Vandens kokybė


Bendrovės „Vilniaus vandenys“ tiekiamo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija, atestuota atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens tyrimus. Laboratorija tiria Vilniaus miesto bei Šalčininkų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų geriamąjį vandenį. Per metus laboratorijoje atliekama per 20 tūkst. įvairių vandens tyrimų. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Šiuo metu nustatoma per 50 rodiklių.


Žemėlapis testuojamas. Jei pastebite trikdžius, netikslumus, kviečiame pranešti bendrovei – komunikacija@vv.lt

ATIDARYTI ŽEMĖLAPĮ ATSKIRAME LANGE

Nors mūsų požeminis vanduo yra apsaugotas nuo išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) nuolat teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį. Todėl būtina nuosekli ir nuolatinė geriamojo vandens kontrolė. 


Beveik visi elementai, esantys vandenyje yra reikalingi žmogaus organizmui. Su geriamuoju vandeniu mes gauname nuo 1 iki 10 proc. reikalingų per parą mikroelementų kiekio, tačiau jų perteklius vandenyje gali lemti įvairius funkcinius sutrikimus ir ligas. Todėl šių medžiagų koncentracijos (vertės) griežtai ribojamos. 

Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas, jeigu nustatomų rodiklių kiekiai neviršija ribinių ir specifikuotų verčių ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ bei ES Tarybos direktyvos 98/83/EB „Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės“ reikalavimus. Iškilus mikrobinės taršos pavojui, „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamose vandenvietėse yra galimybė dezinfekuoti geriamąjį vandenį natrio hipochlorito tirpalu. 


Geriamasis vanduo turi atitikti šiuos reikalavimus: 

  • Jame negali būti patogeninių mikroorganizmų, virusų ir pirmuonių.
  • Vanduo turi turėti geras organoleptines (skonio, kvapo, skaidrumo ir kt.) savybes.
  • Vandenyje negali būti toksinių medžiagų ir druskų daugiau nei leidžia normatyvai. 

Savo vandens kokybę (gręžinio, šulinio, vandens iš čiaupo) ištirti galite užsisakę papildomą paslaugą „Vandens tyrimai“. Visą informaciją apie „Vilniaus vandenų“ teikiamas papildomas paslaugas ir jų kainas rasite NAMAMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS arba ĮMONĖMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip galiu sužinoti, kokia yra „Vilniaus vandenų“ tiekiamo vandens kokybė?

Siekiant užtikrinti viešai tiekiamo vandens kokybę, kad ji atitiktų Lietuvos higienos normos HN24:2017 nustatytus reikalavimus, „Vilniaus vandenys“ vykdo nuolatinę geriamojo vandens stebėseną ir kontrolę. Bendrovės laboratorijoje atliekami tiekiamo vandens kokybės tyrimai yra vykdomi pagal kasmet sudaromą ir su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą programinės priežiūros planą. Mėginiai tyrimams imami iš skirstomojo tinklo ir vandens vartojimo vietų. Per metus laboratorijoje atliekama daugiau nei 8000 tokių tyrimų, tiriama apie 50 vandens kokybės rodiklių, kurių absoliuti dauguma atitinka higienos normos reikalavimus.Pasitikrinti, kokios kokybės vanduo pasiekia konkrečius Vilniaus miesto gyvenamuosius rajonus ir aplinkines vietoves, galite aukščiau esančioje lentelėje pagal vandens tiekimo teritoriją pasirinkę ją aptarnaujančios vandenvietės vandens tyrimų rezultatus.

Noriu sužinoti savo šulinio vandens kokybę. Kokius tyrimus reikia padaryti?

Siūlome tirti nitritų, nitratų kiekius, savitąjį elektros laidį.Tyrimus galite užsisakyti „Vilniaus vandenų“ laboratorijoje arba bet kurioje kitoje tokius tyrimus atlikti atestuotoje laboratorijoje. Daugiau sužinosite apie „Vilniaus vandenų“ laboratorijoje atliekamus tyrimus ir jų kainas skiltyje NAMAMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS pasirinkę temą Vandens tyrimai.

Kokius tyrimus reikia padaryti, norint sužinoti gręžinio vandens kokybę?

Siūlome tirti geležies, nitritų, nitratų, amonio, mangano kiekius, vandens pH, savitąjį elektros laidį.Tyrimus galite užsisakyti „Vilniaus vandenų“ laboratorijoje arba bet kurioje kitoje tokius tyrimus atlikti atestuotoje laboratorijoje. Daugiau sužinosiyte apie „Vilniaus vandenų“ laboratorijoje atliekamus tyrimus ir jų kainas skiltyje NAMAMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS pasirinkę temą Vandens tyrimai.

Mano geriamajame vandenyje rastas padidėjęs mangano ir geležies kiekis. Ar tai pavojinga sveikatai?

Pagal Geriamojo vandens Lietuvos higienos normą HN24:2017 tiek manganas, tiek geležis yra priskiriami ne toksiniams, o indikatoriniams rodikliams*.Esant didesniam mangano ir geležies kiekiui vandenyje pastebimi vandens spalvos, kvapo ir skonio pakitimai turi įtakos buitinės technikos ilgaamžiškumui, maisto ruošimo kokybei, tačiau nedideli nukrypimai nuo normos (2-3 kartai) nesiejami su kenksmingu poveikiu sveikatai.Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Geriamojo vandens kokybės vadove nurodoma, kad rekomenduojama geležies koncentracija geriamajame vandenyje nenustatyta. Pažymima, kad kai geležies koncentracija didesnė nei 300µg/l (0,3 mg/l), dėl skonio ir spalvos blogėja vandens juslinės savybės. Geležies koncentracija 2000µg/l (2 mg/l) geriamajame vandenyje nekelia grėsmės žmonių sveikatai, tik blogina vandens priimtinumą.

*Indikatorinis rodiklis – mikrobinis, cheminis ar fizikinis rodiklis tiesiogiai nesietinas su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, tačiau integraliai atspindintis gamtinio (žalio) vandens savybes, geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo technologiją. Jis kontroliuojamas, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo požymius, įspėti apie pavojų ir imtis atitinkamų priemonių.

Ar nustatote vandens kietumą? Ar kietas vanduo kenkia sveikatai?

Vandens kietumą „Vilniaus vandenų“ laboratorija gali nustatyti netiesiogiai tirdama savitąjį elektros laidį vandenyje. Šis tyrimas parodo bendrą įvairių neorganinės kilmės druskų kiekį, t.y. bendrą mineralizaciją. Taigi, kietumą vandeniui suteikia tirpios kalcio ir magnio druskos. Geriamojo vandens Lietuvos higienos norma HN24:2017 vandens kietumo neriboja, kadangi nėra objektyvių duomenų, rodančių, jog labai kietas vanduo kenkia sveikatai.

Koks turi būti vandens pH?

Žmogaus organizmui reikalingas šarminis vanduo, kurio pH 6,5-9,5. Vandens pH dažniausiai kinta dėl vandens filtrų. Kuo labiau apdorojamas vanduo, tuo labiau keičiasi pH rodiklis.