2021-09-23

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ 2021-aisiais metais įvykdė pirmąjį Baltų zonų plėtros objektų reitingavimą ir atrinko finansuoti 8-ias gyventojų pateiktas paraiškas, kurioms finansavimas bus vykdomas iš bendrovės ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Iš viso 2021 metais bendrovė buvo gavusi 18 paraiškų, iš kurių metodikos reikalavimus atitiko 8-ios paraiškos.

Pagal gyventojų pateiktas paraiškas, bendrovė 2022-aisiais metais vykdys tinklų statybos darbus Žvėryno, Naujamiesčio, Rasų ir Šnipiškių seniūnijose – teritorijoje, kurios ribos nustatytos bendrovės patvirtintoje Baltų zonų plėtros objektų reitingavimo metodikoje. 

Šių atrinktų Baltų zonų plėtros objektų paraiškų įgyvendinimo investicijos sieks daugiau nei 250 tūkst. eurų.

Primename, jog bendrovė „Vilniaus vandenys“ jau ketverius metus iš eilės vykdo paraiškų reitingavimą kvartalinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrai apgyvendintose Vilniaus miesto, Švenčionių, Šalčininkų bei Vilniaus rajonų teritorijose. Šiais metais bendrovė pristatė naują kvartalinių tinklų plėtros programą – „Baltos zonos“ – kuria reitinguojamos tinklų plėtros paraiškos, skirtos Vilniaus miesto centrinės dalies vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros plėtrai.

Balta zona yra laikoma Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje miesto dalyje esančios gatvės, kuriose nėra įrengta centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) buitinių nuotekų surinkimo tinklų, o gyventojai neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų ir vis dar naudojasi vietiniais vandens išgavimo įrenginiais bei nuotekas tvarko vietiniuose nuotekų valymo įrenginiuose arba naudojasi išgriebimo duobėmis. Į Baltų zonų ribas patenka Vilniaus miesto savivaldybės Šnipiškių, Žvėryno, Žirmūnų, Naujamiesčio, Senamiesčio ir Rasų seniūnijos.

2022-aisiais metais Baltų zonų plėtros finansavimas bus tęsiamas

Atsižvelgiant į šiųmetį gyventojų susidomėjimą, bendrovė kartu su Vilniaus miesto savivaldybe 2022 metais taip pat planuoja vykdyti Baltų zonų reitingavimą ir taikant atitinkamą metodiką sudaryti objektų reitingo eilę, siekiant infrastruktūros plėtrai skirtas lėšas panaudoti efektyviai.

Gyventojai, norintys, kad jų gyvenamoji teritorija būtų prijungta prie centralizuotų tinklų, turi pateikti užpildytą reitingavimo paraišką bei jos priedą – planuojamų prijungti būstų sąrašą, nurodant gyventojų kontaktinę informaciją.

Gyventojai paraiškas gali teikti, kai Baltų zonų objektą sudaro nuo 2 iki 20 individualių gyvenamųjų namų arba nuo 1 iki 20 gyvenamųjų daugiabučių namų (imtinai) ir jų teritorija patenka į metodikoje nurodytas Baltų zonų ribas.

Akcentuojame, kad įvykus pirmajam Baltų zonų plėtros objektų reitingavimui bendrovė tikslins metodikos reikalavimus. Taip bus siekiama užtikrinti norinčiųjų prisijungti prie tinklų gyventojų poreikius. Sekti informaciją apie atnaujintą metodiką kviečiame „Vilniaus vandenų“ internetinėje svetainėje (vv.lt.).

Kaip vyksta projektų reitingavimas ?

Projektų reitingavimas vyksta pagal gautas gyventojų paraiškas ir planuojamų prijungti būstų adresus sudarytas preliminarias infrastruktūros plėtros schemas, pagal kurias apskaičiuojamos objektų investicijos bei sudaroma reitingo eilė, vertinant reikiamą įrengti tinklų ilgį, siurblinių skaičių, planuojamų prijungti būstų skaičių.

Pasibaigus reitingavimui ir atsižvelgiant į aukščiausiai reitingo eilėje esančių objektų investicijas bendrovė paskelbia finansuojamų objektų sąrašus ir atrinktus finansuoti pareiškėjų atstovus informuoja jų pasirinktu būdu. Patvirtinus finansuojamus objektus inicijuojamos viešųjų pirkimų procedūros, rengiami techniniai projektai, atliekami tinklų statybos darbai.

Apie 2022 metų reitingavimo etapus bendrovė informacija pasidalins savo tinklalapyje (www.vv.lt).