Pagal bendrovės ĮSTATUS, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kurį sudaro Vilniaus miesto (2021m. gruodžio 31 d. valdoma nuosavybės dalis – 93,74 proc.), Vilniaus rajono (2,81 proc.), Švenčionių rajono (1,97 proc.) ir Šalčininkų rajono (1,48 proc.) savivaldybės deleguoti atstovai. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti jai pavaldaus organo narius. Bendrovės valdyba

Valdyba patvirtinta visuotinio akcininkų susirinkimo metu 2019 m. gruodžio 6 d.

Adomas Bužinskas
Adomas Bužinskas
Valdybos pirmininkas

Kitos pareigos:

 • Vilniaus miesto savivaldybė, administracijos direktoriaus pavaduotojas
 • AB „Vilniaus šilumos tinklai“, valdybos pirmininkas
 • VŠĮ KK Statyba, valdybos narys
 • Krašto apsaugos savanorių pajėgos, vyr. eilinis

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, politikos mokslai, bakalauro laipsnis
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas) 
Jurgita Petrauskienė
Jurgita Petrauskienė
Nepriklausoma valdybos narė

Kitos pareigos:

 • Laisvai samdoma vadybos ir lyderystės ekspertė
 • UAB „Ecoservice“ valdybos narė
 • Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA), valdybos narė
 • AS Eco Baltia, stebėtojų valdybos narė

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, verslas ir vadyba, bakalauro laipsnis 
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, verslas ir administravimas, magistro laipsnis 
Robertas Šerėnas
Robertas Šerėnas
Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:

 • UAB LEANERS, direktorius / partneris
 • Tarptautinis konsultantas organizacijų valdymo klausimais

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba, bakalauro laipsnis
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba ir verslo administravimas, magistro laipsnis 
 • International Consortium for Agile (ICAgile), Agile sertifikuotas specialistas
Rytis Ambrazevičius
Rytis Ambrazevičius
Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:

 • Asociacija Baltic Institute of Corporate Governance, prezidentas
 • The European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa), valdybos narys  

Išsilavinimas:

 • Kauno technologijos universitetas, energetikos inžinerija, bakalauro laipsnis 
 • Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, verslo administravimas, tarptautinė prekyba, marketingas, magistro laipsnis
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas)
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos pirmininko mokymai (sertifikatas)
 • Swiss Board School, University of St Gallen, veiksmingas tarptautinių kompanijų ir organizacijų vadovavimas ir kontrolė
Edvardas Varoneckas
Edvardas Varoneckas
Valdybos narys

Kitos pareigos:

 • Vilniaus miesto savivaldybė, administracijos Teisės grupės vadovas
 • UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, valdybos narys
 • AB „Vilniaus šilumos tinklai“, valdybos narys

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, teisė, magistro laipsnis
Miroslav Romanovski
Miroslav Romanovski
Valdybos narys

Kitos pareigos:

 • Vilniaus rajono savivaldybė, administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, bakalauro laipsnis

Audito komitetas

Audito komitetas įsteigtas 2018 m. kovo 8 d., kuris veikia kaip patariamasis valdybos organas. Audito komitetą sudaro 3 nariai.

2019 m. gruodžio 13 d. bendrovės valdyba patvirtino naują audito komitetą.

Rytis Ambrazevičius
Rytis Ambrazevičius
Audito komiteto pirmininkas
Jurgita Petrauskienė
Jurgita Petrauskienė
Audito komiteto narė
Robertas Šerėnas
Robertas Šerėnas
Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:

 • UAB LEANERS, direktorius / partneris
 • Tarptautinis konsultantas organizacijų valdymo klausimais

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba, bakalauro laipsnis
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba ir verslo administravimas, magistro laipsnis 
 • International Consortium for Agile (ICAgile), Agile sertifikuotas specialistas

Bendrovės vadovai

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės Valdyba.

Generaliniam direktoriui pavaldūs Bendrovės tarnybų ir skyrių vadovai.

Saulius Savickas
Saulius Savickas
Generalinis direktorius (laikinai einantis pareigas); Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius
Viktoras Matonis
Viktoras Matonis
Gamybos tarnybos direktorius
Simonas Klimavičius
Simonas Klimavičius
Veiklos planavimo ir finansų tarnybos direktorius
Ilona Bolšaitienė
Ilona Bolšaitienė
Organizacijos vystymo skyriaus vadovė
Egidijus Anulis
Egidijus Anulis
Veiklos organizavimo tarnybos direktorius
Renata Saulytė-Smalskė
Renata Saulytė-Smalskė
Komunikacijos skyriaus vadovė
Kęstutis Zimba
Kęstutis Zimba
Vidaus audito skyriaus vadovas
Tomas Mačiulis
Tomas Mačiulis
Prevencijos skyriaus vadovas