2019-04-08

„Vilniaus vandenys“ siekia užtikrinti, kad klientų naudojami apskaitos prietaisai būtų tikslūs ir su galiojančia metrologine patikra. Todėl bendrovės specialistai kartu su rangovais nuolat vykdo geriamojo (šalto) vandens skaitiklių patikrą, o senus, nebeveikiančius ar su pasibaigusia metrologine patikra prietaisus pakeičia naujais.

Tokius geriamojo vandens apskaitos prietaisus, kuriems baigiasi metrologinės patikros galiojimo laikas, nuo balandžio 1 dienos Vilniaus miesto individualių namų gyventojams pradėjo keisti bendrovės „KANAVA“ darbuotojai. Viešuosius pirkimus rangos darbų vykdymui laimėjusi bendrovė padės prižiūrėti dalį „Vilniaus vandenims“ priklausančių apskaitos prietaisų.

Dar vieną dalį – Vilniaus mieste daugiabučių namų butuose įrengtus apskaitos prietaisus – prižiūri ir dėl pasibaigusios metrologinės patikros keičia kita rangos darbus vykdanti bendrovė – „SKDR“. Likusius apskaitos prietaisus savo aptarnaujamoje teritorijoje keičia ir įrengia „Vilniaus vandenų“ darbuotojai.

Primename, kad pagal vandens apskaitos prietaisams taikomą teisinį metrologinį reglamentavimą, vandens apskaitos prietaisai, pasibaigus jų patikros galiojimo laikui, privatiems klientams turi būti keičiami kas 6 metus, o verslo klientams – kas 2 metus.

Apie planuojamus darbus visada iš anksto pranešame trumposiomis žinutėmis, informaciniais lapeliais ir kitomis priemonėmis.

Kaip atpažinti mūsų darbuotoją?

Prašome klientų būti apdairiems. Tam, kad į namus neįsileistumėte mūsų darbuotojais apsimetusių sukčių, visada reikalaukite pažymėjimo. Visi darbuotojai, keičiantys ar tikrinantys skaitiklius, turi ir privalo pateikti specialius pažymėjimus, patvirtinančius „Vilniaus vandenų“ įgaliojimą atlikti darbus. Taip pat darbuotojai vilki specialiais darbo drabužiais, ant kurių matyti įmonės logotipas.

Būkite budrūs – į namus atvykę darbuotojai niekada neprašo atsiskaityti už paslaugas grynaisiais pinigais! Kilus įtarimų, kad susidūrėte su sukčiais, nedelsiant informuokite bendrovę „Vilniaus vandenys“ tel. 1889.