2022-07-11

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos įmonė „Vilniaus vandenys“ tęsia bendradarbiavimą su Europos investicijų banku (EIB). Bankas įmonei suteikė antrą 50 mln. eurų kredito dalį – iš viso 30 mln. eurų. Šis kreditas bendrovei leis tęsti pradėtus strateginius projektus, prisidedančius prie aplinkosaugos ir gyvenimo sąlygų vilniečiams gerinimo.

Pernai 20 mln. eurų EIB finansavimą gavusi vandentvarkos įmonė toliau galės modernizuoti Vilniaus bei sostinės regiono vandens ūkį, susitelkdama į svarbiausius investicinius projektus. „Vilniaus vandenų“ finansų tarnybos direktorius Simonas Klimavičius sako, kad šis finansavimas užtikrina galimybes strateginių tikslų toliau siekti net ir ypač sudėtingoje geopolitinėje aplinkoje.

„Ilgametė partnerystė su EIB ne tik suteikia užtikrintumo, kad visuomenės interesas gauti kokybišką vandentvarkos paslaugą bus patenkintas, kreditas mums tai ir itin reikalingi finansiniai ištekliai, kuriuos skiriame strateginių projektų įgyvendinimui.  Planuojame sėkmingai užbaigti ambicingame 2020-2022 metų veiklos plane numatytus tikslus ir ne mažiau ambicingai susiplanuoti 2023-2025 metų laikotarpį“, – teigia  finansų tarnybos vadovas.

EIB paskola bus naudojama vandentiekio ir nuotekų tinklų atnaujinimui, Vilniaus miesto ir Švenčionių nuotekų valymo įrenginių modernizavimui, gerinti paslaugų prieinamumą ir geriamo vandens kokybę Vilniaus miesto, Švenčionių, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybių bendruomenėms bei investicijoms į naujas technologijas, aplinkai draugiškus sprendimus.

„Didžiuojamės tęsdami pagalbą Lietuvos vandentvarkos sektoriui bei prisidėdami prie aplinkos apsaugos, atsižvelgiant į EIB, kaip ES klimato banko, ambicijas. Šis projektas prisidės prie vandens taršos mažinimo ir turės teigiamą poveikį ne tik aplinkai, tačiau ir  gyvenimo sąlygų Vilniuje ir Vilniaus rajone gerinimui“, teigia EIB viceprezidentas, atsakingas už veiklą Lietuvoje, Thomas Östros.

Atsižvelgiant į vis sudėtingesne tampančią makroekonominę situaciją, „Vilniaus vandenys“ su EIB suderino vieneriais metais ilgesnį finansavimo panaudojimo terminą – iki 2024-ųjų. Tikimasi, kad ilgesnis laikotarpis leis sklandžiau įveikti tokius iššūkius, kaip medžiagų logistikos, rangovų grafikų korekcijų, infliacijos ir kitus investicijų projektų trikdžius.

Pasak sostinės vicemero Valdo Benkunsko vandentvarkos infrastruktūros atnaujinimas yra nesibaigiantis procesas, reikalaujantis nuolatinių investicijų.

„Vilnius yra geografiškai didelis miestas, tad ir inžinerinės infrastruktūros turime labai daug. Kartu tai reiškia, kad jos atnaujinimo darbai praktiškai niekada nesustoja, o siekiant ne tik išlaikyti kokybę, bet ir gerinti tiekiamo vandens būklę bei kitas vandentvarkos paslaugas, privalu nuolatos planuoti investicijų srautus šiems darbams. Tuo tarpu, Europos investicijos banko paskola yra ne tik didelis postūmis ambicingų projektų įgyvendinime, bet ir tam tikras pasitikėjimo Vilniaus vizija bei kokybės ženklas“, – pažymi Valdas Benkunskas.

„Vilniaus vandenys“ didelį dėmesį artimiausiu laikotarpiu skirs Vilniaus nuotekų valymo įrenginių, taip pat Žemųjų Panerių vandenvietės rekonstrukcijai, Karoliniškių vandentiekio tinklo atnaujinimui, nuotekų tinko svarbių atkarpų modernizavimui. Kadangi didžioji dalis, arba beveik du trečdaliais įmonės valdomos infrastruktūros yra eksploatuojama ilgiau nei 30 metų, jos modernizavimo projektai sostinei jos regionui yra kritiškai svarbūs.

Vien pernai „Vilniaus vandenys“ investicijoms skyrė daugiau kaip 30,6 mln. eurų.