Žemiau esančiame žemėlapyje galite pasitikrinti, ar prie Jūsų objekto yra nutiesti centralizuoti „Vilniaus vandenų“ vandentiekio ir nuotekų tinklai. 

Esant galimybei prisijungti, vadovaukitės žemiau pateiktais žingsniais, kuriuos praėję tapsite „Vilniaus vandenų“ klientu. 

Kviečiame:

 • 1. Pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti

  Užpildyti ir pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti galite:

  • kai objektas yra vienbutis arba dvibutis gyvenamasis namas, namo dalis ar butasČIA (rekomenduojame naudoti „Google Chrome“ naršyklę).
  • kai objektas yra daugiabutis arba sublokuotas gyvenamasis namas, viešbutis, administracinės, maitinimo, mokslo, prekybos, sandėliavimo arba  gamybinės paskirties pastatas, taip pat kvartaliniai tinklai, gatvė ar tinklų rekonstrukcijaČIA (rekomenduojame per „Google Chrome“ naršyklę). 

  Taip pat prašymą galite užpildyti atvykę į artimiausią mūsų KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ

  Kartu su prašymu yra reikalingi šie dokumentai (skenuotos/fotografuotos kopijos):

  • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai (pageidautina ne senesni kaip 1 metų);
  • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra, pageidautina ne senesnė kaip 1 metų);
  • sklypo ribų planas (pageidautina ne senesnis kaip 3 metų);
  • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (pageidautina ne senesnis kaip 1 metų);
  • projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
  • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą (jei turite pasirinktą projektuotoją).
  • 1.1. Jei kreipiatės iš daugiabučio namo, kuris neprijungtas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų

   Jei apgyvendintas daugiabutis namas iki šiol neprijungtas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, prašymą prisijungimo sąlygoms gauti turi pateikti namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas: butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Jei namas neturi valdytojo, gali kreiptis vieno buto savininkas, kuris daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu dėl daugiabučio namo vandentiekio įvado / nuotekų išvado projektavimo ir įrengimo įgaliotas pateikti tokį prašymą ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus. Pavyzdinę daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų formą galite rasti ČIA.

   Kreipiantis iš daugiabučio namo papildomai reikia pateikti:

   • viso daugiabučio namo Nekilnojamojo turto registro išrašą.
   • bendraturčių daugumos sprendimą projektuoti ir įrengti vandentiekio įvadą / nuotekų išvadą daugiabučiam namui, kuriame nurodytas valdytojas ar fizinis asmuo, įgaliotas atlikti minimus veiksmus. Priimant sprendimą, kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi po vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems bendru jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.
   • Jeigu daugiabutis namas stovi suformuotame žemės sklype – visų žemės sklypo savininkų sutikimus vykdyti vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo darbus. Sutikimo formą galite rasti ČIA.
  • 1.2. Jei kreipiatės buto ar patalpų padalijimo atveju

   Jei kreipiatės dėl atskiros vandens apskaitos sistemos įrengimo ir sutarties sudarymo buto ar patalpų padalijimo atveju, tuomet turite:

   • užpildyti ir pateikti PRAŠYMĄ prisijungimo sąlygoms gauti arba atvykti jo užpildyti į mūsų artimiausią KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Su prašymu reikia pateikti pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus butus / patalpas ir teises į juos (pageidautina ne senesnį kaip 1 metų). 
   • pagal išduotas prisijungimo sąlygas parengti projektą. Dėl vidaus patalpų projekto parengimo galite kreiptis į bet kurią Jums priimtiną projektavimo įmonę ar laisvai samdomą projektuotoją. Projekto derinimui su „Vilniaus vandenimis“ Jūs arba Jūsų įgaliotas projektuotojas gali registruotis ČIA.
   • pasirašyti sutartį. Prašymą sutarčiai sudaryti galite pateikti el. paštu info@vv.lt arba atvykę į artimiausią mūsų KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Kartu su prašymu pateikite ir suderintą projektą.
   • pasirašius sutartį įrengsime geriamojo vandens apskaitos prietaisą.

