„Vilniaus vandenys“ siekia būti greitų, kokybiškų ir patikimų paslaugų lyderiu. Siekdami šios vizijos vadovaujamės skaidrumo ir korupcijos netoleravimo principais. Jie įtvirtinti bendrovės Korupcijos prevencijos politikoje, Etikos kodekse, Konfidencialios informacijos bei Darbuotojų interesų konflikto valdymo taisyklėse. 

Už korupcijos prevenciją bendrovėje atsakingas Prevencijos skyrius.

Pasitikėjimo linija

Gal Jūs patyrėte netinkamą bendrovės darbuotojų ar vadovų  elgesį? Galbūt Jūs sužinojote apie neteisėtą prisijungimą prie nuotekų tinklų, vagiamą vandenį, nekokybiškai ar nesaugiai atliekamus darbus? Įtariate  neskaidriai vykdomus viešuosius pirkimus, o gal net susidūrėte su korupcija?

Nebūkite abejingi – apginkite viešąjį interesą ir praneškite apie pažeidimus.

Pranešti galima:

  • anonimiškai
  • konfidencialiai

Pranešant anonimiškai Jūs galite nenurodyti savo asmens duomenų. Pranešimą gaus Prevencijos skyriaus darbuotojai, bet gali jį perduoti nagrinėti kitiems bendrovės padaliniams pagal kompetenciją.

ANONIMINĖ PASITIKĖJIMO LINIJA

Konfidencialus pranešimas teikiamas pagal  Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus – Vyriausybės nutarimą bei bendrovės generalinio direktoriaus 2019-08-02 įsakymą Nr. VTA-I-142.

Prašome anketoje pateikti Vyriausybės nustatytus duomenis. Pranešimą gaus ir nagrinės tik Prevencijos skyrius, užtikrindamas Jūsų konfidencialumą. Konfidencialumas užtikrinamas laikantis teisės aktų, nepriklausomai nuo pranešimo nagrinėjimo rezultatų. Be to, Jums bus taikomas draudimas daryti neigiamą poveikį ir galimybė gauti atlyginimą už vertingą informaciją.

Prevencijos skyriaus darbuotojai per 5 dienas praneš Jums, kas atlikta arba numatoma daryti toliau pagal pateiktą informaciją. Ištyrus pranešimą Jūs taip pat gausite informaciją apie nagrinėjimo rezultatus.

Be to, Jūs galite tiesiogiai kreiptis į prokuratūrą dėl Pranešėjo statuso suteikimo ir įstatyme numatytų apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonių taikymo Jums.

KONFIDENCIALUS PRANEŠIMAS VIDINIU KANALU PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ

Užpildytą formą siųskite el. paštu neabejingasvv@gmail.com

Taip pat apie pažeidimus galite pranešti:

  • paskambinę telefonu 19118
  • atvykę į bendrovės Prevencijos skyrių

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti kitą žmogų skleidžiant tikrovės neatitinkančią informaciją, melagingai įskųsti nekaltą asmenį, pranešti apie nebūtą nusikaltimą ar melagingai kaltinti nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė (BK 154 str., 236 str.)

Dėkojame, kad prisidedate prie skaidresnės ir atviresnės bendrovės kūrimo!