2018 m. – 2022 m. laikotarpiu UAB „Vilniaus vandenys“ vykdė paraiškų reitingavimą vadovaujantis infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika.

Praėjusių reitingavimų rezultatai

 • 2022 metai

  Penktojo reitingavimo, skelbto 2021 metų sausį, galutinis 2022 m. kvartalinės plėtros finansuojamų objektų sąrašas (darbų statusas atnaujintas 2023 m. vasario 2 d.):  

  1. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Berželis“. Vyksta projektavimo darbai. Projektą planuojama užbaigti 2024.
  2. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Avalyninkas“. Vyksta projektavimo darbai. Projektą planuojama užbaigti 2024.
  3. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Riešutas“. Vyksta projektavimo darbai. Projektą planuojama užbaigti 2024.

  BENDRI 2022 M. REITINGAVIMO REZULTATAI

 • 2021 metai

  Ketvirtojo reitingavimo, skelbto 2021 metų sausį, galutinis 2022 m. kvartalinės plėtros finansuojamų objektų sąrašas (darbų statusas atnaujintas 2023 m. vasario 2 d.):  

  1. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Komprojektas“. Darbai užbaigti.
  2. Kvartaliniai vandentiekio tinklai SB „Veteranas”. Darbai užbaigti.
  3. Kvartaliniai vandentiekio tinklai fizinių asmenų grupė A. Naruševičiaus g., Nemenčinė. Darbai užbaigti.
  4. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Renetas“, SB „Kalnakasyba“. Vyksta projektavimo darbai. Projektą planuojama užbaigti 2023.05.08.

  BENDRI 2021 M. REITINGAVIMO REZULTATAI

 • 2020 metai

  Trečiojo reitingavimo, skelbto 2020 metų kovą, galutinis 2021 m. kvartalinės plėtros finansuojamų objektų sąrašas (darbų statusas atnaujintas 2022 m. lapkričio 10 d.):  

  1. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai fizinių asmenų grupė Kauno g. Darbai užbaigti.
  2. Kvartaliniai vandentiekio tinklai fizinių asmenų grupė Grigaičių g. Darbai užbaigti.
  3. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Aronija“. Darbai užbaigti.

  Bendri 2020 m. reitingavimo rezultatai

 • 2019 metai

  Antrojo reitingavimo, skelbto 2019 metų kovą, galutinis 2020 m. kvartalinės plėtros finansuojamų objektų sąrašas, kuris atnaujintas bendrovei gavus išorinį finansavimą papildomiems projektams įgyvendinti (darbų statusas atnaujintas 2023 m . vasario 2 d. d.):  

  1. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai INIBS „Bendorių kalvos“. Darbai užbaigti.
  2. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai „Naujasodžio bendruomenė“. Darbai užbaigti. 
  3. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai IGNSB „Šaulio ženklas“. Darbai užbaigti
  4. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Statyba“. Darbai užbaigti
  5. Kvartaliniai vandentiekio tinklai SB „Jurginas“. Darbai užbaigti.
  6. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai Kryžiokų Sodų 2-oji g. Darbai užbaigti.
  7. Kvartaliniai vandentiekio tinklai T. Kosciuškos g., Nemenčinė. Darbai užbaigti.
  8. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai Untulių g., Vilnius. Darbai užbaigti.
  9. Kvartaliniai nuotekų tinklai Kaimelio g. / J. Juzeliūno g., Vilnius. Darbai užbaigti.
  10. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Veteranas“.  Darbai užbaigti.
  11. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Energija“. Darbai užbaigti.
  12. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Statybininkas“. Darbai užbaigti.
  13. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Šermukšnėlė“, SB „Ridikas“, SB „Paežerys 1“ ir SB „Žalieji ežerai“. Darbai užbaigti.