  Kai projektuojami kitų inžinierinių tinklų susikirtimai su bendrovės vandentiekio ir (arba)  nuotekų tinklais, Susitarimas dėl darbų vykdymo tinklų apsaugos zonoje pasirašomas įvertinus esamų Bendrovės tinklų skersmenis, gylį, būklę (pagal galimybę), ir besikertančių tinklų klojimo būdus bei išlaikomus atstumus. Papildomai išsiimti prisijungimo sąlygų nereikia, tačiau privaloma pasirašyti susitarimą dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje. Daugiau informacijos rasite čia Partneriams – Vilniaus vandenys (vv.lt)

 • 2. Parengti projektą
  • 2.1. Jei projektą rengia „Vilniaus vandenys“

   Klientams pageidaujant „Vilniaus vandenys“ gali parengti vandens įvado / nuotekų išvado (tinklo nuo namo iki artimiausių gatvės tinklų) projektą ir esant poreikiui jį suderinti su Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėmis.

   Paslauga teikiama įvadų / išvadų projektavimui esamiems vienbučiams, dvibučiams ar sodo namams, kurie bus prijungiami prie „Vilniaus vandenų“ centralizuotų tinklų. 

   Paslaugos suteikti „Vilniaus vandenys“ negali, jei reikalinga suprojektuoti bendro naudojimo tinklus (skirstomąjį vamzdyną, prie kurio bus galimybė prisijungti daugiau nei vienam vartotojui) arba jei jungiamasi prie privačių tinklų. Informacija, ar bus klojamas bendro naudojimo tinklas, pateikta prisijungimo sąlygose.

   • Kodėl projektavimo paslaugą turėtumėte užsisakyti iš „Vilniaus vandenų“ ir kiek ji kainuos?

    Kodėl šią paslaugą siūlome užsisakyti iš „Vilniaus vandenų“?

    • Sutaupote­ laiko, nes nereikia patiems ieškoti, kas tai galėtų padaryti.
    • Darbus atliks mūsų kvalifikuoti specialistai.
    • Kai parengsime projektą, galėsime Jums pasiūlyti vandentiekio įvado / nuotekų išvado rangos darbus (iškasti tranšėjas ir pakloti vamzdžius), atlikti dangų atstatymo darbus ir parengti tinklų kontrolines geodezines išpildomąsias nuotraukas. Taip Jūs visas paslaugas įsigysite iš vienų rankų ir sutaupysite laiko.

    Projektavimo paslaugų kainos*

    Projekto parengimas, kai sklypo topografinį planą* parengia paslaugos teikėjasProjektas be statybosProjektas su statybos leidimu
    Kaina eur/vnt. su PVMTerminasKaina eur/vnt. su PVMTerminas
    Vienbučio/Dvibučio pastato vandentiekio įvadų/nuotekų išvadų prijungimo projektas**465,004 mėn.825,005 mėn.
    Supaprastinta vandentiekio įvado/nuotekų išvado prijungimo schema***210,002 mėn.--
    Projekto parengimas, kai sklypo topografinis planas* kliento iš anksčiau parengtas ir suderintas TOPD sistemojeProjektas be statybosProjektas su statybos leidimu
    Kaina eur/vnt. su PVMTerminasKaina eur/vnt. su PVMTerminas
    Vienbučio/Dvibučio pastato vandentiekio įvadų/nuotekų išvadų prijungimo projektas**330,004 mėn.650,005 mėn.
    Kaina eur/vnt. su PVMTerminas
    Nesudėtingo techninio projekto ekspertizė****450,001 mėn.
    Projekto/supaprastintos schemos korektūra*****210,002 sav.
    Projekto rengimo nutraukimo mokestis******360,00-

    * Paslaugą galite apmokėti dalimis pasinaudodami VARTOJIMO KREDITU.

    ** Dėl projektavimo paslaugos galite kreiptis ir į bet kurią jums priimtiną projektavimo įmonę ar laisvai samdomą projektuotoją. Tokiu atveju vadovaukitės prisijungimo žingsniais NAMAMS / KAIP TAPTI KLIENTU?

    *** Topo nuotrauka – tai topografinis planas, kartu su inžineriniais tinklais, požeminėmis komunikacijomis. Topografinis planas turi būti ne senesnis kaip 3 metų (nuo statinio projektavimo pradžios).

