Pagal bendrovės ĮSTATUS, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kurį sudaro Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės deleguoti atstovai. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti jai pavaldaus organo narius. 


Bendrovės valdyba

Valdyba patvirtinta visuotinio akcininkų susirinkimo metu 2023 m. balandžio 28 d.

Jurgita Petrauskienė
Jurgita Petrauskienė
Valdybos pirmininkė

Kitos pareigos:

 • UAB „Ecoservice“ (priklauso Eco Baltia grupei) valdybos narė
 • AS Eco Baltia, stebėtojų tarybos narė

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba, bakalauro laipsnis 
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, verslas ir administravimas, magistro laipsnis 
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas)
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos pirmininko mokymai (sertifikatas)
 • ecoDa, European Board Diploma (sertifikatas)
Rytis Ambrazevičius
Rytis Ambrazevičius
Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:

 • Asociacija Baltic Institute of Corporate Governance, prezidentas
 • The European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa), valdybos narys  

Išsilavinimas:

 • Kauno technologijos universitetas, energetikos inžinerija, bakalauro laipsnis 
 • Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, verslo administravimas, tarptautinė prekyba, marketingas, magistro laipsnis
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas)
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos pirmininko mokymai (sertifikatas)
 • Swiss Board School, University of St Gallen, veiksmingas tarptautinių kompanijų ir organizacijų vadovavimas ir kontrolė
Robertas Šerėnas
Robertas Šerėnas
Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:

 • UAB LEANERS, direktorius / partneris
 • Tarptautinis konsultantas organizacijų valdymo klausimais
 • Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA), valdybos narys

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba, bakalauro laipsnis
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba ir verslo administravimas, magistro laipsnis 
 • International Consortium for Agile (ICAgile), Agile sertifikuotas specialistas
Vitalijus Orlovas
Vitalijus Orlovas
Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:

 • UAB „Affidea Lietuva“ direktorius
 • AB „Vilniaus Šilumos tinklai“ valdybos narys
 • Lietuvos Privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija, valdybos narys

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Biologija, bakalauro laipsnis
 • Vilniaus universitetas, Verslo mokykla, Tarptautinio verslo vadyba, bakalauro laipsnis
 • Vilniaus universitetas, Verslo mokykla, tarptautinio verslo vadyba, magistro laipsnis
 • The London School of Economics and Political Science (LSE), Sveikatos ekonomikos vadovavimo programa
 • Harvard Business School Executive Education, Efektyvių sveikatos priežiūros įstaigų vadovavimo programa
Lina Koriznienė
Lina Koriznienė
Valdybos narė

Kitos pareigos:

 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus vedėjas
 • SĮ Vilniaus atliekų sistemos administratorius (SĮ VASA), valdybos pirmininkas

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Civilinė inžinerija, bakalauro laipsnis 
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas)
 • Ypatingojo statinio projekto vadovas ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (atestatas)

Audito ir rizikų komitetas

Audito ir rizikų komitetas įsteigtas 2018 m. kovo 8 d., kuris veikia kaip patariamasis valdybos organas. Audito ir rizikų komitetą sudaro 3 nariai.

2023 m. gegužės 5 d. bendrovės valdyba patvirtino naują Audito ir rizikų komitetą.

Rytis Ambrazevičius
Rytis Ambrazevičius
Audito ir rizikų komiteto pirmininkas
Jurgita Petrauskienė
Jurgita Petrauskienė
Audito ir rizikų komiteto narė
Robertas Šerėnas
Robertas Šerėnas
Audito ir rizikų komiteto narys

Bendrovės vadovai

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės Valdyba.

Generaliniam direktoriui pavaldūs Bendrovės tarnybų ir skyrių vadovai.

Saulius Savickas
Saulius Savickas
Generalinis direktorius
Viktoras Matonis
Viktoras Matonis
Gamybos tarnybos direktorius
Simonas Klimavičius
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius
Martynas Augaitis
Martynas Augaitis
Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius
Tomas Mačiulis
Tomas Mačiulis
Veiklos atsparumo skyriaus vadovas
Kęstutis Zimba
Kęstutis Zimba
Vidaus audito skyriaus vadovas
Egidijus Anulis
Egidijus Anulis
Veiklos organizavimo ir atitikties tarnybos direktorius
Brigita Gudonė
Brigita Gudonė
Kokybės ir inovacijų tarnybos direktorė
Aistė Orševskienė
Aistė Orševskienė
Žmonių ir kultūros skyriaus vadovė