2022-06-07

Didžiausia šalyje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ 2022-aisiais jau antrus metus iš eilės vykdys „Baltų zonų“ plėtros objektų reitingavimą, kurio metu bus vertinamos tinklų plėtros paraiškos, skirtos Vilniaus miesto centrinės, kultūros paveldo ir saugomų bei regioninių parkų teritorijų vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros plėtrai.

Programos tikslas – užtikrinti vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros įrengimą Vilniaus miesto centrinėje dalyje, taip pat Vilniaus m. savivaldybės ribose esančioms kultūros paveldo, saugomoms bei regioninių parkų teritorijoms. Šios dalies gyventojams, kurie dėl tam tikrų priežasčių iki šiol neturėjo galimybės prisijungti prie tinklų, pakanka pateikti prašymą-paraišką ir norimų prijungti būstų sąrašą.

 Į Baltų zonų ribas patenka šios Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijos: Šnipiškės, Žvėrynas, Žirmūnai, Naujamiestis, Senamiestis, Rasos ir teritorijos, esančios kultūros paveldo ir saugomose teritorijose, regioninių parkų teritorijose (išskyrus valstybinių ir privačių miškų teritorijas). 

Siekdama kuo efektyviau panaudoti investicijas, bendrovė paraiškas vertins ir reitinguos vadovaudamasi įmonės patvirtinta Baltų zonų plėtros objektų reitingavimo metodika. Įvertinusi pateiktas paraiškas ir sudariusi reitingo eilę, kuri bus paskelbta bendrovės internetinėje svetainėje www.vv.lt, aukščiausiai reitingo eilėje esančių objektų įgyvendinimas bus atliekamas panaudojant bendrovės ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšas.

Kaip dalyvauti projektų reitingavime?

Gyventojai, norintys, kad jų gyvenamoji teritorija būtų prijungta prie centralizuotų tinklų, turi pateikti užpildytą reitingavimo PARAIŠKĄ bei jos priedus – planuojamų prijungti būstų SĄRAŠĄ, nurodant gyventojų kontaktinę informaciją ir SUTIKIMĄ dėl darbų vykdymo ir žemės naudojimo sąlygų. Patvirtintą reitingavimo metodiką gyventojai gali  rasti ČIA. Pažymėtina, kad paraiškos bus priimamos ir iš Vilniaus miesto savivaldybės.

Remiantis patvirtinta metodika, gyventojai paraiškas gali teikti, kai Baltų zonų objektą sudaro nuo 2 iki 30 individualių gyvenamųjų namų arba nuo 1 iki 30 gyvenamųjų daugiabučių namų (imtinai), jų teritorija patenka į aukščiau išvardintas seniūnijų ribas ir atitinka kitus reitingavimo metodikos reikalavimus.

Užpildytą ir pasirašytą paraišką bei paraiškos priedą nuo 2022 metų birželio 8 d. iki birželio 22 d. reikia atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt, laiško pavadinime nurodant „Baltų zonų finansavimas 2022/Objekto pavadinimas”.

Kaip vyksta projektų reitingavimas?

Pagal gautas gyventojų paraiškas ir planuojamų prijungti būstų adresus bendrovė sudarys preliminarias infrastruktūros plėtros schemas, pagal kurias bus apskaičiuotos objektų investicijos bei sudaryta reitingo eilė, vertinant reikiamą įrengti tinklų ilgį, siurblinių skaičių, planuojamų prijungti būstų skaičių.

Įvykus reitingavimui ir atsižvelgiant į aukščiausiai reitingo eilėje esančių objektų investicijas, bendrovė paskelbs finansuojamų objektų sąrašus ir atrinktus finansuoti pareiškėjų atstovus informuos jų pasirinktu būdu. Patvirtinus finansuojamus objektus, bus inicijuojamos viešųjų pirkimų procedūros, rengiami techniniai projektai, atliekami tinklų statybos darbai.

2022 m. reitingavimo etapai

Birželio 8-22 d. Paraiškų teikimas el. paštu info@vv.lt.

Birželio 22 – Rugpjūčio 15 d. Paraiškų vertinimas pagal kriterijus ir taikymo sritį. Infrastruktūros objektų reitingavimas, preliminarios reitingo eilės sudarymas, preliminarių statybos skaičiuojamųjų sąmatų skaičiavimas. Preliminaraus investicinių infrastruktūros objektų sąrašo pateikimas Vilniaus m. sav.

Rugsėjo mėn. Galutinio – investicinių infrastruktūros objektų sąrašo Bendrovės tinklalapyje www.vv.lt paskelbimas ir patekusiųjų į vystomų infrastruktūros objektų sąrašą, informavimas.