Siekiant paskatinti gyventojus naudotis centralizuotais buitinių nuotekų tinklais, Vilniaus miesto savivaldybė skiria dalinį finansavimą vienbučių, dvibučių ir daugiabučių namų prijungimui prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų.

Vieno namo nuotekų išvado įrengimui galima gauti negrąžinamą 1175 eurų finansavimą. Tokia suma gali būti skiriama, kai buitinių nuotekų išvado ilgis yra 15 ir daugiau metrų. Nutiesus trumpesnį buitinių nuotekų išvadą, dalinio finansavimo dydis mažinamas proporcingai tinklų ilgiui (suapvalinant iki sveiko metrų skaičiaus). Finansinės paramos vertė paskaičiuota pagal Sistela įkainius, įvertinus vieno namo pajungimo išlaidas ir vidutinį 15 metrų atstumą tarp namo išgriebimo duobės arba namo ir nuotekų šulinio prie sklypo ribos.

Kada gali būti skiriamas dalinis finansavimas?

 • Kai klientas yra prisijungęs prie centralizuoto nuotekų tinklų po 2019 m. sausio mėnesio arba dar tik jungsis.
 • Kai dar neprisijungęs klientas turi parengtas ir su „Vilniaus vandenimis“ suderintas projektavimo (prisijungimo) sąlygas ir yra pasirašęs prisijungimo sutartį.
 • Kai kliento nutiestas nuotekų išvadas yra jo sklypo ribose. Jei klojami bendro naudojimo tinklai gatvėje ar valstybinėje žemėje, finansavimas neskiriama.
 •  Kai namas jau yra prijungtas prie miesto centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos arba vandentiekio gręžinio.

Kaip galima gauti dalinį finansavimą?

Norint gauti dalinį finansavimą prisijungimui prie nuotekų tinklų, turėtumėte vadovautis šiais žingsniais:

 • 1. Pateikti prašymą

  Asmenys, norintys gauti šią paramą, bendrovei „Vilniaus vandenys“ turi pateikti PRAŠYMĄ daliniam finansavimui gauti. Prašymo pildymo PAVYZDYS. Paraiškoje prašome nurodyti savo kontaktinį telefono numerį ir el. paštą.

  Prašymą ir kitus privalomus dokumentus reikia pateikti el. paštu info@vv.lt arba pristatyti į „Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo skyrių adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius. Kilus papildomų klausimų, galite susisiekti klientų aptarnavimo telefonu 19118.

