Bendrovės audito ir rizikų komitetas įsteigtas 2018 m. kovo 8 d., kuris veikia kaip patariamasis valdybos organas. Audito ir rizikų komitetą sudaro 3 nariai.

2019 m. gruodžio 13 d. bendrovės valdyba patvirtino naują audito ir rizikų komitetą, kuris vykdydamas veiklą remiasi AUDITO IR RIZIKŲ KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAIS.

Rytis Ambrazevičius
Rytis Ambrazevičius
Audito ir rizikų komiteto pirmininkas
Jurgita Petrauskienė
Jurgita Petrauskienė
Audito ir rizikų komiteto narė
Robertas Šerėnas
Robertas Šerėnas
Audito ir rizikų komiteto narys