Bendrovėje veiklą vykdantis Vidaus audito skyrius yra tiesiogiai pavaldus bendrovės valdybai. Vidaus audito veikla yra nukreipta į vidaus kontrolės vertinimą.

Organizuodami bendrovės vidaus audito veiklą, vidaus auditoriai:

  • Yra nešališki ir vengia interesų konflikto.
  • Yra tiesiogiai nesusiję su bendrovės vykdoma veikla.
  • Nėra tiesiogiai įtraukiami parenkant ir vykdant vidaus kontrolės procedūras.
  • ​​​​​​​Vadovaujasi tarptautiniais vidaus audito standartais ir profesinės etikos kodeksu bei vidaus audito veiklą reglamentuojančiais vidaus teisės aktais.

Bendrovės vidaus audito skyriui vadovauja Vidaus audito skyriaus vadovas.

Kęstutis Zimba
Vidaus audito skyriaus vadovas

LinkedIn