2021-09-08

Praėjusią savaitę bendrovės „Vilniaus vandenys“ specialistai nustatė dar vieną neteisėto nuotekų tvarkymo atvejį, kai pažeidėjas savavališkai į vandentvarkos bendrovės nuotekų tinklus pylė nuotekas. Tokių atvejų bendrovė kasmet fiksuoja dešimtimis. Šįkart pažeidėją „pričiupti“ padėjo aktyvi vietos bendruomenė, susirūpinusi ir pranešusi bendrovei apie kurį laiką teritorijoje sklindančius blogus kvapus.

Neteisėtą nuotekų tvarkymą „Vilniaus vandenys“ užfiksavo Kalvarijų g.161 teritorijoje, kur į bendrovės eksploatuojamą nuotekų priėmimo punkte esantį šulinį neapskaitytas atliekas nelegaliai išpylė įmonei „August VFL“  priklausantis automobilis. Po gyventojų skundų dėl aplink sklindančio ir besikartojančio blogo kvapo, išsiaiškinta, kad tai jau ne pirmasis neteisėto nuotekų išpylimo atvejis šioje teritorijoje.

Šiuo adresu esančioje ir bendrovei „Vilniaus vandenys“ priklausančioje siurblinėje bendrovė yra įdiegusi nuotekų iš vežėjų priėmimo punktą su transporto identifikavimo ir nuotekų apskaitos sistema, turinčia stacionarų debitomatį. Nustatyta, kad per šiuos metus „August VFL“ automobilis šioje vietoje užfiksuotas net 59 kartus, nors apie nuotekų išleidimą, kad tai būtų užfiksuota ir apskaityta „August VFL“, bendrovei „Vilniaus vandenys“ ne karto nepranešta. Skaičiuojama, kad per minėtą laikotarpį į bendrovės „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus tinklus „August VFL“ galėjo išpilti daugiau nei 88 kubinių metrų neapskaitytų nuotekų. Palyginimui tokį tūrį sudaro didelis jūrinis konteineris.

„Tai jau ne pirmas atvejis, kai užkardome piktybišką ir nesąžiningą veiklą. Šiuo atveju ypatingai džiugu, kad identifikuoti pažeidėją mums padėjo ne tik turima įranga, bet ir aktyvi vietos bendruomenė. Pasitelkus debitomačius mums jau pavyko nustatyti kelias dešimtis teritorijų ir įmonių, iš kurių atiteka keliskart daugiau nuotekų nei jos deklaruoja. Į kiekvieną tokį atvejį reaguojame ir išsiaiškiname jį iki galo: ne tik identifikuojame taršos šaltinį, nustatome, kokiu keliu nuotekos pateko į mūsų tinklus, bet kokiomis medžiagomis nelegaliai išpiltos nuotekos buvo užterštos ir pan.“, – sako bendrovės „Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas.

Pasak jo, dėl nelegalių prisijungimų prie eksploatuojamų nuotekų tinklų ar nelegalių nuotekų išpylimų į bendrovės šulinius „Vilniaus vandenys“ kasmet patiria nuostolių. Tad debitomačiai – vienas iš pastaraisiais metais bendrovės įgyvendinamų veiklos efektyvinimo iniciatyvų. Vis tik, nelegaliai išpilant nuotekas, didžiausia žala daroma ne pačiai bendrovei, o gamtai ar aplinkiniams gyventojams: juos vargina blogi kvapai, neretai nelegaliai išpiltose nuotekose aptinkama neleistinų medžiagų, kurių valymo įrenginiai nepajėgūs išvalyti (pavyzdžiui plastiko dalelių) ar net toksiškų teršalų.

Nuo praėjusių metų bendrovė savo veikloje pradėjo naudoti ne tik stacionarius, bet ir modernius kilnojamus nuotekų debitomačius, kurie tapo puikiu pagalbininku kovojant su aplinkos teršėjais. Kilnojamų nuotekų debitomačių pranašumas tas, kad jie gali būti įrengiami vis kitose vietose, kur klientų nuotekos patenka į bendrovės eksploatuojamus tinklus.

Tokiais atvejais, nesąžiningą veiklą vykdančios įmonės yra įpareigojamos nutraukti nelegalių nuotekų išleidimą, joms išrašomos sąskaitos už jau išleistas nuotekas, jų surinkimą ir sutvarkymą. Itin piktybiškais atvejais iš nesąžiningų įmonių „Vilniaus vandenys“ pareikalaujama atlyginti bendrovei ar gamtai padarytą žalą. „Vilniaus vandenys“ reguliariai tikrina daugiau nei 500 įmonių nuotekas. Remdamasi turimais duomenimis, bendrovė atliko taršiausių 500 juridinių klientų analizę ir šių metų gegužę sudarė taršiausių sektorių (pramonės šakų) reitingą bei Vilniaus miesto taršos žemėlapį. Iš jų matyti, kad padidėjusi tarša fiksuojama praktiškai visose Vilniaus zonose. Blogiausia situacija miesto pietiniuose rajonuose, kur yra daug pramonės, transporto įmonių. Dažniausiai viršijamos sunkiųjų metalų, kaip aliuminis, cinkas, ribos. Čia fiksuojama ir išaugusi azoto ir fosforo junginių, ftalatų tarša.