Derinti sudėtingos, ypatingos paskirties statinių projektus galima atvykti nuo 8.00 val. iki 11.30 val. iš anksto užsiregistravus pas pageidaujamą projektų derinimo inžinierių arba nuotoliniu būdu per platformą MS Teams. Nuo 11.30 projektuotojai projektų derinimo klausimais nepriimami.

Vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų projektai į esamus gyvenamuosius namus, vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus, kurie priklauso antrai statinių grupei, t. y. tiems statiniams, kuriems privalomas statybos leidimas, derinami tik infostatyboje.

Vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų, vidaus vandentiekio bei nuotekų tinklų projektai statiniams, kuriems neprivalomas statybos leidimas, derinami atsiuntus projektą pdf formatu el. paštu info@vv.lt.

Naujiena

Kreipiantis dėl daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių, sandėliavimo, komercinių pastatų, svečių namų, kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, gatvių statybos ir rekonstrukcijos projektų derinimo, prašome nurodyti, dėl ko kreipiatės:
A) Kreipiuosi konsultacijos. Tokiu atveju prašome konkrečiai nurodyti kokiu klausimu konsultuojatės.
B) Siunčiu projektą galutiniam derinimui. Informuojame, jog projektas gali būti atmestas ir neperžiūrėtas, jei bus teikiamas ne pilnos sudėties. Projekto sudėtis nurodyta bendrovės techninėje politikoje.

Teikiant derinimui lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projektus, kai projektuojamos vandens slėgio pakėlimo stotys (stotelės), kartu būtina pateikti ir žemiau nurodytas projekto dalis derinimui:

 • AGS (apsauginė gaisrinė signalizacija).
 • PVA (procesų valdymas automatika).
 • E (elektrotechninė dalis).
 • VN (vandentiekio dalis – kiekiai, aukščiai, slėgio pakėlimo stotelė, VAM).

Teikiant derinimui lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projektus, kai projektuojamos buitinių nuotekų siurblinės, kartu būtina pateikti ir žemiau nurodytas projekto dalis derinimui:

 • NS.PVA (procesų valdymas automatika).
 • NS.E (elektrotechninė dalis).

Gatvės, kelio projektų pateikimas derinimui

Teikiant derinimui gatvių, kelio projektus reikia pateikti visas projektų dalis, kurios yra rengiamos bendram gatvės ar kelio projektui vienu metu:

 • sklypo plano dalis;
 • susisiekimo dalis (dangų, želdinių planus);
 • elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimo, elektros, silpnųjų srovių (telekomunikacijų) planai);
 • vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (paviršinių lietaus nuotekų, vandentiekio ir buitinių nuotekų planai);
 • šilumos gamybos ir tiekimo dalis ir kt.

Jeigu teikiamas derinimui gatvės projektas, kurio apimtyje projektuojami lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai (toliau – LVN tinklai), skirti projektuojamam statiniui (daugiabučiam namui, administraciniam pastatui ir kt.) prijungti, tai gatvės ir projektuojamo statinio LVN tinklų projektai turi būti derinami kartu. Kompleksiniam derinimui prašome teikti abu projektus vienu metu bendru įmonės el. paštu info@vv.lt.

Visas projekto dalis tikrins vienas projektų derinimo inžinierius.
Pastabos ir /ar pritarimas bus teikiamas bendrai visam projektui, peržiūrint visas projekto dalis.
Gatvės, kelio projektams reikalinga išsiimti prisijungimo sąlygas esamų tinklų išsaugojimui.

Techninių projektų korektūras (projekto laida „A“) prašome siųsti el. paštu info@vv.lt. Siunčiant projekto korektūras derinimui, būtina atsiųsti ir ankstesnę suderintą projekto laidą. Siunčiant suvestinį inžinerinių tinklų planą, prašome jį siųsti .dwg formatu.

Informuojame, kad siunčiant projektą derinimui, siunčiamo dokumento pavadinime privalo būti OBJEKTO ADRESAS, PASKIRTIS IR STATINIO KATEGORIJA (pvz.: „Šv.Stepono_g._15_administracinis_pastatas_Ypatingas_statinys“).

