„Vilniaus vandenys“ skiria didelį dėmesį klientų ir kitų suinteresuotų asmenų duomenų saugumui, taip pat rūpinasi, kad bendrovėje duomenys būtų tvarkomi tinkamai, teisėtai, atidžiai ir visada tik esant aiškiam duomenų tvarkymo tikslui. 

Šioje skiltyje ir bendrovės Asmens duomenų tvarkymo ir saugumo politikoje yra pateikiama esminė informacija, skirta įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytą skaidrumo principą bei paaiškinti visuomenei ir klientams, kad „Vilniaus vandenys“ imasi aktyvių veiksmų, jog visi asmenys, kurių duomenys bendrovėje tvarkomi, būtų  tinkamai informuoti, o jų duomenys – saugūs.

Kviečiame susipažinti su „Vilniaus vandenų“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGUMO POLITIKA ir PRIVATUMO POLITIKA.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis el. paštu asmensduomenys@vv.lt. Užklausos taip pat priimamos ir bendru el. paštu info@vv.lt.

Dokumentai

Jeigu norite, kad būtų įgyvendintos Jūsų teisės, numatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, prašome pateikti Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę.

PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ 

Kitos prašymų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, formos:

SUTIKIMAS ATSKLEISTI ASMENS DUOMENIS KONTAKTINIAM ASMENIUI

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

„Vilniaus vandenys“, Klientui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, teikia informaciją apie Kliento tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, UAB „Scorify“ (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva, www.scorify.ai, tel.: +370 676 48676)ir (ar) kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). UAB „Scorify“ ir (ar) UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Kliento informaciją siekdamos teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Kliento galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 (dešimt) metų po įsipareigojimų įvykdymo. Klientas gali susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į UAB „Scorify“, UAB „Creditinfo Lietuva“ arba pasinaudodamas „Finpass“ mobiliąja programėle. Klientas taip pat turi teisę UAB „Scorify“ ir (ar) UAB „Creditinfo Lietuva“ prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau informacijos pateikiama www.scorify.ai ir (ar) www.manocreditinfo.lt. Dėl teisių pažeidimų Klientas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@scorify.ai ir (ar) duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytais telefonais ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

Taip pat pažymima, kad Klientui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus, UAB „Vilniaus vandenys“ įgyvendindama teisėtus interesus, teikia informaciją apie Klientą (tapatybė, kontaktiniai duomenys, mokėtojo, kodas, skola ir mokėtina sumos) ir ikiteisminio skolų išieškojimo įmonei UAB „Julianus Inkaso“ (įmonės kodas: 300115639, adresas: Žalgirio g. 135, LT-08217 Vilnius, Lietuva, www.julianus.lt, tel.: +370 52 032991). Kliento duomenys tvarkomi 10 (dešimt) metų po įsipareigojimų įvykdymo. Klientas, kreipdamasis tiesiogiai į UAB „Julianus Inkaso“, turi teisę: susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą. Dėl teisių pažeidimų Klientas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenupareigunas@julianus.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kontaktinių duomenų atnaujinimas

„Vilniaus vandenims“ reikalingi nuolat atnaujinami klientų asmens duomenys tam, kad galėtume informuoti Jus apie teikiamas paslaugas, paslaugų sutrikdymus ir kitais atvejais. Pavyzdžiui, pranešti apie avarijas ir vandens tiekimo sutrikimus, pateikti informaciją apie atliekamus ar  planuojamus darbus, tokius kaip tinklų remontas, skaitiklių keitimas, taip pat siųsti mokėjimo pranešimus, sutartis ar kitus dokumentus.

Todėl prašome Jūsų informuoti apie kontaktinių duomenų pasikeitimą ir užtikrinimą, kad bendrovėje tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų teisingi. Savo kontaktinę informaciją galite atnaujinti arba pakoreguoti:  

 • prisijungę prie SAVITARNOS SVETAINĖS;
 • susisiekę su klientų aptarnavimo centru trumpuoju numeriu 19118 (iš užsienio +370 5 2664455); 
 • atvykę į arčiausiai Jūsų esantį Klientų aptarnavimo skyrių; 
 • pateikę duomenis el. paštu info@vv.lt

Naudojami slapukai

„Vilniaus vandenys“ šioje interneto svetainėje WWW.VV.LT bei savitarnos interneto svetainėje SAVITARNA.VV.LT naudoja žemiau nurodytus slapukus (ang. cookies).

 • Interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašas
  BŪTINI SLAPUKAI
  SLAPUKO PAVADINIMASTEIKĖJASPASKIRTISGALIOJIMO PABAIGATIPAS
  test_cookieGoogleNaudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus1 dienaHTTP
  CONSENT [x2]Google
  Youtube
  Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų juostoje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų Bendrąjį duomenų reglamentą2 metaiHTTP
  rc::aGoogleŠis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetainenuolatinisHTML
  rc::cGoogleŠis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirtisesijaHTML
  CookieConsentCookiebotIšsaugo naudotojo sutikimo su slapuku būseną dabartiniam domenui1 metaiHTTP
  SSESS#www.vv.ltLaukimassesijaHTTP
  Widgets.readywww.vv.ltNaudojamas valdiklio būsenai įrašytisesijaHTML
  BŪTINI SLAPUKAI – kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pvz., naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.
  NUOSTATŲ SLAPUKAI
  SLAPUKO PAVADINIMASTEIKĖJASPASKIRTISGALIOJIMO PABAIGATIPAS
  _genesys.widgets.inFocuswww.vv.ltNaudojama, kad pokalbių funkcija būtų vienoda skirtukuose, jei vartotojas turi kelis tos pačios svetainės naršyklės skirtukusnuolatinisHTML
  pll_languagewww.vv.lt
  Šis slapukas naudojamas norint nustatyti pageidaujamą lankytojo kalbą ir, jei įmanoma, atitinkamai nustato kalbą svetainėje
  1 metaiHTTP
  NUOSTATŲ SLAPUKAI – dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pvz., jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.
  STATISTIKOS SLAPUKAI
  SLAPUKO PAVADINIMASTEIKĖJASPASKIRTISGALIOJIMO PABAIGATIPAS
  collectGoogleNaudojama siųsti duomenis į Google Analytics apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluosesesijaPixel
  _dc_gtm_UA-#GoogleNaudojama „Google“ žymų tvarkytuvėje, kad valdytų „Google Analytics“ scenarijaus žymos įkėlimą1 dienaHTTP
  _gaGoogleRegistruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti2 metaiHTTP
  ga#GoogleNaudoja „Google Analytics“, kad rinktų duomenis apie tai, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas25 mėnesiaiHTTP
  _gidGoogleRegistruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti1 dienaHTTP
  STATISTIKOS SLAPUKAI – naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
  RINKODAROS SLAPUKAI
  SLAPUKO PAVADINIMASTEIKĖJASPASKIRTISGALIOJIMO PABAIGATIPAS
  IDEGoogleNaudoja „Google DoubleClick“, kad registruotų ir praneštų apie svetainės naudotojo veiksmus peržiūrėjus ar spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekiant įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti vartotojui tikslinius skelbimus1 metaiHTTP
  pagead/landing [x2]GoogleRenka duomenis apie lankytojų elgesį iš kelių svetainių, kad būtų galima pateikti aktualesnę reklamą – tai taip pat leidžia svetainei apriboti, kiek kartų jiems bus rodoma ta pati reklamasesijaPixel
  ads/ga-audiencesGoogleNaudoja „Google AdWords“, kad iš naujo sudomintų lankytojus, kurie, atsižvelgiant į lankytojų elgesį internete, gali tapti klientaissesijaPixel
  pagead/1p-user-list/#GoogleStebi, ar naudotojas susidomėjo konkrečiais produktais ar įvykiais keliose svetainėse, ir nustato, kaip naudotojas naršo tarp svetainių. Tai naudojama reklamos pastangoms įvertinti ir palengvina nukreipimo mokesčių tarp svetainių mokėjimąsesijaPixel
  _fbpMeta Platforms, Inc.Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku3 mėnesiaiHTTP
  _gcl_auGoogleNaudoja „Google AdSense“, kad galėtų eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos3 mėnesiaiHTTP