  Bendri 2019 m. reitingavimo rezultatai

 • 2018 metai

  Pirmojo reitingavimo, skelbto 2018 metų birželį, galutinis 2019 m. kvartalinės plėtros finansuojamų objektų sąrašas (darbų statusas atnaujintas 2020 m. lapkričio 10 d.):  

  1. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Jeruzalė“ ir Visorių Sodų 21-oji g. Darbai užbaigti.
  2. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai Piliakalnio g., Nemenčinė. Darbai užbaigti.
  3. Vandentiekio ir nuotekų tinklai Daunio g. 40. Darbai užbaigti.
  4. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Troleibusas“ ir SB „Kūryba“. Darbai užbaigti.
  5. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Tabakas“. Darbai užbaigti.
  6. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Energija“. Darbai užbaigti.

  Bendri 2018 m. reitingavimo rezultatai

DĖMESIO! Visais darbais, susijusiais su vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimu sklype, gali pasirūpinti „Vilniaus vandenys“ – Jums patiems nereikės ieškoti rangovų ir dėl nieko rūpintis. Viskas iš vienų rankų! Daugiau informacijos ČIA.

Dažniausiai užduodami klausimai

 • Reitingavimas
  • Kam reikalingas reitingavimas?

   Galimų vandentiekio ir nuotekų magistralinių  /kvartalinių tinklų (infrastruktūros objektų projektų) reitingavimas atliekamas, siekiant prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų, vadovaujantis ekonominio naudingumo principu, prijungti kuo daugiau namų ūkių.

   Naudojantis skaidria ir vieninga reitingavimo formule siekiama nustatyti optimalų investicinių plėtros objektų sąrašą.

   Siekiama sudaryti ateinančių vienerių–trejų metų investicinių objektų planą, kad būtų užtikrinta nuosekli magistralinių / kvartalinių tinklų plėtra.

   Atsižvelgiant į turimas lėšas ir efektyviausią jų panaudojimą, siekiama įgyvendinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.

  • Kas yra infrastruktūros objektas?
   • Magistraliniai / kvartaliniai vandentiekio ir / arba nuotekų tinklai;
   • Kvartalinės vandentiekio ir / arba kvartalinės nuotekų siurblinės.
  • Kas yra apgyvendinta teritorija?

   Teritorija, užstatyta gyvenamosios paskirties pastatais, kuriuose jau gyvenama. Pavyzdžiui, sodų bendrija, kvartalai, kuriuose dauguma namų yra pastatyti, juose gyvenama ir naudojamasi individualiais vandens gręžiniais ir / arba vietiniais nuotekų surinkimo ir valymo įrenginiais. Taip pat  kvartalai, senosios sodų bendrijos, kurios miestui plečiantis atsidūrė jo viduryje, tačiau nėra prijungtos  prie centralizuotų tinklų. 

  • Kas gali dalyvauti reitingavime?
   • Apgyvendintos teritorijos, kurios patenka į „Vilniaus vandenų“ viešąją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją. Bendrovė investuos ten, kur pagal veiklos licenciją gali teikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.
   • Apgyvendintos teritorijos, jei jos bus prijungiamos prie bendrovės „Vilniaus vandenys“ nuosavybės, panaudos teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomos infrastruktūros.
   • Jei infrastruktūros objekto statyba numatoma valstybinėje ar servitutais išskiriamoje teritorijoje.
   • Apgyvendintos teritorijos, kuriose jau yra vienos paslaugos infrastruktūra (pavyzdžiui, vandentiekio tinklas), galima antrosios infrastruktūros (pavyzdžiui, nuotekų tinklo) plėtra. 
   • Gyvenamųjų namų bendrijos, kvartalai kurie turi vietinius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius ir nori prisijungti prie centralizuotų tinklų. Jie taip pat turi pateikti projektinius pasiūlymus arba techninį projektą.
  • Kas negali dalyvauti reitingavime?
   • Nekilnojamojo turto vystytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys), kurie vykdo infrastruktūros objektų statybą naujiems ar naujuose gyvenamuosiuose kvartaluose. Pavyzdžiui, statomas naujas kvartalas, pastatyti ne visi namai, juose negyvenama arba apgyvendinta tik maža dalis namų.
   • Apgyvendintos teritorijos, kurioms tiekimas ir prijungimas galimas tik per privačius tinklus.
   • Individualių ir daugiabučių namų įvadai ir išvadai.
   • Dėl ilgo atsipirkimo termino, reitingavime negali dalyvauti infrastruktūros objektai, prie kurių jungiasi mažiau nei penki namų ūkiai. 
   • Apgyvendintos teritorijos, neturinčios projektinio pasiūlymo, suderinto techninio projekto su statybos leidimu.  
  • Jei statau 3, 5, 10 ar 15 namų kvartalą, ar galiu dalyvauti?

