2018-05-09
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) Valstybinės analitinės kontrolės skyrius šių metų balandžio 24-25 dienomis iš Vilniaus miesto nuotekų valyklos pakartotinai ėmė išvalytų nuotekų mėginius laboratoriniams tyrimams.
Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad normatyvus viršijančios taršos nėra ir į Neries upę išleidžiamos nuotekos yra išvalomos iki normatyvinių parametrų. Tą patį patvirtino ir bendrovės „Vilniaus vandenys“ laboratorijos atlikti tyrimai.
Anksčiau, balandžio 21-22 dienomis, Vilniaus RAAD paimtame nuotėkų mėginyje (po valymo) buvo nustatytas nežymus BDS7 leistinos normos padidėjimas ( norma – 15 mg/l O2 , nustatyta – 23 mg/l O2 (su 4 mg/l O2 paklaida)). Visi kiti rodikliai atitiko Vilniaus nuotekų valyklai nustatytus normatyvinius reikalavimus.
Toks trumpalaikis normatyvo viršijimas galėjo atsirasti dėl to, kad nusistovėjęs šiltas oras ir saulės spinduliai aktyviai veikia bakterijų kolonijose vykstančius procesus, jos keičia formą, išporėja, prasčiau nusėda, dalis lieka paviršiuje. Tam įtakos galėjo turėti ir tai, kad po remonto pradėjus eksploatuoti antrinį sėsdintuvą, nuotekų srautas pakėlė aktyvų dumblą (nuotekas valančias bakterijas), kurios galėjo patekti į išvalytas nuotekas ir nežymiai įtakoti BDS7 koncentraciją.
Vidutinė 2018 metų atitekančių nuotekų BDS7 koncentracija yra 560 mg/l. Nustatyto viršijimo metu nuotekų išvalymo efektyvumas siekė 96 proc., t. y., daugiau negu Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytas minimalus išvalymo efektyvumas (jis yra nuo 70 iki 90 proc.). Vidutinio paros mėginio arba momentinės LK (leistina koncentracija) viršijimas nelaikomas pažeidimu, jeigu viršijimo metu išlaikomas minimalus išvalymo efektyvumas.