  VISITOR_INFO1_LIVEYoutubeBando įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais179 dienosHTTP
  YSCYoutubeUžregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ naudotojas matėsesijaHTTP
  ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYYoutubeIšsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašąnuolatinisHTML
  yt-remote-cast-availableYoutubeIšsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašąsesijaHTML
  yt-remote-cast-installedYoutubeIšsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašąsesijaHTML
  yt-remote-connected-devicesYoutubeIšsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašąnuolatinisHTML
  yt-remote-device-idYoutubeIšsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašąnuolatinisHTML
  yt-remote-fast-check-periodYoutubeIšsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašąsesijaHTML
  yt-remote-session-appYoutubeIšsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašąsesijaHTML
  yt-remote-session-nameYoutubeIšsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašąsesijaHTML
  RINKODAROS SLAPUKAI – rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.
  Paslaugos aprašymas
  Kada teikiama
  Kam teikiama
  Paslaugos užsakymas
  Paslaugos eiga
  Papildoma bendra informacija
  Apmokėjimas už paslaugą
  Kaina
 • Savitarnos svetainėje naudojamų slapukų sąrašas
  BŪTINI SLAPUKAI
  SLAPUKO PAVADINIMASTEIKĖJASPASKIRTISGALIOJIMO PABAIGATIPAS
  rc::cGoogleJo pagalba išsaugoma pasirinkta kalbaSesijaHTML
  BŪTINI SLAPUKAI – kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pvz., naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.
  NUOSTATŲ SLAPUKAI
  SLAPUKO PAVADINIMASTEIKĖJASPASKIRTISGALIOJIMO PABAIGATIPAS
  __c_loginwww.savitarna.vv.ltJo pagalba išsaugomas paskutinis prisijungimo pasirinkimas, kad sekantį kartą vartotojui nereikėtų pakartotinai rinktisnetaikomaHTTP
  NUOSTATŲ SLAPUKAI – dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pvz., jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.
  STATISTIKOS SLAPUKAI
  SLAPUKO PAVADINIMASTEIKĖJASPASKIRTISGALIOJIMO PABAIGATIPAS
  _gawww.vv.ltRegistruoja unikalų ID numerį, kuris naudojamas sugeneruoti statistinius duomenis, kurie atskleidžia kaip lankytojas naudojasi svetaine2 metaiHTTP
  _gatwww.vv.ltŽymų tvarkyklė, kuria naudojasi „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų greitį1 dienaHTTP
  _gidwww.vv.ltRegistruoja unikalų ID numerį, kuris naudojamas sugeneruoti statistinius duomenis, kurie atskleidžia, kaip lankytojas naudojasi svetaine1 dienaHTTP
  STATISTIKOS SLAPUKAI – naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
  RINKODAROS SLAPUKAI
  SLAPUKO PAVADINIMASTEIKĖJASPASKIRTISGALIOJIMO PABAIGATIPAS
  ads/ga-audiencesGoogleRemiantis lankytojų veiksmais, atliktais įvairiose svetainėse, naudojami „Google AdWords“, kad pakartotinai pasiektų lankytojus, kurie gali tapti klientaisSesijaPixel
  RINKODAROS SLAPUKAI – naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.
  Paslaugos aprašymas
  Kada teikiama
  Kam teikiama
  Paslaugos užsakymas
  Paslaugos eiga
  Papildoma bendra informacija
  Apmokėjimas už paslaugą
  Kaina
  NEKLASIFIKUOTI SLAPUKAI
  SLAPUKO PAVADINIMASTEIKĖJASPASKIRTISGALIOJIMO PABAIGATIPAS
  ads/ga-audienceswww.savitarna.vv.ltJo pagalba išsaugoma pasirinkta kalbaSesijaHTTP
  NEKLASIFIKUOTI SLAPUKAI – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.
  Paslaugos aprašymas
  Kada teikiama
  Kam teikiama
  Paslaugos užsakymas
  Paslaugos eiga
  Papildoma bendra informacija
  Apmokėjimas už paslaugą
  Kaina