    **** Vienbutis – vienbutis gyvenamosios paskirties pastatas, kai į jį  projektuojamas vienas vandentiekio įvadas ir/ar vienas nuotekų išvadas.

    **** Dvibutis – dvibutis gyvenamosios paskirties pastatas, kai į jį projektuojami du vandentiekio įvadai ir/ar du nuotekų išvadai.

    ***** Supaprastinta schema – rengiama, jei planuojami projektuoti tinklai atitinka šias sąlygas, žiūrėkite ČIA.  Nepriklausomai ar klientas supaprastintą schemą užsisako vienai ar abiem komunikacijoms, taikoma viena kaina.

    ****** Jūsų rengiamam projektui gali reikėti projekto ekspertizės. Ekspertizė reikalinga tuomet, kai jums rengiamo projekto ribos patenka į Kultūros paveldo vertybių registrą. Projekto ekspertizę galite atlikti pas nepriklausomą ekspertą ir mums pristatyti projekto ekspertizės aktą.

    ******* Korektūra – jei parengtam projektui reikalingi pakeitimai.

    ******** Nutraukimo mokestis – mokestis taikomas, jei klientas nutraukia paslaugos užsakymą arba jei dėl kliento kaltės Vandens tiekėjas negali pilnai atlikti paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant nepateiktais dokumentais, sutikimais ir pan.).

    Jeigu atliekamo projekto ribos patenka į Kultūros paveldo vertybių registrą, projekto statybos leidimo gavimo eigoje gali būti reikalaujama sutarties su archeologu dėl archeologinių darbų atlikimo. Šią sutartį turėtų sudaryti projekto užsakovas, „Vilniaus vandenys“ šios paslaugos neteikia.

    Kaip užsisakyti šią paslaugą?

    Paslauga užsakoma pateikiant prašymą el. paštu info@vv.lt arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.

    Užsakydami paslaugą, turite užpildyti UŽSAKYMO FORMĄ ir kartu su ja papildomai pateikti dokumentus, nurodytus ATMINTINĖJE. Vienas iš reikalingų dokumentų – SKLYPO BENDRASAVININKŲ SUTIKIMAS.

  • 2.2. Jei projektą rengia klientas

   Pagal prisijungimo sąlygas turite paruošti tinklų statybos projektą, jį suderinti su reikalingomis institucijomis bei gauti jam statybą leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas nuotoliniu būdu, naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „INFOSTATYBA“.

   Dėl projekto parengimo ir derinimo rekomenduojame kreiptis į bet kurią Jums priimtiną projektavimo įmonę ar laisvai samdomą projektuotoją. Projekto derinimui su „Vilniaus vandenimis“ Jūs arba Jūsų įgaliotas projektuotojas gali registruotis ČIA.

   • Kai projektuojami arba rekonstruojami bendro naudojimo tinklai

    Projektuojant bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus arba rekonstruojant „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamus tinklus, iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos būtina pasirašyti sutartis.

    • 2.2.1. Projektuojant bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje

     Statytojas, projektuodamas bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, kai UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygos bei Vilniaus m. savivaldybės prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos išduotos po 2021 m. sausio 1 d. , nuo šių metų įsigaliojus Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymui, turi pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės Infrastruktūros plėtros sutartį.

     Dėl sutarties pasirašymo prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

     Kai projektuojami bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygos išduotos po 2021 m. sausio 1 d., o Vilniaus m. savivaldybės Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos išduotos iki 2020 m. gruodžio 31 d., galioja ankstesnė tinklų statybos sutarčių sudarymo tvarka – pasirašoma trišalė Tinklo statybos sutartis.

     Kai prisijungimo sąlygos išduotos iki 2020 m. gruodžio 31 d., galioja ankstesnė tinklų statybos sutarčių sudarymo tvarka – pasirašoma trišalė Tinklo statybos sutartis.

