Už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį verslo klientai atsiskaito pagal PVM sąskaitas faktūras, kurios išrašomos ir pateikiamos iki kito mėnesio 10 dienos elektroniniu paštu.

Apmokėti PVM sąskaitas faktūras galima „Vilniaus vandenų“ savitarnos svetainėje arba bankiniu pavedimu iki PVM sąskaitoje faktūroje nurodyto termino. 

Tam, kad PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma būtų tiksli, kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę „Vilniaus vandenų“ savitarnos svetainėje būtina deklaruoti einamojo mėnesio geriamojo (šalto) vandens skaitiklių rodmenis. Rodmenis deklaruokite tik sveikais skaičiais (be kablelių).

Svarbu:

  • Skaitiklių, įrengtų šuliniuose, rodmenis fiksuoja „Vilniaus vandenų“ darbuotojai.
  • Išmaniųjų (ultragarsinių) geriamojo (šalto) vandens apskaitos prietaisų – rodmenų deklaruoti nereikia, jie gaunami automatiškai.