Bendrovė „Vilniaus vandenys“ kovai su stambiais teršėjais, veikiančiais pramonės ir gamybos srityje, subūrė Taršos užkardymo grupę, sudarytą iš bendrovės specialistų. Jos pagrindinis tikslas – vykdyti didžiausių šalies įmonių, išleidžiančių nuotekas į bendrovės valymo įrenginius, kontrolę.

Taršos užkardymo grupė planinių ir neplaninių patikrų metu atlieka įmonių išleidžiamų ir į Vilniaus miesto nuotekų valyklą patenkančių nuotekų patikras, peržiūri sutartinius įsipareigojimus su verslo klientais.

Pagrindinės Taršos užkardymo grupės veiklos kryptys:

  • Taršos plastiku užkardymas
  • Teisinis bendrovės verslo klientų taršos kontrolės stiprinimas
  • Vežamų nuotekų priėmimo griežtinimas
  • Nuotekų kontrolės griežtinimas

Bendrovės „Vilniaus vandenys“ sudarytas Vilniaus miesto nuotekų taršos žemėlapis

Plačiau apie mūsų tvarkomose Vilniaus miesto nuotekose randamus teršalus ir jų žalą gamtai bei sveikatai: