Informuojame, jog nuo 2023 m. liepos 1 d. keitėsi bendrovės „Vilniaus vandenys“ klientams taikomi mėnesiniai mokesčiai. Apie jų pasikeitimus kviečiame skaityti ČIA.

Paslaugos
Paslauga
Kaina
(be PVM)
Kaina
(su PVM)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams bei perkant geriamąjį vandenį, skirtą karštam ruošti ir tiekiamą abonentams)*

1,71 Eur/m³

(0,00171 Eur/l)

2,07 Eur/m³

(0,00207 Eur/l)

Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)

0,94 Eur/m³

(0,00094 Eur/l)

1,14 Eur/m³

(0,00114 Eur/l)

Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)

0,77 Eur/m³

(0,00077 Eur/l)

0,93 Eur/m³

(0,00093 Eur/l)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį patalpų šildymui, kuris tiekiamas vartotojams ir abonentams bei skirtą karštam vandeniui ruošti, kuris tiekiamas vartotojams)

1,63 Eur/m³

(0,00163 Eur/l)

1,97 Eur/m³

(0,00197 Eur/l)

Mėnesinis mokestis vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą
Kaina
(be PVM)
Kaina
(su PVM)

Ø 15 mm

1,00 
Eur/mėn.

1,21
Eur/mėn.

Ø 20 mm

1,33 
Eur/mėn.

1,61
Eur/mėn.

Ø 25 mm

1,66 
Eur/mėn.

2,01
Eur/mėn.

Ø 32 mm

2,12 
Eur/mėn.

2,57
Eur/mėn.

Ø 40 mm

2,66 
Eur/mėn.

3,22
Eur/mėn.

Ø 50 mm

3,32 
Eur/mėn.

4,02
Eur/mėn.

Ø 65 mm

4,32 
Eur/mėn.

5,23
Eur/mėn.

Ø 80 mm

5,31 
Eur/mėn.

6,43
Eur/mėn.

Ø 100 mm

6,64 
Eur/mėn.

8,03
Eur/mėn.

> Ø 150 mm

9,96 
Eur/mėn.

12,05
Eur/mėn.

* Paslaugos kaina susideda iš geriamojo vandens tiekimo paslaugos ir nuotekų tvarkymo paslaugos kainų.

Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,42 m³), dauginant jį iš koeficiento 2 ir suapvalinant iki vieno skaičiaus po kablelio. Tai sudaro 4,8 m³ (suapvalinus) vienam klientui per mėnesį.

Teisės aktų nustatyta TVARKA, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2023 m. vasario 1 d. „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,42 m³.

Informaciją apie „Vilniaus vandenų“ suteikiamas papildomas paslaugas ir jų kainas rasite čia.

Bendrovės „Vilniaus vandenys“  paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

Aukščiau pateiktos paslaugų kainos galioja nuo 2023 m. sausio 1 dienos, taikomas mėnesinis mokestis nuo 2023 m. liepos 1 dienos. Anksčiau galiojusias kainas rasite archyve.

 • Papildomi mokesčiai UŽ PADIDINTĄ TARŠĄ
  Rodiklis
  Kaina
  (be PVM)

  Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą

  0,027
  Eur/m³

  Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

  0,019
  Eur/m³

  Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

  0,002 
  Eur/m³

  Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

 • Papildomi mokesčiai UŽ SAVITĄJĄ (SPECIFINĘ) TARŠĄ
  Rodiklis
  Ribinė koncentracija (mg/l) 
  Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą
  Kaina už mg/l  (be PVM)
  Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją Kainos galioja nuo 2023-01-01

  Bendras chromas

  0,4
  mg/l

  0,07853
  Eur

  Varis

  0,4
  mg/l

  0,07853
  Eur

  Cinkas

  0,6
  mg/l

  0,07853
  Eur

  Nikelis ir jo junginiai

  0,1
  mg/l

  0,48165
  Eur

  Naftos angliavandeniliai

  5,0
  mg/l

  0,01779
  Eur

  Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)

  2,0
  mg/l

  0,00174
  Eur

  Gyvsidabris

  0,002
  mg/l

  5,28641
  Eur

  Kadmis

  0,04
  mg/l

  5,28641
  Eur

  Švinas

  0,1
  mg/l

  0,48165
  Eur

  Aliuminis

  0,4
  mg/l

  0,07853
  Eur

  Riebalai

  50,0
  mg/l

  0,00174
  Eur

  Antracenas

  0,0002
  mg/l

  5,28641
  Eur

  Nonilfenoliai

  0,02
  mg/l

  5,28641
  Eur

  Di(2-etilheksilftalatas)

  0,002
  mg/l

  5,28641
  Eur

  Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.