   Statomiems kvartalams ši tvarka netaikoma. Ji skirta jau apgyvendintoms teritorijoms.

  • Kokie numatyti reitingavimo etapai?
   • 2021 m. sausio 18 – vasario 5 d. – paraiškų teikimas (info@vv.lt ). 
   • 2021 m. vasario 5 – 26 d. – paraiškų vertinimas pagal kriterijus ir taikymo sritį.  
   • 2021 m. kovo 1–31 d. – infrastruktūros objektų reitingavimas, preliminarios reitingo eilės sudarymas, preliminarių statybos skaičiuojamųjų sąmatų skaičiavimas. 
   • 2021 m. balandžio 6 d. – preliminarus infrastruktūros objektų sąrašas paskelbiamas bendrovės interneto svetainėje www.vv.lt.  
   • 2021 m. balandžio 7 – gegužės 7 d. – geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarčių pasirašymas su pareiškėjais (įgaliotiniais) ir bendro užstato įmokėjimas į bendrovės sąskaitą. 
   • 2020 m. gegužės 13 d. – galutinio, investicinių infrastruktūros objektų sąrašo bendrovės interneto svetainėje www.vv.lt. paskelbimas ir patekusiųjų į vystomų infrastruktūros objektų sąrašą informavimas.
  • Ką reikia padaryti klientui, norinčiam pateikti paraišką?

   Jei kreipiasi bendrija (juridinis asmuo), pareiškėjas turi:

   • suorganizuoti gyventojų susirinkimą, kurio metu būtų sutarta dėl paraiškos teikimo;
   • užpildyti ir pateikti paraišką;

   PARAIŠKA

   PARAIŠKOS PRIEDAS

   • pateikti bendrijos susirinkimo protokolą;

   BENDRIJOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

   • pateikti prisijungimo sąlygas (arba nurodyti jų numerį paraiškoje);
   • pateikti su bendrove suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą su statybos leidimu (jame turi būti nurodyti tinklų ilgiai ir skersmenys, siurblinių skaičius; projektinį pasiūlymą turi sudaryti aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio techniniai ir paskirties rodikliai; projektinis pasiūlymas rengiamas ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano);
   • pateikti sutikimą dėl žemės naudojimo sąlygų – jį turi pasirašyti žemės sklypų savininkai, į kurių sklypų ribas patenka projektuojamų tinklų apsaugos ir aptarnavimo zona;

   SUTIKIMAS DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

   • pateikti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros – jį turi pasirašyti kiekvienas įsipareigojęs prisijungti; 

   SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS

   Jei kreipiasi fizinių asmenų grupė, atstovaujama pareiškėjo, ji turi:

   • suorganizuoti gyventojų susirinkimą, kurio metu būtų sutarta dėl paraiškos teikimo;
   • pridėti pareiškėjo rašytinį ir notariškai patvirtintą įgaliojimą atstovauti fizinių asmenų grupę (reikalingų įgaliojimo nuostatų, t. y. veiksmų, kuriuos galėtų atlikti įgaliotinis, pavyzdys pridedamas). Už notaro patvirtinimą moka patys fizinių asmenų grupės nariai bendru sutarimu;

   REIKALINGŲ ĮGALIOJIMO NUOSTATŲ PAVYZDYS

   • užpildyti ir pateikti paraišką;

