„Vilniaus vandenys“ skiria didelį dėmesį klientų ir kitų suinteresuotų asmenų duomenų saugumui, taip pat rūpinasi, kad bendrovėje duomenys būtų tvarkomi tinkamai, teisėtai, atidžiai ir visada tik esant aiškiam duomenų tvarkymo tikslui. 

Šioje skiltyje ir bendrovės Asmens duomenų tvarkymo ir saugumo politikoje yra pateikiama esminė informacija, skirta įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytą skaidrumo principą bei paaiškinti visuomenei ir klientams, kad „Vilniaus vandenys“ imasi aktyvių veiksmų, jog visi asmenys, kurių duomenys bendrovėje tvarkomi, būtų  tinkamai informuoti, o jų duomenys – saugūs.

Kviečiame susipažinti su „Vilniaus vandenų“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGUMO POLITIKA.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis el. paštu asmensduomenys@vv.lt. Užklausos taip pat priimamos ir bendru el. paštu info@vv.lt.

Dokumentai

Jeigu norite, kad būtų įgyvendintos Jūsų teisės, numatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, prašome pateikti Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę.

PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ 

Kitos prašymų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, formos:

SUTIKIMAS ATSKLEISTI ASMENS DUOMENIS KONTAKTINIAM ASMENIUI

Kontaktinių duomenų atnaujinimas

„Vilniaus vandenims“ reikalingi nuolat atnaujinami klientų asmens duomenys tam, kad galėtume informuoti Jus apie teikiamas paslaugas, paslaugų sutrikdymus ir kitais atvejais. Pavyzdžiui, pranešti apie avarijas ir vandens tiekimo sutrikimus, pateikti informaciją apie atliekamus ar  planuojamus darbus, tokius kaip tinklų remontas, skaitiklių keitimas, taip pat siųsti mokėjimo pranešimus, sutartis ar kitus dokumentus.

Todėl prašome Jūsų informuoti apie kontaktinių duomenų pasikeitimą ir užtikrinimą, kad bendrovėje tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų teisingi. Savo kontaktinę informaciją galite atnaujinti arba pakoreguoti:  

 • prisijungę prie SAVITARNOS SVETAINĖS;
 • susisiekę su klientų aptarnavimo centru trumpuoju numeriu 19118 (iš užsienio +370 5 2664455); 
 • atvykę į arčiausiai Jūsų esantį Klientų aptarnavimo skyrių; 
 • pateikę duomenis el. paštu info@vv.lt

Naudojami slapukai

„Vilniaus vandenys“ šioje interneto svetainėje WWW.VV.LT bei savitarnos interneto svetainėje SAVITARNA.VV.LT naudoja žemiau nurodytus slapukus (ang. cookies).

 • Naudojamų slapukų sąrašas
  Nr.Slapuko pavadinimasRūšis, aprašymas Sukūrimo
  momentas
  Galiojimo
  (saugojimo) laikas
  Naudojami
  duomenys
  1.PHPSESSIDRūšis: būtinasis. Slapukas naudojamas naudotojo naršymo tinklalapyje sesijai palaikytiĮėjimo į tinklalapį metuIki tinklalapio lango uždarymoSugeneruotas unikalus sesijos ID kodas
  2._gaRūšis: veikimą gerinantis. „Google Analytics“ slapukas naudojamas siekiant atskirti naudotojus ir statistinei informacijai apie tinklalapio lankymą rinktiĮėjimo į tinklalapį metu2 metaiSugeneruotas unikalus ID kodas
  3._gat_gtag_UA_(ID)Rūšis: veikimą gerinantis. „Google Analytics“ slapukas naudojamas riboti užklausų tinklalapyje skaičiųĮėjimo į tinklalapį metu1 min.Sugeneruotas unikalus ID kodas
  4._gidRūšis: veikimą gerinantis. „Google Analytics“ slapukas naudojamas siekiant atskirti naudotojus ir statistinei informacijai apie tinklalapio lankymą rinkti Įėjimo į tinklalapį metu24 val.Sugeneruotas unikalus ID kodas
  5._gat_UA_ (ID)Rūšis: veikimą gerinantis. „Google Analytics“ slapukas naudojamas užklausos dažniui mažinti – ribojant duomenų rinkimą didelio srauto interneto svetainėse Įėjimo į tinklalapį metu10 min.Sugeneruotas unikalus ID kodas
  6.JSESSIONIDRūšis: būtinasis. Slapukas yra skirtas naudotojo sesijai tinklalapyje identifikuotiNaudotojui prisijungusIki kol slapukas būna pakeičiamas nauju slapuku arba ištrinamas rankiniu būduSugeneruotas unikalus sesijos ID kodas
  7.mousestats_siRūšis: veikimą gerinantis. Slapukas naudojamas atskirti skirtingas sesijas tinklalapyjeĮėjimo į tinklalapį metu24 val.Sugeneruotas unikalus sesijos ID kodas
  8.mousestats_viRūšis: veikimą gerinantis. Slapukas naudojamas atskirti skirtingus tinklalapio naudotojusĮėjimo į tinklalapį metu24 val.Sugeneruotas unikalus ID kodas
  9.ses_keyRūšis: būtinasis. Slapukas naudojamas prisijungimo prie tinklalapio sesijai identifikuotiNaudotojui prisijungusNaudotojui atsijungusSugeneruotas unikalus ID kodas
  10.vilniaus_vandenys_
  eu_cookie
  Rūšis: funkcinis. Slapukas naudojamas identifikuoti ar naudotojas tinklalapyje išjungė žinutę apie slapukusNaudotojui išjungus pranešimą apie slapukus6 mėnesiai
  11.langRūšis: funkcinis. Slapukas naudojamas identifikuoti pasirinktą tinklalapio kalbąNaudotojui pakeitus kalbą tinklalapio pasirinkimuoseNaudotojui atsijungusPriskirta konstanta pagal pasirinktą kalbą (lt, en, ru)
  12._ceir, is_returningRūšis: funkcinis. Slapukas naudojamas stebėti, ar lankytojas anksčiau nėra lankęsis svetainėjeĮėjimo į tinklalapį metu5 metai