Registruodamiesi pasirinkite iš sąrašo aptarnaujantį asmenį, susitikimo datą ir laiką bei užpildykite duomenis apie objektą. Vienam projektui derinti prašome rezervuoti vieną laiką. Jei projektas didelės apimties, prašome rezervuoti 2–3 projektų derinimo laikus.

Teikiant derinimui projektą kviečiame pasinaudoti projektų derinimo atmintine:

PROJEKTŲ DERINIMO ATMINTINĖ.

Projektų derinimas

Projektai derinami Klientų aptarnavimo skyriuje Vilniuje adresu Spaudos g. 8-1.

Pirmadienis
8:00 – 11:30
Antradienis
8:00 – 11:30
Trečiadienis
8:30 – 12:00
Ketvirtadienis
8:30 – 12:00

Julija Čabytė (nuotoliniu per TEAMS)

Užsiregistravus konsultuoja ir derina kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus, detaliuosius planus

Julija Čabytė (nuotoliniu per TEAMS)

Užsiregistravus konsultuoja ir derina kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus, detaliuosius planus

Ina Šiško (nuotoliniu per TEAMS)

Užsiregistravus konsultuoja ir derina daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus

Džiugita Juodvalkė (nuotoliniu per TEAMS)

Užsiregistravus konsultuoja ir derina daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus

Ilma Slapšienė

Užsiregistravus konsultuoja ir derina kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus, detaliuosius planus

Ilma Slapšienė

Užsiregistravus konsultuoja ir derina kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus, detaliuosius planus

Ina Šiško (nuotoliniu per TEAMS)

Užsiregistravus konsultuoja ir derina daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus

Džiugita Juodvalkė (nuotoliniu per TEAMS)

Užsiregistravus konsultuoja ir derina daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus

Jei dar neturite prisijungimo sąlygų, kviečiame vadovautis prisijungimo tvarka NAUJIEMS KLIENTAMS / KAIP TAPTI KLIENTU? ir pirmiausia užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti. Rengiant projektus, prašome susipažinti su bendrovės TECHNINE POLITIKA.

Atkreipiame dėmesį, kad projektinius sprendinius galutinai suderiname tuomet, kai prisijungimo sąlygose nurodytos statybos / rekonstrukcijos / darbų apsaugos zonose / servituto sutartys yra sudarytos. Platesnę informaciją dėl reikalingų dokumentų ir sutarčių sudarymo galima rasti skiltyje PARTNERIAMS.

Kviečiame pasinaudoti:

ATMINTINĖ DĖL PASIRAŠOMŲ SUTARČIŲ

SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ LENTELĖ

VANDENTIEKIO IR SLĖGINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ LENTELĖ

PASIŪLYMO SUDARYTI INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SUTARTĮ DĖL VANDENTIEKIO IR / AR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS

Projekto derinimas vyksta ne ilgiau kaip 30 min. Prašome atsakingai įvertinti teikiamų projektų apimtį (kiekį). Prioritetas teikiamas daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių, komercinių pastatų, svečių namų, kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų projektams.

Konsultacija telefonu

Konsultacijoms klientai nukreipiami skambinant bendruoju telefonu 19118.

Pirmadienis
13:00 – 14:00
Antradienis
13:00 – 14:00
Trečiadienis
13:00 – 14:00
Ketvirtadienis
13:00 – 14:00
Penktadienis
13:00 – 14:00

Konsultuoja

Julija Čabytė

Džiugita Juodvalkė

Ilma Slapšienė

Ina Šiško

Konsultuoja

Julija Čabytė

Džiugita Juodvalkė

Ilma Slapšienė

Ina Šiško

Konsultuoja

Julija Čabytė

Džiugita Juodvalkė

Ilma Slapšienė

Ina Šiško

Konsultuoja

Julija Čabytė

Džiugita Juodvalkė

Ilma Slapšienė

Ina Šiško

Konsultuoja

Julija Čabytė

Džiugita Juodvalkė

Ilma Slapšienė

Ina Šiško