     TINKLO STATYBOS SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

     • Sutartyje užpildykite statytojo rekvizitus ir duomenis apie projektą (objekto pavadinimą, adresą, prisijungimo sąlygų nr.).
     • Statytojų ir projektuotojų patogumui, skaičiuojant preliminarią tinklų vertę, galima pasinaudoti parengta tinklų vertės SKAIČIUOKLE. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį ir skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę bei 1 metro įkainį.
     • Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu info@vv.lt.
     • Kartu su sutartimi pateikite pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį.
    • 2.2.2. Projektuojant bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijose

     Statytojas, projektuodamas bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus Vilniaus, Švenčionių ir Šalcininkų rajonų savivaldybių teritorijose, nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymui, turi pasirašyti Infrastruktūros plėtros sutartį.

     Dėl sutarties pasirašymo prašome kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybę el. paštu vrsa@vrsa.lt; Švenčionių raj. savivaldybę el. paštu savivaldybe@svencionys.lt; Šalčininkų raj. savivaldybę el. paštu priimamasis@salcininkai.lt.

    • 2.2.3. Demontuojant, iškeliant, perklojant „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamus ir (ar) nuotekų tinklus

     Statytojas, demontuodamas, iškeldamas, perklodamas „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamus vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus, turi pasirašyti dvišalę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų rekonstrukcijos sutartį, kurios pagrindu yra atnaujinamos tinklų kadastrinės bylos ir įregistruojamos VĮ „Registrų centras“. Tinklų rekonstrukcijos sutartis turi būti pasirašyta iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos. 

     Kviečiame susipažinti su BENDROSIOMIS SUTARTIES SĄLYGOMIS

     Pateiktos SUTARTIES SPECIALIOSIOSE SĄLYGOSE prašome užpildyti statytojo rekvizitus ir informaciją apie projektą (objekto pavadinimą, adresą, prisijungimo sąlygų nr.). Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu info@vv.lt. Kartu su sutartimi prašome pateikti pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį. 

     Statytojų ir projektuotojų patogumui, skaičiuojant preliminarią tinklų vertę, galima pasinaudoti parengta tinklų vertės SKAIČIUOKLE. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį ir skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę bei 1 metro įkainį.

    „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus, kurie yra projektuojami valstybinėje žemėje arba privačiuose sklypuose, kuriuose yra išskirtas servitutas, suteikiantis teisę tiesti ir aptarnauti inžinerinius tinklus. „Vilniaus vandenys“ neeksploatuoja nuotekų išvadų bei vandentiekio įvadų (išskyrus vandentiekio įvadus į daugiabučius gyvenamuosius namus, svečių namus). 

    Bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklai perduodami vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ĮSTATYMO 16 str. 4 d.

 • 3. Pateikti prašymą prisijungimui ir sutarties sudarymui
  • 3.1. Kokius dokumentus reikia pateikti norint prisijungti?

   Prašymą tinklų prijungimui  prašome teikti prieš pradedant  vykdyti rangos darbus, tuomet UAB „Vilniaus vandenys” pateiks Jums tinkamą pasiūlymą. Dėl tinklų prijungimo objekto savininkas gali kreiptis el.paštu info@vv.lt:

   • užpildant PRAŠYMO FORMĄ, bei pridedant prašymo formoje nurodytus dokumentus;
   • laisva forma, nurodant savo rekvizitus (sutarčiai sudaryti) bei pridedant žemiau nurodytus dokumentus.

   Gyventojams / Verslo klientams

   Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas

   Gimimo data / Įmonės kodas

   Korespondencijos siuntimo adresas

   Objekto adresas

   Telefonas

   El. pašto adresas

   Jeigu Jūsų projektas suderintas iki 2018 m., pateikiami šie priedai:

   • Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo kopija (žemės sklypo, kuriame statomi vandentiekio ir nuotekų tinklai ar esamo pastato/buto);
   • Prisijungimo sąlygos;                                                                                                                                                      
   • Suderintas projektas;
   • Įgaliojimo pasirašyti sutartį, atstovavimo pagrindą pagrindžiančio dokumento kopija (jeigu esate įgaliotas asmuo);
   • Statybos leidimas/rašytinis pritarimas projektui (privaloma, jeigu buvo išduotas).

   Jeigu Jūsų projektas suderintas 2018 m. ar vėliau, pateikiami šie priedai:

   • Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo kopija (žemės sklypo, kuriame statomi vandentiekio ir nuotekų tinklai ar esamo pastato/buto);
   • Įgaliojimo pasirašyti sutartį, atstovavimo pagrindą pagrindžiančio dokumento kopija (jeigu esate įgaliotas asmuo);
   • Statybos leidimas/rašytinis pritarimas projektui (privaloma, jeigu buvo išduotas).

