Siekiant paskatinti gyventojus naudotis centralizuotais buitinių nuotekų tinklais, Vilniaus miesto savivaldybė skiria dalinį finansavimą vienbučių, dvibučių ir daugiabučių namų prijungimui prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų.

Vieno namo nuotekų išvado įrengimui galima gauti negrąžinamą 1175 eurų finansavimą. Tokia suma gali būti skiriama, kai buitinių nuotekų išvado ilgis yra 15 ir daugiau metrų. Nutiesus trumpesnį buitinių nuotekų išvadą, dalinio finansavimo dydis mažinamas proporcingai tinklų ilgiui (suapvalinant iki sveiko metrų skaičiaus). Finansinės paramos vertė paskaičiuota pagal Sistela įkainius, įvertinus vieno namo pajungimo išlaidas ir vidutinį 15 metrų atstumą tarp namo išgriebimo duobės arba namo ir nuotekų šulinio prie sklypo ribos.

Kada gali būti skiriamas dalinis finansavimas?

 • Kai klientas yra prisijungęs prie centralizuoto nuotekų tinklų po 2019 m. sausio mėnesio arba dar tik jungsis.
 • Kai kliento nutiestas nuotekų išvadas yra jo sklypo ribose. Jei dalis nuotekų vamzdžio klojama gatvėje, už šią atkarpą finansavimas neskiriamas.
 • Kai namas jau yra prijungtas prie miesto centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos arba vandentiekio gręžinio.
 • Kai klientas turi parengtas ir su „Vilniaus vandenimis“ suderintas projektavimo (prisijungimo) sąlygas ir yra pasirašęs prisijungimo sutartį.

Kaip galima gauti dalinį finansavimą?

Norint gauti dalinį finansavimą prisijungimui prie nuotekų tinklų, kviečiame vadovautis šiais žingsniais:

Pateikti prašymą

Asmenys, norintys gauti šią paramą, turi „Vilniaus vandenims“ pateikti PRAŠYMĄ daliniam finansavimui gauti. Prašymo pildymo PAVYZDYS.

Kartu su prašymu reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Namo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (išrašas iš Registrų centro apie nuosavybės teisę).
 • Parengto ir su „Vilniaus vandenimis“ bei kitomis institucijomis suderinto namo buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra techninį projektą arba supaprastintą schemą su statybą leidžiančiu dokumentu. 
 • Projektavimo (prisijungimo) sąlygas namo buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra techniniam projektui rengti. 
 • Geriamojo vandens tiekimo sutartį, kai namas prijungtas prie miesto centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos, arba vandentiekio gręžinio registracijos duomenis. 
 • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį. 
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka priimtą daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos pritarimą prisijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų. 
 • Statybos darbų sąmatą (apskaičiavimus) išvado įrengimui, t. y. prisijungimui nuo namo iki gatvės nuotekų šulinio arba iki nuotekų išgriebimo duobės.  Jei sąmata parengta visam tinklui, būtina išskirti, kokia yra sąmata nuotekų išvadui iki gatvės ribos.
 • Asmenų, siekiančių gauti dalinį finansavimą deklaruotą gyvenamąją vietą įrodančius dokumentus.
 • Banko išrašą arba kasos pajamų orderį už apmokėtus nuotekų išvado rangos darbus, kai namas prijungtas prie miesto centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos.
 • Nuotekų paslėptų darbų aktą, kai namas prijungtas prie miesto centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos.

Prašymą ir kitus privalomus dokumentus reikia pateikti el. paštu info@vv.lt arba pristatyti į „Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo skyrių adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius. Kilus papildomų klausimų, galite susisiekti klientų aptarnavimo telefonu 19118.

Laukti sprendimo

Priimtus ir užregistruotus dokumentus nagrinėja ir teisę gauti paramą nustato savivaldybės sudaryta darbo grupė iš savivaldybės darbuotojų ir „Vilniaus vandenų“ specialistų, kurie priima sprendimus dėl namų įtraukimo į programą ir paskelbia atrinktų projektų sąrašą. Apie priimtą darbo grupės sprendimą dėl namo įtraukimo į projekto sąrašą arba atmetimo savivaldybė prašymus pateikusius asmenis informuoja asmeniškai (el. paštu, telefonu). 

Prisijungti prie tinklų

Namo prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų su savivaldybe sudaroma nuotekų tinklų dalinio finansavimo sutartis. Joje nurodoma, kokia suma bus finansuojama po to, kai klientas prisijungs prie nuotekų tinklų. Prisijungimui reikia pasirinkti įmonę, kuri pagal projektą atliktų suprojektuotų tinklų įrengimo darbus. Arba tinklų klojimo darbus galima atlikti patiems.

Po darbų atlikimo, dar neužkasus vamzdyno, reikia kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą darbų priėmimui. Registruoti specialisto atvykimą galima darbo dienomis 7.30–16.00 val. telefonu 19118. Jei darbai atlikti tinkamai, su „Vilniaus vandenimis“ pasirašoma paslaugų teikimo sutartis.

Pateikti prisijungimą pagrindžiančius dokumentus

Atlikus prisijungimo darbus, savivaldybei reikia pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (jų kopijas):

 • Statybos darbų rangovo parinkimo konkurso būdu dokumentus (daugiabučiams namams). 
 • Statybos darbų rangos sutartį (daugiabučiams namams); 
 • Atliktų darbų aktą (daugiabučiams namams). 
 • „Vilniaus vandenų“ pažymą apie namo prijungimą prie nuotekų tinklų. 
 • Sutartį su „Vilniaus vandenimis“ dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimo. 
 • Statybos darbų apmokėjimo rangovui sąskaitą faktūrą. 
 • Prašymą apmokėti atliktus statybos darbus.

Apie šių dokumentų pateikimą savivaldybės atstovai informuoja asmeniškai.

Gauti dalinį finansavimą

Pateikus visus dokumentus, į asmenų, siekiančių gauti dalinį finansavimą, banko sąskaitą per 3 mėnesius pervedama sutartyje nustatyta suma.