Sutarčių sudarymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su daugiabučio namo buto savininku sudaromos į namus išsikvietus inspektorių - kontrolierių arba „Vilniaus vandenų“ klientų aptarnavimo skyriuje.

Sudarant sutartį būtini šie dokumentai:

 • nuosavybės teisę į butą patvirtinantys dokumentai;
 • seniūnijos pažyma* apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

*Pažyma privaloma individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams, kuriems suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį.
Klientas, turintis įrengtą individualų vandens apskaitos prietaisą, pažymą gali atsiųsti el. p. info@vv.lt, tačiau turi nurodyti gyvenančių asmenų kiekį bute.
Dėl seniūnijos pažymos nebūtina vykti į savivaldybę, seniūnijos pažymą galima gauti ir el. paštu (užpildant paraiškos formą savivaldybės internetiniame puslapyje). 

Įsigyjantiems būstą rekomenduojame su būsto pardavėju pasirašyti apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą

Daugiabučių namų savininkų BENDRIJŲ EKSPLOATOJAMŲ NAMŲ butų savininkus prašome pateikti išrašą iš namo savininkų bendrijos narių susirinkimo protokolo (pagal Bendrijų įstatymo 2 str. 4 p.).

Apie paruoštą sutartį informuojame telefonu arba el. paštu ir kviečiame pasirinkti, kokiu būdu pageidauja ją gauti (el. paštu, registruotu paštu ar atvykus į klientų aptarnavimo skyrių). Atvykstant sutarties pasiimti į klientų aptarnavimo skyrių, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su NAUJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ butų savininkais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos tik tada, kai namo statytojas bendro naudojimo lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus perduoda Vilniaus miesto savivaldybei ir namo administratorius suderina su mumis vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo ribų planą. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis sudaroma atsiuntus reikalingus dokumentus (skenuotus) el. paštu info@vv.lt arba paštu į klientų aptarnavimo skyrių Vilniuje.

Sudarant sutartį reikalingi dokumentai

 • PRAŠYMAS SUTARČIAI SUDARYTI;
 • nuosavybės teisę į namą patvirtinantys dokumentai;
 • namo dalies planas;
 • nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantys dokumentai ir žemės sklypo planas;
 • seniūnijos pažyma* apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą (pasirašomas su būsto pardavėju/buvusiu savininku).
  APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

*Pažyma privaloma individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams, kuriems suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį.
Klientas, turintis įrengtą individualų vandens apskaitos prietaisą, pažymą gali atsiųsti el. p. info@vv.lt, tačiau turi nurodyti gyvenančių asmenų kiekį bute.
Dėl seniūnijos pažymos nebūtina vykti į savivaldybę, seniūnijos pažymą galima gauti ir el. paštu (užpildant paraiškos formą savivaldybės internetiniame puslapyje). 

Apie paruoštą sutartį informuojame telefonu arba el. paštu ir kviečiame pasirinkti, kokiu būdu pageidauja ją gauti (el. paštu, registruotu paštu ar atvykus į klientų aptarnavimo skyrių). Atvykstant sutarties pasiimti į klientų aptarnavimo skyrių, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Kviečiame susipažinti su 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojusia nauja paslaugų teikimo sutartimi. 

Bendroji sutarties salygų dalis