UAB „Vilniaus vandenys“ siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais, todėl būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite savo įtarimus dėl jų. Naudodamiesi „Pasitikėjimo linija“ galite pranešti apie darbuotojų saugos pažeidimus (apsvaigusius darbuotojus ar pan.), netinkamą bendrovės ar rangovų darbuotojų elgesį (sukčiavimą, piktnaudžiavimą pareigomis, korupcijos atvejus) ir pan. Pateiktą informaciją tiesiogiai gauna bendrovės Audito ir rizikų komiteto pirmininkas https://www.vv.lt/audito-komiteto-nariai ir Prevencijos skyrius. Jei sutinkate, kad, esant būtinybei galėtumėme susisiekti su Jumis ir patikslinti informaciją, prašome pateikti savo kontaktus. Konfidencialumą garantuojame.

Pranešti apie įtariamus ar esamus pažeidimus galite užpildydami žemiau esančią formą.

Taip pat apie pažeidimus galite pranešti:

 • paskambinę telefonu 19118.
 • atvykę į bendrovės Prevencijos skyrių.
 • el. paštu –  pasitikejimolinija@vv.lt.
 • pateikti pranešimą apie galimą korupcijos atvejį Jūs galite ir tiesiogiai Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

Prevencijos skyrius, gavęs pranešimą, jeigu jame yra pateikti pranešėjo kontaktai, per 1 darbo dieną informuoja asmenį apie pranešimo gavimo faktą. Jeigu Prevencijos skyrius pagal kompetenciją negali spręsti informacijos dėl pažeidime išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo, jis pranešimo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam subjektui, apie tai informuojant pranešėją. Apie informacijos patikrinimo ir tyrimo rezultatus per 20 darbo dienų pranešama informaciją pateikusiam asmeniui tik tokiu atveju, jei jis nurodė savo asmens duomenis, kontaktinę informaciją ir nurodė apie tai pranešti.

Jei sutinkate, prašome pateikti savo kontaktus, kad, esant būtinybei patikslinti informaciją, galėtumėme susisiekti.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti kitą žmogų skleidžiant tikrovės neatitinkančią informaciją, melagingai įskųsti nekaltą asmenį, pranešti apie nebūtą nusikaltimą ar melagingai kaltinti nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė (BK 154 str., 236 str.).

Pasitikėjimo linijos nuostatus galite rasti – ČIA.

  Anoniminė pranešimo forma

  Anoniminė pranešimo forma

  Ši forma yra anonimiška ir jokia asmens informacija apie Jus nebus saugoma.

  Tema
  Jūsų pranešimas
  Papildomi dokumentai

  Čia galite įkelti daugiau negu vieną failą

  Leidžiami tipai: gif, jpg, png, bmp, pdf, doc, docx, zip
  Bendras limitas: 30 MB