   PARAIŠKA

   PARAIŠKOS PRIEDAS

   • pateikti prisijungimo sąlygas arba paraiškoje nurodyti jų numerį;
   • pateikti su bendrove suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą su statybos leidimu (jame turi būti nurodyti tinklų ilgiai ir skersmenys, siurblinių skaičius; projektinį pasiūlymą turi sudaryti aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio techniniai ir paskirties rodikliai; projektinis pasiūlymas rengiamas ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano);
   • pateikti sutikimą dėl žemės naudojimo sąlygų – jį turi pasirašyti žemės sklypų savininkai, į kurių sklypų ribas patenka projektuojamų tinklų apsaugos ir aptarnavimo zona;

   SUTIKIMAS DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

   • pateikti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros – jį turi pasirašyti kiekvienas įsipareigojęs prisijungti;

   SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS

   Nurodytus dokumentus iki nurodyto termino reikia atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt (laiško pavadinime prašome nurodyti „Tinklų finansavimas 2021 / Objekto pavadinimas“). 

  • Kokie reikalavimai yra taikomi pareiškėjų projektiniams pasiūlymams?

   Projektinį pasiūlymą turi sudaryti aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio techniniai ir paskirties rodikliai. Projektinis pasiūlymas rengiamas ant topografinio plano, ne daugiau kaip 3 metų senumo.

  • Kodėl infrastruktūros objektų statybos vertė bus skaičiuojama pagal sustambintus įkainius?

   Detalus kiekvieno objekto vertinimas užimtų labai daug laiko ir reitingavimo procesas užtruktų. Šiame etape pakanka infrastruktūros objektą įvertinti sustambintais įkainiais, nustatyti preliminarią statybų sąmatą. Visi projektai vertinami objektyviai, taikant vienodus kriterijus.

  • Kada ir kaip sužinosime reitingavimo rezultatus?

   Rezultatai viešai skelbiami bendrovės interneto svetainėje. Taip pat visi, patekę į sąrašą, informuojami per pareiškėjus el. paštu.

  • Jei keli objektai surinks vienodą reitingo koeficientą?

   Surinkus vienodą reitingo koeficientą, pirmenybė bus teikiama tam objektui, kurio vienam namų ūkiui (būstui) reikalinga rangos darbų suma yra mažesnė.

  • Kokiu tikslu bus pasirašoma sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos su įgaliotu pareiškėju?

   Siekiant, kad reitingavimo, statybų ir prijungimo prie tinklų procesas būtų kuo paprastesnis ir greitesnis, pirmiausia bus pasirašoma viena sutartis su įgaliotu pareiškėju.

  • Kada bus pasirašoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su manimi asmeniškai, o ne su įgaliotu pareiškėju?

   Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su gyventojais bus pasirašomos tinklų statybos etape.

 • Užstatas
  • Kodėl imamas užstatas?

   Užstatas – tai garantas, kad konkretaus namų ūkio atstovas gerai apsvarstė savo sprendimą ir tikrai prisijungs prie nutiestų vandens ir / ar nuotekų tinklų.

  • Kodėl užstato suma – 300 eurų?

   Ši suma nebūtų nepakeliama našta namų ūkiui, tačiau pakankamai svari, kad gyventojas rimtai apsvarstytų visus „už“ ir „prieš“ bei priimtų tvirtą sprendimą prisijungti.

  • Ar galiu sumokėti bendrą užstatą dalimis ar išsimokėtinai?

   Galimybės sumokėti bendrą užstatą dalimis ar išsimokėtinai nėra.

  • Kam turėsiu sumokėti užstatą?

   Užstatą sumokėti reikės Jūsų įgaliotam pareiškėjui, kuris visą sumą,  t. y. bendrą užstatą turės pervesti į bendrovės sąskaitą iki numatyto termino.

  • Kas bus, jei vieną dieną pavėluosiu sumokėti užstatą savo įgaliotam pareiškėjui?

   Jūsų bendras susitarimas, kada sumokėti užstatą pareiškėjui, tačiau svarbu, kad pareiškėjas nepavėluotų pervesti visos bendros užstato sumos į bendrovės sąskaitą iki paskelbto termino.

