Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės Valdyba. Šiuo metu pareigas einantis bendrovės generalinis direktorius Saulius Savickas vadovo pareigas pradėjo eiti nuo 2022 m. gegužės 13 d.

Generaliniam direktoriui pavaldūs Bendrovės tarnybų ir skyrių vadovai.

Saulius Savickas
Saulius Savickas
Generalinis direktorius
Martynas Augaitis
Martynas Augaitis
Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius
Egidijus Anulis
Egidijus Anulis
Veiklos administravimo ir atitikties tarnybos direktorius
Simonas Klimavičius
Simonas Klimavičius
Finansų tarnybos direktorius
Viktoras Matonis
Viktoras Matonis
Gamybos tarnybos direktorius
Tomas Mačiulis
Tomas Mačiulis
Veiklos atsparumo skyriaus vadovas
Brigita Gudonė
Brigita Gudonė
Kokybės ir inovacijų tarnybos direktorė

Aistė Orševskienė
Aistė Orševskienė
Žmonių ir kultūros skyriaus vadovė