   Jums pateikus prašymą prijungti prie tinklų, mūsų darbuotojai pasiūlys Jums vieną iš 5 galimų paslaugų suteikimo variantų bei supažindins su pasiūlymo sąlygomis. Jums tinkamas pasiūlymas parenkamas atsižvelgiant į planuojamą įrengti infrastruktūrą.

   • Kokie galimi pasiūlymai?
    • Pasiūlymas Nr. 1. Šis pasiūlymas taikomas klientams, kurių jungiamo vandentiekio vamzdyno diametras ≤ 32 mm. Plačiau
    • Pasiūlymas Nr. 2. Šis pasiūlymas taikomas klientams, kurie jungiasi nuo vidaus tinklų (butai, namo dalis). Plačiau
    • Pasiūlymas Nr. 3. Šis pasiūlymas taikomas klientams, kurių jungiamo vandentiekio vamzdyno diametras > 32 mm. Plačiau
    • Pasiūlymas Nr. 4. Šis pasiūlymas taikomas klientams, kurie jungiasi tik prie nuotekų tinklo, t. y. jau yra prisijungę prie centralizuoto vandentiekio arba naudojasi nuosavu vandens šaltiniu. Plačiau

   Taip pat dėl pasiūlymo pateikimo ir sutarties pasirašymo galite kreiptis atvykę į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių Vilniuje adresu Spaudos g. 8-1. „Vilniaus vandenų“ darbuotojai supažindins Jus su sutarties sąlygomis ir atsakys į kylančius klausimus.

   Jums pateikus prašymą dėl prisijungimo prie tinklų „Vilniaus vandenys“ gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

   Norint užtikrinti tinkamą ir saugų įrengtų tinklų eksploatavimą, būtina atlikti papildomus darbus.

   Pasirašytą sutartį galite pateikti el. paštu info@vv.lt, paštu arba atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.

   Kviečiame susipažinti – BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS.

   Norint užtikrinti tinkamą ir saugų įrengtų tinklų eksploatavimą būtina atlikti papildomus darbus.

   • Paslėptų darbų priėmimas – atlikus tinklų klojimo darbus, būtinas atliktų darbų patikrinimas įvertinant, ar tinklai įrengti tinkamame gylyje, naudojant tinkamas medžiagas ir t.t. Tinkamas darbų atlikimas fiksuojamas „Paslėptų darbų priėmimo aktu“. Patikrinimas vykdomas neužkasus vamzdyno, tad maloniai prašome įrengus tinklus kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą paslėptų darbų priėmimui.
   • Vandentiekio įvado prijungimas prie vandentiekio tinklo – naujai įrengtos infrastruktūros prijungimas prie esamos infrastruktūros (tinklo), naudojant prijungimo būdą ir medžiagas, numatytas projekte. Ši sąvoka neapima infrastruktūros įrengimo darbų (pvz. vamzdyno klojimo, šulinių įrengimo ir pan.).
   • Vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas – užpildant vamzdyną vandeniu ir sukeliant jame slėgį, įsitikinama, jog vamzdynas sandarus.
   • Vandentiekio vamzdyno dezinfekavimas ir praplovimas – vamzdynas praplaunamas vandeniu ir dezinfekuojančiu tirpalu, taip užtikrinant nešvarumų, galimai patekusių statybų metu, pašalinimą.
   • Mikrobiologinis vandens tyrimas – atliekamas vandens mėginio tyrimas ir įvertinama vandens kokybė.
   • Vandens apskaitos mazgo įrengimas – vidaus vamzdyno parengimas vandens apskaitos prietaiso įrengimui. Paruošus vandens apskaitos mazgą įrengiamas vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis), pagal kurį bus vykdomas atsiskaitymas už paslaugas.
   • Nuotekų tinklo TV diagnostika – kamerai fiksuojant aukščių skirtumus, įvertinamas vamzdyno nuolydis, kuris turi garantuoti, jog nuotekos tekės ir vamzdynas neužsikimš. Tinklo TV diagnostika privaloma, kai jungiamo vamzdyno diametras ≥ 160mm.
   • Vandentiekio tinko valymas prastumiant kamščiu – užtikrinamas stambių šiukšlių, galimai patekusių statybų metu, pašalinimas iš tinklo. Valymas kamščiu privalomas, kai jungiamo vamzdyno diametras ≥ 60mm.
   • Geodezinė išpildomoji tinklo nuotrauka – inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo objektų bei įgilinimą nuo žemės paviršiaus.
  • 3.2. Jei statybos darbus atlieka „Vilniaus vandenys“