  Kartu su prašymu reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Vienbučiai/dvibučiai namai
   • Namo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (išrašas iš Registrų centro apie nuosavybės teisę).
   • Parengto ir su „Vilniaus vandenimis“ bei kitomis institucijomis suderinto namo buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra techninį projektą ir statybą leidžiantį dokumentą, jei toks buvo reikalingas. 
   • Projektavimo (prisijungimo) sąlygas namo buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra techniniam projektui rengti. 
   • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  sutartį, kai namas prijungtas prie miesto centralizuotų tinklų arba vandentiekio gręžinio registracijos duomenis. 
   • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį. Kai yra klojamas bendro naudojimo tinklas, kuris bus perduotas Vilniaus vandenų nuosavybei.
   • Asmenų, siekiančių gauti dalinį finansavimą, deklaruotą gyvenamąją vietą įrodančius dokumentus.
   • Banko išrašą arba kasos pajamų orderį už apmokėtus nuotekų išvado rangos darbus.
   • Nuotekų atliktų darbų aktą, kai namas prijungtas prie miesto centralizuotų tinklų (PAVYZDYS) arba statybos darbų sąmatą, jei namas dar nėra prijungtas prie nuotekų tinklų. Dokumentai turi būti pateikti išvado įrengimui, t. y. prisijungimui nuo namo iki gatvės nuotekų šulinio arba iki nuotekų išgriebimo duobės. Jei sąmata parengta visam tinklui, būtina išskirti, kokia yra sąmata nuotekų išvadui iki gatvės tinklo.
  • Daugiabučiai namai
   • Namo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (išrašas iš Registrų centro apie nuosavybės teisę).
   • Parengto ir su bendrove „Vilniaus vandenys“ bei kitomis institucijomis suderinto namo buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra techninį projektą ir statybą leidžiantį dokumentą, jei toks buvo reikalingas. 
   • Projektavimo (prisijungimo) sąlygas namo buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra techniniam projektui rengti. 
   • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  sutartį, kai namas prijungtas prie miesto centralizuotų tinklų arba vandentiekio gręžinio registracijos duomenis. 
   • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį.  Kai yra klojamas bendro naudojimo tinklas, kuris bus perduotas Vilniaus vandenų nuosavybei.
   • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka priimtą daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos pritarimą (PROTOKOLO ŠABLONAS) prisijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų (tik daugiabučiams).
   • Asmenų, siekiančių gauti dalinį finansavimą, deklaruotą gyvenamąją vietą įrodančius dokumentus.
   • Banko išrašą arba kasos pajamų orderį už apmokėtus nuotekų išvado rangos darbus.
   • Nuotekų atliktų darbų aktą, kai namas prijungtas prie miesto centralizuotų tinklų (PAVYZDYS) arba statybos darbų sąmatą, jei namas dar nėra prijungtas prie nuotekų tinklų. Dokumentai turi būti pateikti išvado įrengimui, t. y. prisijungimui nuo namo iki gatvės nuotekų šulinio arba iki nuotekų išgriebimo duobės.  Jei sąmata parengta visam tinklui, būtina išskirti, kokia yra sąmata nuotekų išvadui iki gatvės tinklo.
 • 2. Prisijungti prie tinklų ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus

  Jei paraišką teikėte dar neprisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų:

  Finansavimo gavimui su savivaldybe sudaroma nuotekų tinklų dalinio finansavimo sutartis. Joje nurodoma, kokia suma bus finansuojama po to, kai klientas prisijungs prie nuotekų tinklų (jei dar nėra prisijungęs). Prisijungimui reikia pasirinkti įmonę, kuri pagal projektą atliktų suprojektuotų tinklų įrengimo darbus. Taip pat tinklų klojimo darbus galima atlikti patiems.

  Po darbų atlikimo, dar neužkasus vamzdyno, reikia kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą darbų priėmimui. Registruoti specialisto atvykimą galima darbo dienomis 7.30–16.00 val. telefonu 19118. Jei darbai atlikti tinkamai, su „Vilniaus vandenimis“ pasirašoma paslaugų teikimo sutartis.

  Atlikus prisijungimo darbus, savivaldybei reikia pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (jų kopijas):

  • Statybos darbų rangovo parinkimo konkurso būdu dokumentus (daugiabučiams namams). 
  • Statybos darbų rangos sutartį (daugiabučiams namams); 
  • Atliktų darbų aktą (daugiabučiams namams). 
  • Statybos darbų apmokėjimo rangovui sąskaitą faktūrą. 

  Apie šių dokumentų pateikimą savivaldybės atstovai informuoja asmeniškai.

 • 3. Laukti sprendimo

  Priimtus ir užregistruotus dokumentus nagrinėja ir teisę gauti paramą nustato savivaldybės sudaryta darbo grupė iš savivaldybės darbuotojų ir „Vilniaus vandenų“ specialistų, kurie priima sprendimus dėl namų įtraukimo į programą ir paskelbia atrinktų projektų sąrašą. Apie priimtą darbo grupės sprendimą dėl namo įtraukimo į projekto sąrašą arba atmetimo savivaldybė prašymus pateikusius asmenis informuoja asmeniškai (prašyme nurodytu el. paštu, telefonu). 

 • 4. Gauti dalinį finansavimą

  Pateikus visus dokumentus, į asmenų, siekiančių gauti dalinį finansavimą, banko sąskaitą per 3 mėnesius pervedama sutartyje nustatyta suma.