Pagal bendrovės ĮSTATUS, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kurį sudaro Vilniaus miesto (2019 m. gruodžio 31 d. valdoma nuosavybės dalis – 94,3101 proc.), Vilniaus rajono (2,2947 proc.), Švenčionių rajono (2,0335 proc.) ir Šalčininkų rajono (1,3617 proc.) savivaldybės deleguoti atstovai. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti jai pavaldaus organo narius. 

Bendrovės valdyba

Bendrovės valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Valdybos patvirtintos tvarkos:

AUDITO KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI

VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

VALDYBOS SAVO VEIKLOS VERTINIMO GAIRĖS

DIVIDENDŲ POLITIKA

RIZIKŲ VALDYMO POLITIKA

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS: NULINĖS TOLERANCIJOS NELAIMINGIEMS ATSITIKIMAMS DARBE, POLITIKA

SANDORIŲ SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS VALDYMO POLITIKA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

ATITIKTIES UŽTIKRINIMO POLITIKA

2019 m. gruodžio 6 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino naują valdybą, kurią sudaro:  

Adomas Bužinskas
Adomas Bužinskas
Valdybos pirmininkas

Kitos pareigos:

 • Vilniaus miesto savivaldybė, administracijos direktoriaus pavaduotojas
 • AB „Vilniaus šilumos tinklai“, valdybos pirmininkas
 • VŠĮ KK Statyba, valdybos narys
 • Krašto apsaugos savanorių pajėgos, vyr. eilinis

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, politikos mokslai, bakalauro laipsnis
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas) 
Jurgita Petrauskienė
Jurgita Petrauskienė
Nepriklausoma valdybos narė

Kitos pareigos:

 • Laisvai samdoma vadybos ir lyderystės ekspertė
 • Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA), valdybos narė
 • AS Eco Baltia, stebėtojų valdybos narė

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, verslas ir vadyba, bakalauro laipsnis 
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, verslas ir administravimas, magistro laipsnis 
Robertas Šerėnas
Robertas Šerėnas
Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:

 • UAB LEANERS, direktorius / partneris
 • Tarptautinis konsultantas organizacijų valdymo klausimais

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba, bakalauro laipsnis
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba ir verslo administravimas, magistro laipsnis 
 • International Consortium for Agile (ICAgile), Agile sertifikuotas specialistas
Rytis Ambrazevičius
Rytis Ambrazevičius
Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:

 • Asociacija Baltic Institute of Corporate Governance, prezidentas
 • The European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa), valdybos narys  

Išsilavinimas:

 • Kauno technologijos universitetas, energetikos inžinerija, bakalauro laipsnis 
 • Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, verslo administravimas, tarptautinė prekyba, marketingas, magistro laipsnis
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas)
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos pirmininko mokymai (sertifikatas)
 • Swiss Board School, University of St Gallen, veiksmingas tarptautinių kompanijų ir organizacijų vadovavimas ir kontrolė
Edvardas Varoneckas
Edvardas Varoneckas
Valdybos narys

Kitos pareigos:

 • Vilniaus miesto savivaldybė, administracijos Teisės grupės vadovas
 • UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, valdybos narys
 • AB „Vilniaus šilumos tinklai“, valdybos narys

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, teisė, magistro laipsnis
Laura Joffė
Laura Joffė
Nepriklausoma valdybos narė

Kitos pareigos:

 • VĮ Lietuvos oro uostai, vykdomoji direktorė

Išsilavinimas:

 • Kauno technologijos universitetas, tarptautinis verslas, bakalauro laipsnis
 • Kauno technologijos universitetas, tarptautinė ekonomika, magistro laipsnis 
 • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, vadovų magistratūra 
Miroslav Romanovski
Miroslav Romanovski
Valdybos narys

Kitos pareigos:

 • Vilniaus rajono savivaldybė, administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Audito komitetas

2018 m. kovo 8 d. įsteigtas audito komitetas, kuris veikia kaip patariamasis valdybos organas. Audito komitetą sudaro 3 nariai.

2019 m. gruodžio 13 d. bendrovės valdyba patvirtino naują audito komitetą, kurį sudaro:

Rytis Ambrazevičius
Rytis Ambrazevičius
Audito komiteto pirmininkas
Jurgita Petrauskienė
Jurgita Petrauskienė
Audito komiteto narė
Laura Joffė
Laura Joffė
Audito komiteto narė

Bendrovės vadovai

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba. 

2018 m. liepos 20 d. bendrovės valdybos sprendimu generaliniu direktoriumi paskirtas atvirą konkursą laimėjęs Marius Švaikauskas. Eiti šias pareigas Marius Švaikauskas pradėjo 2018 m. liepos 24 d.

Generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldūs tarnybų ir skyrių vadovai.

Marius Švaikauskas
Marius Švaikauskas
Generalinis direktorius
Tadas Kazlauskas
Tadas Kazlauskas
Gamybos tarnybos direktorius
Saulius Savickas
Saulius Savickas
Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius
Gintaras Samuolis
Gintaras Samuolis
Veiklos planavimo ir finansų tarnybos direktorius
Egidijus Anulis
Egidijus Anulis
Veiklos organizavimo tarnybos direktorius
Renata Saulytė-Smalskė
Renata Saulytė-Smalskė
Komunikacijos skyriaus vadovė
Jolita Česonienė
Jolita Česonienė
Vidaus audito skyriaus vadovė