   Klientams pageidaujant, pagal suderintą projektą įrengsime vandentiekio įvadą / nuotekų išvadą. Paslaugą galite apmokėti dalimis pasinaudodami VARTOJIMO KREDITU . Paslauga teikiama, jei gyvenamosios paskirties pastatui (vienbučiui / dvibučiui, sodo gyvenamajam namui ir pan.) suprojektuoti vamzdynai, kurių  diametrai:

   • vandentiekio įvado – dn ≤ 32mm
   • nuotekų išvado – dn ≤ 160mm

   Paslaugos suteikti negalėsime, jei  kartu su vandentiekio įvadu / nuotekų išvadu yra suprojektuotas bendro naudojimo tinklas (vamzdynas, prie kurio bus galimybė prisijungi daugiau nei vienam vartotojui). Informacija, ar bus klojamas bendro naudojimo tinklas, pateikta prisijungimo sąlygose.

   • Kodėl statybos darbų paslaugą turėtumėte užsisakyti iš „Vilniaus vandenų“?

    Kreipkitės į „Vilniaus vandenis“ ir užsisakykite šias paslaugas:

    • Vandentiekio įvado / nuotekų išvado statybos darbus (tranšėjų kasimą ir vamzdžių klojimą)
    • Dangų išardymo ir atstatymo darbus*
    • Vandentiekio ir nuotekų tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimą

    * Paslauga klientams teikiama tik kartu užsakant įvado / išvado įrengimo paslaugą.

    Papildomai „Vilniaus vandenys“ nemokamai* suteiks šias paslaugas:

    • Prijungs vandens įvadą / nuotekų išvadą prie „Vilniaus vandenų“ tinklų
    • Atliks vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą
    • Atliks vandens įvado plovimą ir dezinfekavimą
    • Atliks vandens kokybės mikrobiologinį tyrimą
    • Įrengs standartinį vandens apskaitos mazgą

    * Jei paslaugos bus teikiamos vykdant prijungimą prie privačių tinklų, t. y. užsakovas netaps „Vilniaus vandenų“ klientu, su juo pasirašoma paslaugų užsakymo forma, o ne sutartis, ir papildomos paslaugos tokiu atveju bus mokamos.

    Kodėl šias paslaugas siūlome užsisakyti iš „Vilniaus vandenų“?

    • Sutaupote­ laiko, nes nereikia pačiam ieškoti, kas tai galėtų padaryti.
    • Jei darbus klientas atlieka pats, viskas užtrunka ilgiau: ilgiau bus neužkastos tranšėjos, lyjant lietui purvas nutekės ant šalia esančių dangų (pvz., trinkelių) ir susidarys kiti nepatogumai.
    • Darbus atliks mūsų kvalifikuoti specialistai.
    • Darbai atliekami greičiau, nes išvengiama tarpinių etapų, taip sutaupote laiko.
    • Paslaugą galite apmokėti dalimis pasinaudodami vartojimo kreditu.
   • Kaip užsisakyti šias paslaugas?

    1. Klientui pateikus užklausą (el. paštu info@vv.lt arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių), per 10 darbo dienų paskaičiuojama vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo darbų atlikimo kaina ir suderinama su klientu jo nurodytu telefonu.

    2. Jei kaina tinkama, klientui paruošiama paslaugų teikimo sutartis*. Ją klientas gali pasirašyti ir atsiųsti el. paštu info@vv.lt arba atvykęs į Klientų aptarnavimo skyrių.

