„Vilniaus vandenys“ siekia būti greitų, kokybiškų ir patikimų paslaugų lyderiu. Siekdami šios vizijos vadovaujamės skaidrumo ir korupcijos netoleravimo principais. Jie įtvirtinti bendrovės Korupcijos prevencijos politikoje, Etikos kodekse, Konfidencialios informacijos bei Darbuotojų interesų konflikto valdymo taisyklėse. 

Už korupcijos prevenciją bendrovėje atsakingas Veiklos atsparumo skyrius (Veiklos atsparumo skyriaus vadovas Tomas Mačiulis, el. p. tomas.maciulis@vv.lt ).