Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės Valdyba.

Generaliniam direktoriui pavaldūs Bendrovės tarnybų ir skyrių vadovai.

Saulius Savickas
Saulius Savickas
Generalinis direktorius
Tadas Kazlauskas
Tadas Kazlauskas
Gamybos tarnybos direktorius
Simonas Klimavičius
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius
Ilona Bolšaitienė
Ilona Bolšaitienė
Organizacijos vystymo skyriaus vadovė
Egidijus Anulis
Egidijus Anulis
Veiklos administravimo ir atitikties tarnybos direktorius
Renata Saulytė-Smalskė
Renata Saulytė-Smalskė
Komunikacijos skyriaus vadovė
Redvita Četkauskienė
Redvita Četkauskienė
Teisės skyriaus vadovė

Tomas Mačiulis
Tomas Mačiulis
Prevencijos skyriaus vadovas