  • Kas bus, jei pareiškėjas nors vieną dieną pavėluos sumokėti bendrą užstatą į bendrovės sąskaitą?

   Visa bendra sumokėta užstato suma bus grąžinta į pareiškėjo sąskaitą per 30 kalendorinių dienų. Jūsų teikiamas infrastruktūros objektas bus išbrauktas iš šių metų preliminaraus sąrašo. Paraišką galėsite teikti kitais metais.

  • Kas bus, jei pareiškėjas nespės surinkti ir į bendrovės sąskaitą pervesti visos bendro užstato sumos?

   Jei nespėjote ar nepavyko surinkti visos bendro užstato sumos bei pervesti jos į bendrovės sąskaitą iki nurodyto termino, Jūsų teikiamas investicinis objektas bus išbrauktas iš šių metų preliminaraus sąrašo, paraišką galėsite teikti kitais metais. Rekomenduojame griežčiau vertinti pasiryžusių ir įsipareigosiančių prisijungti namų ūkių skaičių, kad ir antraisiais metais situacija nepasikartotų.

   Jei pervedėte ne visą bendro užstato sumą, visa pervesta suma bus grąžinta į Jūsų, t. y. pareiškėjo, sąskaitą per 30 kalendorinių dienų. Jūsų teikiamas infrastruktūros objektas bus išbrauktas iš šių metų preliminaraus sąrašo. Paraišką galėsite teikti kitais metais.

  • Jei norėsiu įsivesti ir vandenį, ir nuotekas, ar užstatas bus dvigubas?

   Ne, užstatas už vandens įvadą ir už nuotekų išvadą vienam namų ūkiui yra 300 eurų, nepriklausomai nuo paslaugų skaičiaus.

  • Koks bus užstatas, jei norėsiu tik vienos paslaugos?

   300 eurų.

  • Jei bus klojamas ir vandens, ir nuotekų tinklas, ar galėsiu pasirinkti tik vieną paslaugą?

   Taip, galima įsipareigoti pasirinkti tik vieną paslaugą.  

  • Kur pervesti užstatą?

   Įgaliotas pareiškėjas surinks ar nurodys sąskaitos numerį (kaip susitarsite), kur pervesti pinigus. Bendrą užstato sumą pareiškėjas perves į bendrovės sąskaitą. Po tinklų prijungimo užstatas už per ketvirtį prisijungusius namų ūkius bus grąžintas pavedimu per 30 kalendorinių dienų į pareiškėjo sąskaitą. Pareiškėjas kiekvienam, jau prisijungusiam paslaugą namų ūkiui, grąžins jo dalį.

  • Kas ir kada grąžins užstatą?

   Po tinklų prijungimo užstatas už per ketvirtį prisijungusius namų ūkius bus grąžintas pavedimu per 30 kalendorinių dienų į pareiškėjo sąskaitą. Pareiškėjas kiekvienam jau prisijungusiam namų ūkiui grąžins jo dalį.

  • Ar galiu užstatą pareiškėjui sumokėti dalimis?

   Pareiškėjui užstatą galite sumokėti ir dalimis (kaip susitarsite). Svarbu žinoti, kad pareiškėjas iki nurodytos datos į bendrovės sąskaitą turi pervesti visą bendrą užstato sumą, kitaip Jūsų objektas bus išbrauktas iš preliminaraus sąrašo, t. y. nebus įgyvendintas, kaip numatyta paskelbtame plane. Išbrauktas objektas galės būti teikiamas kitais metais.

  • Ar galiu užstatą sumokėti už kaimyną ar draugą?

   Taip, galite, tačiau draugas ar kaimynas teikiamuose dokumentuose turi būti pasirašęs – įsipareigojęs prisijungti bei įvykdyti įsipareigojimą. Jei jis įsipareigojimo neįvykdys – Jūs prarasite už jį sumokėtą užstatą. Bendrovė užstatą grąžins pareiškėjui už prisijungusius namų ūkius, todėl pareiškėjas grąžins užstatą konkrečiam namų ūkiui pagal Jūsų bendrą tarpusavio susitarimą.