    3. Pasirašius sutartį, su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinamas darbų atlikimo laikas.

    * Jei paslaugos bus teikiamos vykdant prijungimą prie privačių tinklų, t. y. užsakovas netaps „Vilniaus vandenų“ klientu, su juo pasirašoma paslaugų užsakymo forma, o ne sutartis, ir papildomos paslaugos tokiu atveju bus mokamos.

   • Vandentiekio įvado ir nuotekų išvado statybos darbų paslaugų kainos
    Paslaugos
    Paslauga
    Namams
    Kaina (su PVM)
    Individualūs namai
    Kaina (su PVM)

    Darbų kaina kiekvienam klientui skaičiuojama individualiai pagal projektą. Detalius paslaugos įkainius galite peržiūrėti ČIA.

    * Paslaugą galite apmokėti dalimis pasinaudodami VARTOJIMO KREDITU .

    **Jei dangų išardymo ir atstatymo darbai neužsakomi, bet atliekant kasimo darbus išardomas gatvės gerbūvis, į kainą privalomai įtraukiami dangų išardymo / atstatymo darbai, atlikti ne privačioje valdoje.

    ** Dėl statybos darbų ir kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimo Jūs galite kreiptis ir į bet kurią Jums priimtiną rangos įmonę, kuri pagal projektą įrengtų vandens įvadą ir nuotekų išvadą bei suteiktų kitas paslaugas. Tinklų klojimo darbus taip pat galite vykdyti patys ūkio būdu. Tokiu atveju vadovaukitės prisijungimo žingsniais nurodytais šiame puslapyje, žemiau „Jei statybos darbus atlieka klientas“.

  • 3.3. Jei statybos darbus atlieka klientas

   Klientams nusprendus statybos darbus vykdyti patiems ūkio būdu arba kai „Vilniaus vandenys“ tokios paslaugos neteikia, rekomenduojame įvertinti darbų mastą ir esant poreikiui kreiptis į Jums priimtiną rangos darbus atliekančią įmonę. Infrastruktūra turi būti įrengiama ir paruošiama prijungimui pagal prisijungimo sąlygas ir suderintą projektą. Vykdant tinklo klojimo darbus privaloma palikti atvirą darbo duobę prijungimui. Kaip paruošti darbo duobę, žiūrėkite SCHEMĄ.

   Tinklų įrengimą vertina „Vilniaus vandenų“ darbuotojai, juos išsikvietus bendruoju telefonu ne vėliau kaip prieš 5 d.d. iki planuojamo vizito laiko.

   ATMINTINĖ STATYTOJUI, STATANČIAM VIENBUTĮ AR DVIBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ

   ATMINTINĖ STATYTOJUI, STATANČIAM DAUGIABUTĮ ARBA SUBLOKUOTĄ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, VIEŠBUTĮ, ADMINISTRACINĖS, MAITINIMO, MOKSLO, PREKYBOS, SANDĖLIAVIMO ARBA  GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATĄ, TAIP PAT KVARTALINIUS TINKLUS, VYKDANT GATVĖS AR TINKLŲ REKONSTRUKCIJĄ

 • 4. Kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą

  Kai kliento tinklų statyba yra užbaigta, „Vilniaus vandenys“ įsipareigoja klientams, pasirašiusiems sutartį, atlikti prijungimo darbus ir suteikti sutartyje numatytas papildomas paslaugas.

  Šie darbai vykdomi neužkasus vamzdyno, tad įrengus tinklus prašome kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą tolimesniems darbams atlikti.

  Registruoti specialisto atvykimą darbų atlikimui galite telefonu 19118 arba el. paštu info@vv.lt.

  Dėmesio! Atliekant darbus prašome įvertinti, kad specialisto vizito gali reikti palaukti, todėl jo iškvietimui prašome registruotis ne vėliau kaip prieš 5 d. d. iki planuojamo vizito laiko.