„Vilniaus vandenų“ interneto svetainių naudotojai išreiškia savo sutikimą leisti „Vilniaus vandenims“ įrašyti slapukus spausdami mygtuką „Sutinku“ informaciniame pranešime arba naršydami toliau.

Informuojame, kad naršyklės nustatymuose bet kuris naudotojas gali ištrinti arba blokuoti visus aukščiau nurodytus slapukus, tačiau tokiu atveju gali kilti problemų naudojantis interneto svetainėmis ir dalis paslaugų gali neveikti.

Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

UAB „Vilniaus vandenys“ kartu su AB „Vilniaus šilumos tinklai“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, BĮ „Socialinės paramos centras“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija bendradarbiauja ir vykdo vilniečių, netekusių pajamų dėl karantino ir susiduriančių su mokėjimų už teikiamas komunalines paslaugas sunkumais, asmens duomenų apsikeitimą, siekiant palengvinti jų finansinius įsipareigojimus, atidėti mokėjimą už paslaugas bei asmeniškai informuoti apie jų galimybes gauti finansinę paramą – vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą, socialinę pašalpą ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. 

Bendradarbiavimo tikslu 2020 m. gegužės 5 d. buvo sudarytas Susitarimas dėl asmens duomenų bendro valdymo sudarytas Nr. A72-265/20 / SUT-KT20-63 / SUT-398.

Bepiločiais orlaiviais vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas užtikrinant AB Vilniaus vandenys infrastruktūros prevencinės ir planinės priežiūros veiklas

 • UAB „Vilniaus vandenys“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydamos priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, vykdo vaizdo stebėjimą naudojant bepiločius orlaivius (dronus).


  Tvarkomų duomenų sąrašas:

  Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).


  Duomenų tvarkymo tikslai:

  • Identifikuoti vandentiekio ir nuotekų tinklų nesandarumus;
  • Įvertinti tinklų būklę;
  • Aptikti nelegalius prisijungimus prie vandentiekio arba nuotekų tinklų;
  • Įvertinti turimo turto (šuliniai) būklę.

  Duomenų tvarkymo pagrindas:

  Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.


  Duomenų bendravaldytojai:

  Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000) ir UAB „Vilniaus vandenys“ (kodas Juridinių asmenų registre 120545849, Spaudos g. 8, 01517 Vilnius, el. p. info@vv.lt, tel. 8 (5) 266 4455.


  Duomenų gavėjai:

  Vaizdo stebėjimui ir įrašymui vykdyti bepiločiais orlaiviais naudojamės duomenų tvarkytojo savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“, (kodas Juridinių asmenų registre 123615345, Lvovo g. 25-102, Vilnius, LT- 09320 Vilnius, el. p. info@vplanas.lt, tel. +370 601 31184) paslaugomis.

  Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui, teismui ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus dėl jų žinioje esančių administracinių, administracinių nusižengimų, civilinių ar baudžiamųjų bylų, taip pat kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms kaip įrodymai dėl jų kompetencijos ribose nagrinėjamų administracinių nusižengimų ar kitų teisės pažeidimų arba esant kitiems su pirminiais duomenų tvarkymo tikslais suderinamiems teisėtiems tikslams ir siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir (ar) viešosios valdžios funkcijų vykdymą.


  Duomenų saugojimo laikotarpis:

  Vaizdo duomenys bus saugomi  kuo trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau nei 72 val. Vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas administracinis nusižengimas, nusikalstama veika ar kitas teisės pažeidimas, darbo drausmės ir (ar) profesinės etikos pažeidimas, vaizdo duomenys yra saugomi teisės aktų nustatytais terminais.

  Stebėsenos vietos:

  Stebėsena dronais vykdoma 2 (dvejose) Vilniaus m. teritorijose 2 km atstumu nuo dronų bazinių stočių įrengimo vietos adresų Elektrinės g. 2, Vilnius ir Linkmenų g. 28, Vilnius (teritorijos skelbiamos interneto puslapyje https://vplanas.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=7f2b6a28c9da4cdc992da764a796cb78

  Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

  • žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
  • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
  • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
  • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
   1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
   2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
  • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
  • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. asmensduomenys@vv.lt arbael. p. duomenuapsauga@vilnius.lt