., Vilniaus m.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę vartotojams gauti patikimesnes ir efektyvesnes centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

   Projekto vertė – 305.000,00 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2021-10-05

   Projekto pabaiga – 2023-04-27

Grįžti