Sutarčių sudarymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su daugiabučio namo buto savininku sudaromos į namus išsikvietus inspektorių - kontrolierių arba „Vilniaus vandenų“ klientų aptarnavimo skyriuje (Dominikonų g. 11, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val.).

Sudarant sutartį būtini šie dokumentai:

 • nuosavybės teisę į butą patvirtinantys dokumentai;
 • seniūnijos pažyma apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • ESO kliento kodas (atsiskaitymo knygelės Nr.).

Įsigyjantiems būstą rekomenduojame su būsto pardavėju pasirašyti apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą

Daugiabučių namų savininkų BENDRIJŲ EKSPLOATOJAMŲ NAMŲ butų savininkus prašome pateikti išrašą iš namo savininkų bendrijos narių susirinkimo protokolo (pagal Bendrijų įstatymo 2 str. 4 p.).

Su NAUJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ butų savininkais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos tik tada, kai namo statytojas bendro naudojimo lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus perduoda Vilniaus miesto savivaldybei ir namo administratorius suderina su mumis vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo ribų planą. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys sudaroma atsiuntus reikalingus dokumentus (skenuotus) el. paštu info@vv.lt arba paštu į klientų aptarnavimo skyrių (Dominikonų g. 11, LT-01517 Vilnius).

Sudarant sutartį reikalingi dokumentai

 • PRAŠYMAS SUTARČIAI SUDARYTI;
 • nuosavybės teisę į namą patvirtinantys dokumentai;
 • namo dalies planas;
 • nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantys dokumentai ir žemės sklypo planas;
 • seniūnijos pažyma apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • ESO kliento kodas (atsiskaitymo knygelės Nr.);
 • geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą (pasirašomas su būsto pardavėju/buvusiu savininku).
  APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

Apie paruoštą sutartį informuojame telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiame atvykti ją pasirašyti į klientų aptarnavimo skyrių darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val. Tam prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Kviečiame susipažinti su 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojusia nauja paslaugų teikimo sutartimi. 

Bendroji sutarties salygų dalis