Informuojame, kad nuo Rugsėjo 13 d. projektų derinimui mūsų biure, spaudos g. 8-1. klientus priimame tik su galimybių pasu.

Derinti sudėtingos, ypatingos paskirties statinių projektus galima atvykti nuo 8.00 val. iki 11.30 val. iš anksto užsiregistravus pas pageidaujamą projektų derinimo inžinierių. Nuo 11.30 projektuotojai projektų derinimo klausimais nepriimami.

Vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų projektai į esamus gyvenamuosius namus, vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus, kurie priklauso antrai statinių grupei, t. y. tiems statiniams, kuriems privalomas statybos leidimas, derinami tik infostatyboje.

Vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų, vidaus vandentiekio bei nuotekų tinklų projektai statiniams, kuriems neprivalomas statybos leidimas, derinami atsiuntus projektą pdf formatu el. paštu info@vv.lt.

Naujiena

Kreipiantis dėl daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių, sandėliavimo, komercinių pastatų, svečių namų, kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, gatvių statybos ir rekonstrukcijos projektų derinimo, prašome nurodyti, dėl ko kreipiatės:
A) Kreipiuosi konsultacijos. Tokiu atveju prašome konkrečiai nurodyti kokiu klausimu konsultuojatės.
B) Siunčiu projektą galutiniam derinimui. Informuojame, jog projektas gali būti atmestas ir neperžiūrėtas, jei bus teikiamas ne pilnos sudėties. Projekto sudėtis nurodyta bendrovės techninėje politikoje.

Techninių projektų korektūras (projekto laida „A“) prašome siųsti el. paštu info@vv.lt. Siunčiant projekto korektūras derinimui, būtina atsiųsti ir ankstesnę suderintą projekto laidą. Siunčiant suvestinį inžinerinių tinklų planą, prašome siųsti .dwg formatu.

Informuojame, kad siunčiant projektą derinimui, siunčiamo dokumento pavadinime privalo būti OBJEKTO ADRESAS, PASKIRTIS IR STATINIO KATEGORIJA (pvz.: „Šv.Stepono_g._15_administracinis_pastatas_Ypatingas_statinys“).

Registruodamiesi pasirinkite iš sąrašo aptarnaujantį asmenį, susitikimo datą ir laiką bei užpildykite duomenis apie objektą. Vienam projektui derinti prašome rezervuoti vieną laiką. Jei projektas didelės apimties, prašome rezervuoti 2–3 projektų derinimo laikus.

Projektų derinimas

Projektai derinami Klientų aptarnavimo skyriuje Vilniuje adresu Spaudos g. 8-1.

Pirmadienis
8:00 – 11:30
Antradienis
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
Trečiadienis
8:00 – 11:30
Ketvirtadienis
8:00 – 11:30

Julija Stašytė (nuotoliniu per TEAMS)

Užsiregistravus konsultuoja ir derina kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus, detaliuosius planus

?
?

Ilma Slapšienė

Užsiregistravus konsultuoja ir derina kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus, detaliuosius planus

?
?

Julija Stašytė
(nuotoliniu per TEAMS)

Be išankstinės registracijos derinami susikirtimai su elektros, dujų, ryšių kabeliais ir kitomis komunikacijomis. Svarbu! Būtina susikirtimo vietose su vandentiekio ir nuotekų tinklais nurodyti faktines tinklų altitudes ir skersmenis.

Ilma Slapšienė

Užsiregistravus konsultuoja ir derina sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus.

?
?

Ilma Slapšienė

Užsiregistravus konsultuoja ir derina sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių pastatų, sandėlių, gatvių rekonstrukcijos projektus.

?
?

Jei dar neturite prisijungimo sąlygų, kviečiame vadovautis prisijungimo tvarka NAMAMS / KAIP TAPTI KLIENTU? arba ĮMONĖMS / KAIP TAPTI KLIENTU? ir pirmiausia užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti. Rengiant projektus, prašome susipažinti su bendrovės TECHNINE POLITIKA.

Atkreipiame dėmesį, kad projektinius sprendinius galutinai suderiname tuomet, kai prisijungimo sąlygose nurodytos statybos / rekonstrukcijos / darbų apsaugos zonose / servituto sutartys yra sudarytos. Platesnę informaciją dėl reikalingų dokumentų ir sutarčių sudarymo galima rasti skiltyje PARTNERIAMS.

Saugodami klientų ir darbuotojų sveikatą, užsiregistravusiųjų prašome atvykti tiksliai sutartu laiku ir dėvėti asmens apsaugos priemones. Vienu metu derinti projektą gali atvykti tik vienas asmuo. Projekto derinimas vyksta ne ilgiau kaip 30 min. Prašome atsakingai įvertinti teikiamų projektų apimtį (kiekį). Prioritetas teikiamas daugiabučių, sublokuotų gyvenamųjų namų, administracinių, komercinių pastatų, svečių namų, kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų projektams.

Konsultacija telefonu

Konsultacijoms klientai nukreipiami skambinant bendruoju telefonu 19118.

Pirmadienis
13:30 – 14:00
Antradienis
13:30 – 14:00
Trečiadienis
13:30 – 14:00
Ketvirtadienis
13:30 – 14:00
Penktadienis
13:30 – 14:00

Konsultuoja

Julija Stašytė

Džiugita Juodvalkė

Konsultuoja

Ilma Slapšienė

Konsultuoja

Džiugita Juodvalkė

Konsultuoja

Ilma Slapšienė

Julija Stašytė

Konsultuoja

Julija Stašytė

Ilma Slapšienė

Džiugita Juodvalkė