  • Jei patekau į antrų ar trečių metų planą, ar turėsiu sumokėti užstatą?

   Taip, užstatą mokėti reikės iš anksto. Jei patekote į 2020 metų projektų įgyvendinimo planą, 2019 metais bus prašoma sumokėti užstatą. Sumokėjus bendrą užstatą, pateksite į galutinį sąrašą, o statybos darbai bus atlikti kaip planuota, t. y. 2020 metais.

 • Įvado / išvado įrengimas
  • Ar „Vilniaus vandenys“ savo lėšomis įves vandenį / nuotekas iki pat mano namo?

   Bendrovė savo lėšomis nuties magistralinius / kvartalinius tinklus. Jums pageidaujant, pagal galiojančius įkainius bendrovė įrengs ir vandens tiekimo įvadą ir / ar nuotekų išvadą.

  • Ar „Vilniaus vandenys” gali įvesti įvadą / išvadą nuo magistralinio / kvartalinio tinklo iki namo?

   Taip, pagal galiojančius įkainius, Jums pageidaujant, bendrovė įrengs ir vandens tiekimo įvadą ir / ar nuotekų išvadą.

  • Kodėl įvadą / išvadą turėčiau prašyti įrengti bendrovės?
   • bendrovė įrenginės didelį kiekį įvadų ir / ar išvadų, todėl pasiūlys patrauklią kainą;
   • už papildomą kainą, Jums pageidaujant, atstatys Jūsų namų valdos dangas;
   • darbus atliks greitai ir kokybiškai, nes turi ilgametės patirties;
   • darbus vykdys tuo pačiu metu, kai bus tiesiamas kvartalinis tinklas, tad paslaugomis galėsite naudotis iš karto, kuomet kvartalinis tinklas tik bus priduotas eksploatacijai;
   • nemokamai atliks hidraulinį bandymą ir dezinfekavimą.
  • Ar galiu įvadus / išvadus pasidaryti pats?

   Taip, įvadus / išvadus galite įsirengti patys ar samdyti rangovą. Kokius žingsnius ir darbus reikia atlikti, rasite čia.

  • Ar gali įvadą / išvadą daryti mano pasamdyta bendrovė?

   Taip, įvadą / išvadą galite įsirengti patys ar samdyti rangovą. Kokius žingsnius ir darbus reikia atlikti, rasite čia.   

  • Per kiek laiko turėsiu pasidaryti įvadą / išvadą nuo sutarties pasirašymo su „Vilniaus vandenimis“?

   Darbus turėsite atlikti ir prie kvartalinio tinklo prisijungti per 12 mėnesių nuo kvartalinio tinklo statybų pabaigos.

 • Tinklų tiesimo darbai
  • Per kiek laiko bus nutiesti tinklai?

   Paskelbus galutinį infrastruktūros objektų sąrašą, bus ruošiama medžiaga viešajam konkursui ir skelbiamas statybos darbų konkursas. Išrinkus laimėtoją, paaiškės tinklų statybos pradžios ir pabaigos datos. Tiksli informacija apie konkrečias datas bus skelbiama bendrovės interneto svetainėje, atskirai informuojami ir pareiškėjai.

  • Kas ties tinklus?

   Paskelbus galutinį infrastruktūros objektų sąrašą, bus ruošiama medžiaga viešajam konkursui ir skelbiamas rangovų konkursas.

  • Ar galima jungtis ne prie „Vilniaus vandenų” nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu valdomų tinklų?

   Investuojama bus tik į objektus, kurie bus prijungiami prie bendrovės „Vilniaus vandenys“ nuosavybės, panaudos teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomos tinklų infrastruktūros.

  • Ar tiesiant kvartalinius tinklus iškart bus daromi įvadai ir išvadai?

   Bendrovė savo lėšomis ties kvartalinius tinklus. Jums pageidaujant, pagal galiojančius įkainius bendrovė įrengs ir vandens tiekimo įvadą ir / ar nuotekų išvadą.