Bendrovės Audito ir rizikų komitetas veikia kaip patariamasis valdybos organas. Audito ir rizikų komitetą sudaro 3 nariai.

2023 m. gegužės 5 d. bendrovės valdyba patvirtino naują Audito ir rizikų komiteto sudėtį, kuris vykdydamas veiklą remiasi AUDITO IR RIZIKŲ KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAIS.

Rytis Ambrazevičius
Rytis Ambrazevičius
Audito ir rizikų komiteto pirmininkas
Jurgita Petrauskienė
Jurgita Petrauskienė
Audito ir rizikų komiteto narė
Robertas Šerėnas
Robertas Šerėnas
Audito ir rizikų komiteto narys