2018-10-29

JAV tyrimų bendrovė ERA už kompetenciją įvertino didžiausios šalyje vandentvarkos bendrovės „Vilniaus vandenys“ nuotekų laboratoriją.

Tarplaboratorinis naftos ir skendinčių medžiagų tyrimas rodo, kad pagal visus vertintus parametrus, įmonės nuotekų laboratorija dirba kokybiškai.

„Džiaugiamės šiuo įvertinimu, nes jis patvirtina aukštą mūsų komandos kvalifikaciją, didelę patirtį ir meistriškumą, užtikrinant kokybišką darbą“, – sako bendrovės Veiklos kokybės departamento direktorius Darius Bagdonas

Tam, kad užtikrintų savo tyrimų rezultatų kokybę, vandentvarkos laboratorijos turi dalyvauti tarplaboratoriniuose bandymuose, apimant pagrindinius tiriamus parametrus ar parametrų grupes, vieną kartą per 5 metus.