  Dėmesio! Kai klientui Vilniaus m. savivaldybė išduoda leidimą kasti tik ne darbo valandomis ir / ar ne darbo dienomis,  klientas el. paštu info@vv.lt prieš 5 d. d. iki numatomų darbų vykdymo pradžios privalo pateikti:

                               1. Prašymą su priedais (a, b, c) priimti vandentiekio ir / ar nuotekų vamzdynų paklojimo paslėptus darbus ne darbo valandomis ir / ar ne darbo dienomis, nurodant objekto adresą bei preliminarų darbų vykdymo laiką (data, valanda):

  a) išduotą Vilniaus m. savivaldybės leidimą su nurodytu terminu (ne darbo valandomis ir / ar ne darbo dienomis);

  b) ištrauką iš suderinto projekto, kurioje vietoje bus vykdomi darbai (vietą pažymėtą suvestiniame inžineriniame tinklų plane ir išilginiame profilyje, kad būtų aišku kokia atkarpa nuo – iki bus rodoma, vamzdyno skersmuo, medžiaga);  

  c) medžiagų gaminių apžiūros aktą, pasirašytą Bendrovės atstovo (jeigu tokios bus montuojamos).

  Nuo 2021 m. liepos 1 d. klientas, registruodamas iškvietimą Bendrovės atstovo atvykimui į objekto galutinį pridavimą (OGP), patvirtina, kad projekto sprendiniai yra įgyvendinti, tinklai pakloti pagal projektą ir prisijungimo sąlygų reikalavimus bei turimi visi reikalingi dokumentai. Daugiau informacijos: ATMINTINĖ STATYTOJUI (STATANČIAM VIENBUTĮ ARBA DVIBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ arba ATMINTINĖ STATYTOJUI (STATANČIAM DAUGIABUTĮ ARBA SUBLOKUOTĄ GYVENAMĄJĮ NAMĄ, VIEŠBUTĮ IR PAN) .

  Objekto galutinio pridavimo susitikimo metu (objekto vietoje) klientas turi pateikti šiuos dokumentus:

  • nustatyta tvarka suderintus projekto pakeitimus (jei tokie buvo);
  • vandentiekio ir / ar nuotekų tinklų geodezines nuotraukas (popierinis egzempliorius ir variantas skaitmeninėje laikmenoje DWG formatu);
  • ne senesnį nei 1 m. nuotekų vamzdyno televizinės apžiūros protokolą (reikalinga, kai jungiamo nuotekų vamzdyno diametras ≥ 160 mm);
  • aktą apie gaisrinio hidranto pridavimą (jei projekte numatyti gaisriniai hidrantai);
  • vandentiekio ir / ar nuotekų siurblinių pridavimo pažymas (jei projekte numatytos siurblinės);
  • uždarytą Vilniaus miesto savivaldybės išduotą leidimą kasinėjimams (kai darbai vykdomi Vilniaus mieste); 
  • tinklų vamzdynų paslėptų darbų aktą (-us);
  • vandentiekio vamzdyno valymo prastumiant kamštį aktą (-us) (reikalinga, kai jungiamo vandentiekio vamzdyno diametras ≥ 63 mm);
  • vandentiekio ir / ar nuotekų vamzdyno hidraulinio bandymo aktą (-us);
  • vandens mikrobiologinio tyrimo protokolą; sutvarkytą gerbūvio ir įrengti šulinių žymėjimo ženklų patvirtinimą.

  Jeigu atvykus bus nustatyta, kad projekto sprendiniai neįgyvendinti, rasta defektų ir neatitikimų teisės aktų reikalavimams bei projektui, nepateikti reikalingi dokumentai, Jums gali būti pateikta sąskaita sumokėti Bendrovės patvirtintą objekto galutinio pridavimo metu galiojantį atvykimo („tuščio iškvietimo“) mokestį pagal sutartį. Šiuo metu patvirtintas atvykimo mokestis yra 100 eurų (su PVM).

  Sąskaita bus išrašoma Klientui, kuris sudarė laikiną sutartį. Statytojams rekomenduojame apie tai informuoti savo rangovus!

 • 5. Naudotis paslaugomis

  Atlikus visus sutartyje numatytus darbus – sveikiname tapus bendrovės „Vilniaus vandenys“ klientu!

  Kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos kviečiame deklaruoti rodmenis ir sumokėti mokestį už Jums suteiktas paslaugas. Tai padaryti labai patogu „Vilniaus vandenų“ SAVITARNOS SVETAINĖJE.

 • VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ŽEMĖLAPIS

  Pasitikrinkite ar prie Jūsų objekto yra nutiesti centralizuoti „Vilniaus vandenų“ vandentiekio ir nuotekų tinklai.