„Vilniaus vandenų“ interneto svetainių naudotojai išreiškia savo sutikimą leisti „Vilniaus vandenims“ įrašyti slapukus spausdami mygtuką „Sutinku“ informaciniame pranešime arba naršydami toliau.

Informuojame, kad naršyklės nustatymuose bet kuris naudotojas gali ištrinti arba blokuoti visus aukščiau nurodytus slapukus, tačiau tokiu atveju gali kilti problemų naudojantis interneto svetainėmis ir dalis paslaugų gali neveikti.

Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

UAB „Vilniaus vandenys“ kartu su AB „Vilniaus šilumos tinklai“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, BĮ „Socialinės paramos centras“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija bendradarbiauja ir vykdo vilniečių, netekusių pajamų dėl karantino ir susiduriančių su mokėjimų už teikiamas komunalines paslaugas sunkumais, asmens duomenų apsikeitimą, siekiant palengvinti jų finansinius įsipareigojimus, atidėti mokėjimą už paslaugas bei asmeniškai informuoti apie jų galimybes gauti finansinę paramą – vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą, socialinę pašalpą ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. 

Bendradarbiavimo tikslu 2020 m. gegužės 5 d. buvo sudarytas Susitarimas dėl asmens duomenų bendro valdymo sudarytas Nr. A72-265/20 / SUT-KT20-63 / SUT-398.

Bepiločiais orlaiviais vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas užtikrinant AB Vilniaus vandenys infrastruktūros prevencinės ir planinės priežiūros veiklas

 • UAB „Vilniaus vandenys“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydamos priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, vykdo vaizdo stebėjimą naudojant bepiločius orlaivius (dronus).


  Tvarkomų duomenų sąrašas:

  Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).


  Duomenų tvarkymo tikslai:

  • Identifikuoti vandentiekio ir nuotekų tinklų nesandarumus;
  • Įvertinti tinklų būklę;
  • Aptikti nelegalius prisijungimus prie vandentiekio arba nuotekų tinklų;
  • Įvertinti turimo turto (šuliniai) būklę.

  Duomenų tvarkymo pagrindas:

  Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.


  Duomenų bendravaldytojai:

  Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000) ir UAB „Vilniaus vandenys“ (kodas Juridinių asmenų registre 120545849, Spaudos g. 8, 01517 Vilnius, el. p. info@vv.lt, tel. 8 (5) 266 4455.


  Duomenų gavėjai:

  Vaizdo stebėjimui ir įrašymui vykdyti bepiločiais orlaiviais naudojamės duomenų tvarkytojo savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“, (kodas Juridinių asmenų registre 123615345, Lvovo g. 25-102, Vilnius, LT- 09320 Vilnius, el. p. info@vplanas.lt, tel. +370 601 31184) paslaugomis.

  Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui, teismui ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus dėl jų žinioje esančių administracinių, administracinių nusižengimų, civilinių ar baudžiamųjų bylų, taip pat kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms kaip įrodymai dėl jų kompetencijos ribose nagrinėjamų administracinių nusižengimų ar kitų teisės pažeidimų arba esant kitiems su pirminiais duomenų tvarkymo tikslais suderinamiems teisėtiems tikslams ir siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir (ar) viešosios valdžios funkcijų vykdymą.


  Duomenų saugojimo laikotarpis:

  Vaizdo duomenys bus saugomi  kuo trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau nei 72 val. Vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas administracinis nusižengimas, nusikalstama veika ar kitas teisės pažeidimas, darbo drausmės ir (ar) profesinės etikos pažeidimas, vaizdo duomenys yra saugomi teisės aktų nustatytais terminais.

  Stebėsenos vietos:

  Stebėsena dronais vykdoma 2 (dvejose) Vilniaus m. teritorijose 2 km atstumu nuo dronų bazinių stočių įrengimo vietos adresų Elektrinės g. 2, Vilnius ir Linkmenų g. 28, Vilnius (teritorijos skelbiamos interneto puslapyje https://vplanas.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=7f2b6a28c9da4cdc992da764a796cb78

  Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

  • žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
  • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
  • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
  • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
   1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
   2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
  • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
  • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. asmensduomenys@vv.lt arbael. p. duomenuapsauga@vilnius.lt